OC

Termin:

19 maja 2015 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są jednymi z najbardziej zmiennych na całym rynku ubezpieczeniowym. Ta zmienność nie wynika jednak w tym przypadku z wprowadzania "nowych produktów", czy nawet tylko nowych tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczenia OC zmieniają się, bo zmienia się odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych. Co chwila pojawiają się nowe zagrożenia, stany prawne, interpretacje, wyroki sądowe. Pojawiają się też nowe regulacje prawne.

O różnych wyzwaniach stawianych przed ubezpieczeniowcami przez ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w czasie konferencji Insurance Meeting Point opowiedzą praktycy, którzy łamigłówki OC rozwiązują na co dzień.

Kluczowe zagadnienia

  • OC zawodowe - odrębność roszczeń o wykonanie umowy oraz z tytułu szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy
  • OC za szkody wyrządzone pracownikom
  • Franszyza redukcyjna - praktyczne aspekty
  • Hybrydowe produkty ubezpieczeniowe oparte na ubezpieczeniach D&O
  • Różne aspekty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt

Dla kogo

  • Szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
  • Brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
  • Szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych
  • Niezależni likwidatorzy
  • Prawnicy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 19 maja 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

OC zawodowe - odrębność roszczeń o wykonanie umowy oraz z tytułu szkód wynikających z nienależytego wykonania umowy

Bartosz Paczesny, STBU

1. Rozróżnienie kluczowych pojęć
2. Analiza zapisów OWU
3. Orzecznictwo
4. Przykłady
5. Wpływ na przedawnienie roszczeń

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Zasady odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi oraz za naruszenie uprawnień pracowniczych

Tomasz Balcerowski, Konrad Piech, AIG

1. Odpowiedzialność za skutki zatrudnienia pracownika w warunkach szkodliwych dla zdrowia
2. Odpowiedzialności z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
3. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z zakresu bhp

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Franszyza redukcyjna - praktyczne aspekty związane ze stosowaniem kwotowego lub procentowego ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Paweł Bogucki, Sol Broker

1. Czym jest franszyza redukcyjna - definicje
2. Zasadność stosowania franszyzy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
3. Podstawa franszyzy - wypadek, szkoda, odszkodowanie, roszczenie
a. definicja wypadku ubezpieczeniowego a stosowanie franszyzy
4. Franszyza redukcyjna w ramach ubezpieczenia OC zawodowej
5. Szkoda seryjna - ile razy stosujemy franszyzę?

13:00

Lunch

13:30

Różne aspekty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt

Andrzej Wysmułek, InterRisk

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Hybrydowe produkty ubezpieczeniowe oparte na ubezpieczeniach D&O

Aleksander Chmiel, Allianz

1. Dyskusja nad istotą ubezpieczenia D&O
2. Poszerzanie definicji ubezpieczonych o osoby spoza organów spółki i o samą spółkę
3. ?Doklejanie? do ubezpieczenia D&O innych produktów ubezpieczeniowych (jak np. ubezpieczenie kluczowych pracowników, uprowadzeń i okupów, publicznej emisji papierów wartościowych, odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie praw pracowniczych, czy wybrane elementy ubezpieczenia OC działalności, OC zawodowego i OC z tytułu szkód środowiskowych)

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Tomasz Balcerowski

X

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 10 lat. Od początku kariery specjalizuje się w zagadnieniach underwritingu oraz rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, również w aspekcie umów reasekuracyjnych, a także ubezpieczeń lotniczych. Od sierpnia 2010 roku pracuje w AIG na stanowisku Dyrektora Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Do jego obowiązków należy zarządzanie i koordynacja linii produktowych ubezpieczeń OC, ubezpieczeń z grupy Crisis Management (w tym kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku) oraz ubezpieczeń środowiskowych. Od 2011 r. członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń OC Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał pracując w zakładach ubezpieczeń takich jak Ergo Hestia, Allianz i Aviva. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie strategii informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni. W roku 2000 ukończył kurs ?Introduction to English and European Union Legal System“ organizowany przez Uniwersytet Cambridge.

ZAMKNIJ

Paweł Bogucki

X

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od roku 1998. Karierę zawodową rozpoczął w TUiR POLISA pracując na stanowisku underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej. W kolejnych latach pracował jako broker w Energo Inwest Broker S.A. oraz Gras Savoye Polska. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC w HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz spółek należących do Talanx Group (HDI Asekuracja TU SA. oraz TUiR WARTA S.A.). Dyrektor Biura Projektów Strategicznych w exitoBroker odpowiedzialny za ubezpieczenia OC i morskie. Brał udział w tworzeniu od podstaw projektu wdrożenia in-house brokera dla jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Uczestniczył w międzynarodowych szkoleniach z zakresu techniczno - ubezpieczeniowych aspektów działalności przemysłowej. Autor licznych publikacji i wywiadów dotyczących oceny ryzyka w obszarze korporacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Obecnie jest Dyrektorem ds. Klientów Kluczowych w firmie brokerskiej SOL-Broker Sp. z o.o.

ZAMKNIJ

Aleksander Chmiel

X

Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń Finansowych w Departamencie Ubezpieczeń Ryzyk Finansowych TUiR Allianz Polska S.A., wcześniej przez 6 lat związany z rynkiem brokerskim (ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym), współpracujący z Katedrą Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

ZAMKNIJ

Bartosz Paczesny

X

Z wykształcenia prawnik. Poprzednio, przez 9 lat, pracował w Ergo Hestii min. kierując zespołem likwidatorów. Od 2011 r. pracuję w STBU, aktualnie jako dyrektor Biura Koordynacji Szkód. Z branżą związany od 2003 r.

ZAMKNIJ

Konrad Piech

X

Radca prawny w polskim oddziale spółki AIG Europe Limited. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktów ubezpieczeniowych, zarówno osobowych, jak majątkowych oraz procedur związanych z obsługą klientów zakładów ubezpieczeń. Doradza również w procesach dotyczących likwidacji szkód. Ma wieloletnią praktykę we współpracy z zakładami ubezpieczeń, we wszystkich obszarach ich aktywności gospodarczej. Współpracował z nimi jako prawnik wewnętrzny oraz w ramach renomowanych kancelarii prawnych. Reprezentuje ubezpieczycieli w postępowaniach sądowych oraz przed organami nadzoru, jak również zapewnia wsparcie w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz handlowym.

ZAMKNIJ

Andrzej Wysmułek

X

prawnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ubezpieczeniach od 1996 roku. Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group. Członek Komisji Ubezpieczeń Majątkowych, Podkomisja OC w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: