Fraudy - życie

Termin:

7 października 2015 r.

Miejsce:

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Rynek ubezpieczeń na życie od zawsze narażony był na często brutalne i kosztowne wyłudzenia. Wielu pojedynczym osobom, a obecnie coraz częściej i grupom przestępczym, wydaje się, że ubezpieczyciel to łatwy cel.

O problemach fraudów w ubezpieczeniach na życie dyskutować będą praktycy na co dzień zajmujący się tą właśnie problematyką. I po stronie wykładowców, i po stronie uczestników..

Kluczowe zagadnienia

 • Fraudy na etapie zawarcia umowy i oceny ryzyka
 • Nadużycia ze strony agentów
 • Przykłady ujawnionych fraudów oraz sposoby ich wykrycia
 • Metody wykrywania defraudacji w zakładach ubezpieczeń na życie
 • Co potrzebujemy by skuteczniej zwalczać fraudy w ubezpieczeniach na życie
 • Rola departamentów obsługowych w wykrywaniu przestępstw

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele życiowi
  -- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
  -- piony likwidacji szkód
  -- departamenty prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Adwokaci i radcowie prawni
 • Departamenty odpowiedzialne za wykrywanie i ściganie wyłudzeń

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 7 października 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Fraudy na etapie zawarcia umowy i oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie

Arkadiusz Barszcz, Polskie Stowarzyszenie Underwriterów

1. Zatajenia informacji i informacje fałszywe
2. Luki w procesie zawarcia lub obsługi umowy umożliwiające nadużycia
3. Ankiety medyczne i zawodowe
4. Nadużycia w ubezpieczeniach grupowych

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Metody wykrywania defraudacji w zakładach ubezpieczeń na życie na przykładzie wybranych modus operandi

Andrzej Szufa, Nationale Nederlanden

1. Przykładowe schematy wyłudzeń w ubezpieczeniach na życie
2. Możliwe metody wykrywania wyłudzeń
3. Wyzwania stojące przed rynkiem ubezpieczeniowym w zakresie wyłudzeń

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Wyłudzenia w ubezpieczeniach na życie jako obszar działania zorganizowanych grup przestępczych

Zbigniew Dorosz, UNIQA

1. Najczęściej spotykane formy wyłudzeń w ubezpieczeniach na życie
2. Nadużycia ze strony klientów
3. Nadużycia ze strony agentów
4. Kiedy mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą
5. Przykłady ujawnionych fraudów oraz sposoby ich wykrycia

13:00

Lunch

13:30

Jak skutecznie zwalczać fraudy w ubezpieczeniach na życie / co nas blokuje / co nam brakuje

Krzysztof Dudek, PZU

1. Skala zjawiska
2. Brutalizacja fraudów
3. Posiadane narzędzia usprawniające wykrywalność fraudów
4. Co potrzebujemy by skuteczniej zwalczać fraudy w ubezpieczeniach na życie
5. Jakie mamy przeszkody

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Rola departamentów obsługowych w wykrywaniu przestępstw ubezpieczeniowych

dr Joanna Gładyś, Compensa Życie

1. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia
2. W trakcie obsługi umów ubezpieczenia
3. Podczas rozpatrywania roszczeń

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Arkadiusz Barszcz

X

Ukończył Warszawską SGH. Na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku. Od 1992 roku prowadził biuro sprzedaży ubezpieczeń. Od 1993 w Amplico Life współtworzył i kierował obszarami oceny ryzyka, wypłaty świadczeń i obsługi Klienta. W 2000 roku organizował i kierował komórkami zawierania umów, obsługi klienta i wypłaty świadczeń w MetLife. Od 2003 roku odpowiadał za politykę oceny ryzyka jako chief underwriter w Winterthur, Credit Suisse i AXA oraz zarządzał obszarem zawierania umów indywidualnych i grupowych. Współzałożyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów. Obecnie odpowiada za procesy operacyjne w Ubezpieczeniach Pocztowych.

ZAMKNIJ

Zbigniew Dorosz

X

Od 1999 r. praktyk przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Aktualnie Samodzielny Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA. Poprzednio na analogicznych stanowiskach w pionach bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej w DAEWOO TU S.A. i w Grupie PZU. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej i Studiów Podyplomowych w zakresie ?Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych? oraz ?Ubezpieczeń Gospodarczych? na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

ZAMKNIJ

Krzysztof Dudek

X

Kierownik Zespołu Analiz Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa PZU SA/PZU ŻYCIE SA, Członek Komisji do spraw Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniach Polskiej Izby Ubezpieczeń. Od wielu lat aktywnie zaangażowany w procesy zapobiegania i ograniczania zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej.

ZAMKNIJ

dr Joanna Gładyś

X

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Ubezpieczeń w Polsko -Francuskim Instytucie Ubezpieczeń, Dr nauk humanistycznych
W branży ubezpieczeń od blisko 20 lat.
Doświadczenia zawodowe jako szef sprzedaży ubezpieczeń (Polisa Życie, Gerling) oraz dyrektor departamentów obsługi ubezpieczeń (Gerling, Compensa Życie) . Wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń.
Aktywnie zaangażowana w zapobieganiu zjawiska przestępczości Ubezpieczeniowej.
Obecnie od 7 lat zarządza w Compensie Życie dwoma departamentami Obsługi Ubezpieczeń (Indywidualnych i Grupowych).

ZAMKNIJ

Andrzej Szufa

X

Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biegły Rewident. Niemalże od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Audytem w obszarze bankowości i szeroko rozumianej branży finansowej, zarówno po stronie konsultingu jak i po stronie biznesu. Pracując w Kredyt Banku SA pełnił funkcję Menedżera Audytu wewnętrznego w obszarach wsparcia, a następnie objął stanowisko p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Jako Menedżer zarządzał Zespołem Audytu Specjalnego (forensic) w PKO Banku Polskim SA. Obecnie związany z branżą ubezpieczeniową i emerytalną jako Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym w Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA zarządzający szeroko rozumianym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem defraudacji, ryzykiem informatycznym oraz wdrażaniem Dyrektywy Wypłacalność II w zakresie Filara 2 (governance).

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: