Duże ryzyka

Termin:

28-29 października 2015 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeniowego rośnie profesjonalizm, a wyzwania DUŻYCH RYZYK stają się coraz bardziej szczegółowe. Czasem pojawiają się dyskusje o problemach podstawowych i zawsze warto wracać do korzeni. Jednak większość wykładów konferencji IMP poświęcona będzie właśnie konkretnym, zaawansowanym problemom praktyki rynkowej.
Najlepsi specjaliści, najlepsi eksperci, najlepsi uczestnicy będą dyskutować na temat ubezpieczeń.

Kluczowe zagadnienia

 • Duże ryzyka przemysłowe i instytucjonalne
 • Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych
 • Koasekuracja
 • Programy międzynarodowe
 • Ubezpieczenia oparte o zasadę wzajemności
 • Współpraca underwritera i brokera celem optymalizacji oferty dla klienta
 • Kompensacja w reasekuracji fakultatywnej dużych ryzyk
 • Ubezpieczenia korporacyjne a zobowiązania wynikające z gwarancji czy rękojmi

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Firmy inżynieryjne i eksperckie
 • Likwidatorzy szkód
  zajmujący się DUŻYMI RYZYKAMI

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 28 października 2015 r.
12:00

Rejestracja

12:30

Lunch

13:30

Duże ryzyka przemysłowe i instytucjonalne - efekt ?Uroborosem"

Michał Kiesiński, EIB

1. Próba syntezy i oceny aktualnej sytuacji na rynku dużych ryzyk przemysłowych
2. Oferta rynków reasekuracyjnych vs. rynek lokalny
3. Zamówienia publiczne i wymóg rozszerzenia kryterium oceny ofert ponad kryterium ceny - niewykorzystana szansa
4. Próba oceny długofalowych skutków aktualnej sytuacji rynkowej
5. Czy w najbliższym czasie jest możliwe odwrócenie się trendu rynkowego

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Adam Gmurczyk, AIG

1. Główne obszary ryzyk cybernetycznych oraz związanych z danymi osobowymi oraz handlowymi
2. Przed czym chronią ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych
3. Trendy w ubezpieczeniach od ryzyk cybernetycznych

15:45

Przerwa kawowa

16:00

Ubezpieczenia dużych ryzyk w oparciu o zasadę wzajemności na przykładzie P&I (OC Armatora)

Rafał Kiliński, PZU

1. Krótka historia ubezpieczeń opartych o zasadę wzajemności
2. Współczesne ubezpieczenia wzajemne - czym jest TUW i jakie Towarzystwa obecnie działają w oparciu o taką zasadę
3. Klub P&I jako narzędzie do ubezpieczania naprawdę dużych ryzyk / limitów
4. Pool P&I jako alternatywa cenowo zakresowa dla komercyjnych ubezpieczycieli

17:00

Przerwa kawowa

17:15

Programy międzynarodowe

Dariusz Idzikowski, Allianz

1.Gdzie, jak i kiedy budować międzynarodowy program ubezpieczeniowy (IIP)?
2.Co zyskujemy i kto zyskuje dzięki zastosowaniu IIP, po co tworzyć IIP?
3.Koszty, lokalne prawo, optymalne warunki ubezpieczenia

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja i spotkania wieczorne

Dzień 2 - Czwartek, 29 października 2015 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Pojęcie ?kompresji? w reasekuracji fakultatywnej dużych ryzyk

Tomasz Libront, THB

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Broker i underwriter w służbie klienta

dr Andrzej Liwacz, AON

1. Klient oczami underwritera
2. Klient oczami brokera
3. Współpraca underwritera i brokera celem optymalizacji oferty dla klienta

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Koasekuracja

Krzysztof Grelewicz, Ergo Hestia

1. Podstawowe akty prawne wyznaczające ramy działania
2. Koasekuracje aranżowane między ubezpieczycielami
- w trybie zamówienia publicznego
- poza trybem zamówienia publicznego
3. Koasekuracje aranżowane przez brokera/klienta
4. Standard umów koasekuracyjnych rekomendowanych przez PIU

12:30

Przerwa kawowa

12:45

Ubezpieczenia korporacyjne a zobowiązania wynikające z gwarancji czy rękojmi

Tomasz Kukuła, Generali

13:45

Zakończenie konferencji

13:45

Lunch

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Adam Gmurczyk

X

Dyrektor działu ubezpieczeń Financial Lines w AIG Europe Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne. Od ponad 11 lat związany z ubezpieczeniami głównie odpowiedzialności władz spółek, odpowiedzialności zawodowej oraz strat powstałych w następstwie ryzyk cybernetycznych. Uczestniczył we wprowadzaniu w Polsce produktu ubezpieczeniowego związanego z utratą danych oraz ryzykami cybernetycznymi ‘CyberEdge’.

ZAMKNIJ

Krzysztof Grelewicz

X

Absolwent Politechniki Gdańskiej, inżynier budownictwa morskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń. Uczestnik wielu szkoleń i seminariów z zakresu ubezpieczeń w Polsce i zagranicą. Pracuje w STU Ergo Hestia od 1994 r, od prawie 10 lat Dyrektor Bura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych.

ZAMKNIJ

Dariusz Idzikowski

X

Absolwent Politechniki Radomskiej, Wydział Ubezpieczeniowy, tytuł magistra. Studia inżynierskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
Prace zawodową rozpoczął w 1994 r. w STU Hestia SA jako likwidator szkód majątkowych, W TUiR Partner odpowiedzialny za ubezpieczenia małego i średniego biznesu w Oddziale Warszawskim. Z underwritingiem związany od 1997 r. początkowo w TU Gerling underwriter ubezpieczeń technicznych. Od 1998 roku w TUiR Allianz Polska od początku odpowiedzialny za underwriting ubezpieczeń majątkowych oraz majątkowych i technicznych

ZAMKNIJ

Michał Kiesiński

X

Absolwent prawa na UMK w Toruniu, radca prawny, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Od początku kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową. Specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i szkoleń z tego zakresu. Posiada praktyczne doświadczenie z bezpośredniego udziału w kilkuset postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w EIB SA, gdzie prowadził lub nadzorował największe postępowania na ubezpieczenia m.in. w branży energetycznej, górniczej, zdrowotnej prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Rozwoju w EIB SA.

ZAMKNIJ

Rafał Kiliński

X

Karierę zawodową w sektorze finansowym rozpoczął krótkim epizodem z bankowością pracując w Pierwszym Polsko Amerykańskim Banku (obecnie FORTIS). Później przez kilka lat pracował w Warcie O/Gdynia w Wydziale Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych jako senior underwriter. Odpowiadając na propozycję MARSH - utworzył z sukcesem w Gdańsku Oddział tejże międzynarodowej firmy brokerskiej, którym kierował kolejne 4 lata równolegle odpowiadając jako szef Praktyki Marine&Aviation za plasowanie tego rodzaju ryzyk w obszarze CEE Marsh’a. Ukończył kilka kursów branżowych na Rynku Londyńskim - w tym Maritime Law and Marine Insurance Claims Course? by RICHARDS HOGG LINDLEY Ltd. , Overseas Clients Course - Aviation Week (iro Insurance & Claims), Overseas Clients Course - Marine Week (iro Insurance & Claims), SOCA (Selling Our Competitive Adventage) Training for Marsh middle level management, a także SCARF (Strategic Consulting Advanced Risks Finance) Training w Budapeszcie.
Od utworzenia Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A. uczestnik reform tego obszaru, początkowo w skali regionu jako Dyrektor ds.Klienta Korporacyjnego w gdańskim Oddziale PZU S.A., a od września 2008 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego. Autor koncepcji reorganizacji Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A., która zakończyła się z sukcesem z końcem 2011 r. W PZU był dyrektorem generalny ds. klientów korporacyjnych oraz dyrektorem generalnym ds. klientów strategicznych. Od roku akademickiego 2008/2009 wykładowca Akademii Koźmińskiego w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Współpraca edukacyjna też (wykładowca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

ZAMKNIJ

Tomasz Kukuła

X

Od początku kariery związany z obszarem underwritingu ubezpieczeń korporacyjnych, zdobywał doświadczenie pracując w Gerling Polska, TUiR Warta oraz STU Ergo Hestia. W latach 2006 - 2014 odpowiedzialny w Allianz za zarządzanie polityka underwritingowa i portfelem ubezpieczeń technicznych. Od końca 2014 pracuje w grupie Generali na stanowisku Dyrektora Departamentu Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych.
Studiował na Politechnice Warszawskiej na wydziale Inżynierii Œrodowiska, jest absolwentem Akademii Koźmińskiego w katedrze Finansów i Rachunkowości specjalizując się w zarządzaniu i optymalizacją portfela ubezpieczeń korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Tomasz Libront

X

Broker reasekuracyjny, od 2008 roku Dyrektor ds. Reasekuracji w THB Polska Sp. z o.o. Od 2010 roku Członek Zarządu THB Polska Sp. z o.o.
W latach 1993 - 2008 zatrudniony w Biurze Reasekuracji PZU S.A., w którym przez ostatnie 10 lat kierował Wydziałem ds.. Reasekuracji Umów Obligatoryjnych i Fakultatywnych.
Odpowiedzialny m.in.. Za tworzenie założeń do strategii programu reasekuracyjnego dla Grupy PZU S.A. oraz wprowadzanie na polski rynek nowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z rynkami zagranicznymi. Z ramienia PZU S.A. uczestniczył w procesie due dilligence i zakupie spółek na Litwie i na Ukrainie.
W 1993 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie a w 1994 roku Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
W 2003 roku ukończył w Wyższej Szkole Handlowej Podyplomowe Studia na kierunku Zarządzanie Wartością Firmy.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem reasekuracji ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
Uczestniczył w aranżowaniu ochrony reasekuracyjnej w zakresie ubezpieczenia OC m.in.. Dla największych polskich i litewskich firm z sektora energetycznego, paliwowego, kolejowego i chemicznego. Od wielu lat współpracuje z największymi firmami reasekuracyjnymi na świecie w zakresie reasekuracji ryzyk fakultatywnych.

ZAMKNIJ

dr Andrzej Liwacz

X

Absolwent specjalizacji Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w której uzyskał również tytuł doktora (praca doktorska poświęcona finansowaniu ryzyka przez zakłady ubezpieczeń typu captivu). Ukończył również studia MBA. Wieloletni pracownik polskich oraz międzynarodowych firm brokerskich oraz zakładów ubezpieczeń (w tym Marsh oraz Allianz). Do lipca br. zajmował stanowisko Dyrektora ds. Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych w Biurze Underwritingu PZU SA, odpowiadając za proces oceny (z uwzględnieniem oceny technicznej oraz finansowej) oraz akceptacji ryzyka klientów korporacyjnych. Od sierpnia br. pracuje w Aon.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: