OC - produkt

Termin:

23 września 2015 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są jedną z najtrudniejszych linii biznesowych w ubezpieczeniach. Wśród ubezpieczeń OC ubezpieczenia odpowiedzialności za produkt to dodatkowo klasa szczególnie skomplikowana i trudna. To miejsce tylko dla profesjonalistów, tylko dla tych, którzy wiedzą jak sprzedawać. Oraz przede wszystkim co sprzedają.

Konferencja IMP pozwoli na spojrzenie na wiele różnych elementów OC za produkt z różnych perspektyw i w różnych przekrojach. Brokerzy i ubezpieczyciele. Ryzyko i warunki ubezpieczenia.

Kluczowe zagadnienia

  • Ochrona ubezpieczeniowa w ramach klauzuli połączenia lub zmieszania
  • Ochrona dla szkód wyrządzonych wadliwym produktem w branży budowlanej
  • Porównanie Product Recall z klauzulą usunięcia / zastąpienia
  • Łańcuch podmiotów - identyfikacja odpowiedzialnego
  • Przykłady szkód, zakończonych odmową/wypłatą

Dla kogo

  • Szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
  • Brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
  • Szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
  • Prawnicy
  • Risk managerowie dużych przedsiębiorstw

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 23 września 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Producent - ryzyko - odpowiedzialność

Bartosz Paczesny, STBU

1. Strona podmiotowa ryzyka
2. Zasada odpowiedzialności i wyjątki
3. Łańcuch podmiotów - identyfikacja odpowiedzialnego
4. Orzecznictwo

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ochrona dla szkód wyrządzonych wadliwym produktem w branży budowlanej

Sylwia Kozłowska, Gras Savoye

1. Czy I sekcją CAR można pokryć szkody wyrządzone wadą produktu?
2. Jak II sekcja CAR chroni szkody z oc za produkt?
3. OC ogólne vs CAR - wady i zalety poszczególnych rozwiązań
4. Co daje rozszerzone OC za produkt generalnemu wykonawcy w oparciu o zapisy owu

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach klauzuli połączenia lub zmieszania

Krzysztof Olejarczyk, Allianz

1. Katalog pokrytych kosztów / nakładów
2. Czasowy element pokrycia
3. Przykłady szkód

13:00

Lunch

13:30

Porównanie Product Recall z klauzulą usunięcia / zastąpienia

Tomasz Balcerowski, Konrad Piech, AIG

1. Œwiadczenia związane z wycofaniem produktu z rynku
2. Zestawienie ubezpieczenia wycofania produktu z rynku ze standardem rozszerzonego OC za produkt
3. Ponadstandardowe ubezpieczenia ryzyk związanych z wadliwym produktem

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Analiza oferty wybranych ubezpieczycieli pod kątem standardu rynkowego w oparciu o OWU

Patryk Beker, EIB

1. Co się mieści w standardzie a co nie
2. Finalny kształt ochrony w oparciu o wynik negocjacji brokera
3. Przykłady szkód, zakończonych odmową/wypłatą - w zależności od tego, czy ochrona została zawarta w oparciu o standard OWU, czy w oparciu o indywidualnie wynegocjowany program

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Tomasz Balcerowski

X

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 10 lat. Od początku kariery specjalizuje się w zagadnieniach underwritingu oraz rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, również w aspekcie umów reasekuracyjnych, a także ubezpieczeń lotniczych. Od sierpnia 2010 roku pracuje w AIG na stanowisku Dyrektora Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Do jego obowiązków należy zarządzanie i koordynacja linii produktowych ubezpieczeń OC, ubezpieczeń z grupy Crisis Management (w tym kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku) oraz ubezpieczeń środowiskowych. Od 2011 r. członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń OC Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wcześniejsze doświadczenia zdobywał pracując w zakładach ubezpieczeń takich jak Ergo Hestia, Allianz i Aviva. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie strategii informacyjnych Akademii Morskiej w Gdyni. W roku 2000 ukończył kurs ?Introduction to English and European Union Legal System“ organizowany przez Uniwersytet Cambridge.

ZAMKNIJ

Patryk Beker

X

Broker ubezpieczeniowy, radca prawny, Zastępca Dyrektora Oddziału EIB S.A. w Warszawie, absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od początku pracy zawodowej, od roku 2006 związany z EIB S.A., początkowo w Centrali Spółki w Toruniu. Zajmuje się obsługą kluczowych klientów Spółki, specjalizuje się w programach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Sylwia Kozłowska

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye Polska. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Problematyką ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zajmuje się od ponad 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyte w Centrali PZU Biurze Ubezpieczeń OC, w AIG jako szef Działu Ubezpieczeń OC. Uprawnienia i działalność w firmach brokerskich od 1998. Z Gras Savoye związana od 2000 r.

ZAMKNIJ

Krzysztof Olejarczyk

X

Menedżer ds. Sprzedaży Ubezpieczeń OC i Transportowych, Departament Underwritingu i Sprzedaży Korporacyjnej TUiR Allianz Polska S.A.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji). W branży ubezpieczeniowej od 1997r. (firmy brokerskie: Aon Polska oraz Gras Savoye Polska). Specjalizacja - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, plasowanie i obsługa międzynarodowych programów ubezpieczeń OC.

ZAMKNIJ

Bartosz Paczesny

X

Z wykształcenia prawnik. Poprzednio, przez 9 lat, pracował w Ergo Hestii min. kierując zespołem likwidatorów. Od 2011 r. pracuję w STBU, aktualnie jako dyrektor Biura Koordynacji Szkód. Z branżą związany od 2003 r.

ZAMKNIJ

Konrad Piech

X

Radca prawny w polskim oddziale spółki AIG Europe Limited. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek produktów ubezpieczeniowych, zarówno osobowych, jak majątkowych oraz procedur związanych z obsługą klientów zakładów ubezpieczeń. Doradza również w procesach dotyczących likwidacji szkód. Ma wieloletnią praktykę we współpracy z zakładami ubezpieczeń, we wszystkich obszarach ich aktywności gospodarczej. Współpracował z nimi jako prawnik wewnętrzny oraz w ramach renomowanych kancelarii prawnych. Reprezentuje ubezpieczycieli w postępowaniach sądowych oraz przed organami nadzoru, jak również zapewnia wsparcie w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym oraz handlowym.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: