Nowa ustawa o działalności

Termin:

19 października 2015 r.

Miejsce:

Dago Centrum

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej zdefiniuje od strony formalnej, a często i proceduralnej, rynek ubezpieczeń na kilka najbliższych lat. Wiele wprowadzanych przez ustawę przepisów, szczególnie z obszaru Solvency II, już dawno zostało przez ubezpieczycieli rozpoznanych. Są jednak w ustawie obszary, które wymagają zastanowienia się, wyjaśnienia, interpretacji. Tym właśnie interesującym zagadnieniom poświęcona jest kolejna konferencja Insurance Meeting Point.

Kluczowe zagadnienia

 • Obowiązki informacyjne wobec klientów
 • Wynagrodzenie ubezpieczającego
 • Nadzór administracyjnoprawny nad rynkiem
 • OWU a nowa ustawa
 • Jak przygotować się do nowej ustawy w zakresie ubezpieczeń z UFK

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --underwriterzy
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Poniedziałek, 19 października 2015 r.
9:00

Rejestracja

(i powtalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Obowiązki informacyjne wobec klientów

Radosław Kamiński, Allianz

a) Nowe obowiązki ustawowe i ich relacja do zastanego stanu prawnego
b) Cywilistyczne i regulacyjne konsekwencje niedopełnienia obowiązków
c) Niedoceniane miękkie regulacje
d) Pośrednik jego rola i odpowiedzialność
e) Operacyjne i marketingowe aspekty powinności nakładanych na ubezpieczyciela

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ogólne warunki ubezpieczenia wg ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

a) Doręczanie OWU i skutki ich niedoręczenia
b) Publikowanie OWU w Internecie
c) Sposób redagowania OWU
d) Treść OWU
e) Owu a inne wzorce umowne
f) Kwestie intertemporalne dotyczące OWU

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Jak przygotować się do nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń z UFK

Anna Sadowska, TU Europa, Aneta Ciechowicz-Jaworska

a) Podstawowe zmiany w umowie ubezpieczenia na życie z UFK - charakter tej umowy po zmianach ustawy
b) Obligatoryjne elementy umowy ubezpieczenia na życie z UFK
c) Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela, w szczególności co powinno być zawarte w umowie i regulaminie UFK
d) Zasady wynagrodzenia agenta w ubezpieczenia na życie z UFK
e) Zasady pobierania opłat w ubezpieczenia na życie z UFK
f) Zasady odstąpienia lub wystąpienia przez klientów z ubezpieczenia na życie z UFK

13:00

Lunch

13:30

Wynagrodzenie ubezpieczającego

Jakub Nawracała, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

a) Wytyczne KNF a nowa regulacja ustawowa
b) Zakaz wynagradzania ubezpieczającego, kwestia wynagrodzenia dla ?Zosiek? - jak interpretować?
c) Alternatywne modele wynagradzania;
d) Wynagrodzenie za ?Stary Portfel??

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Proceduralnoprawne aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeń w świetle nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Sebastian Pabian, dr hab. Paweł Wajda, White and Case

a) Nadzór administracyjnoprawny nad rynkiem ubezpieczeń - zagadnienia proceduralne
- Nowa struktura nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego a Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
- Rozszerzenie zakresu podmiotowego sprawowania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego
- Nowe prawne formy działania w działalności Komisji Nadzoru Finansowego
b) Zdolność sądowa zagranicznych zakładów ubezpieczeń
c) Nowe procedury w działalności Rzecznika Finansowego

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Aneta Ciechowicz-Jaworska

X

Jest radcą prawnym z ponad 15 - letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym świadczonym podmiotom gospodarczym. Specjalista w prawie gospodarczym, w tym prawie korporacyjnym, prawie pracy i prawie ubezpieczeń gospodarczych. Doradza w kwestiach pośrednictwa ubezpieczeniowego, m.in. w odpowiedzialności agentów ubezpieczeniowych z tytułu tzw. misselingu. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zawierania i wykonywania umów z pośrednikami ubezpieczeniowymi. Działa zarówno na zlecenie zakładów ubezpieczeń jak i pośredników ubezpieczeniowych. Przygotowuje opinie dotyczące zasadności i przyczyn rozwiązania umów agencyjnych lub umów o współpracy zawieranych pomiędzy podmiotami rynku ubezpieczeniowego, doradza w kwestiach odpowiedzialności, zarówno zakładów ubezpieczeń jak i innych podmiotów działających na polskim rynku ubezpieczeniowym. W czasie swojej kariery zawodowej kierowała działami prawnymi dużych firm ubezpieczeniowych takich Sampo (obecnie Nordea) (w latach 1999 - 2003) i Amplico Life (2003 - 2007). W Sampo jako członek zarządu była także odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Działem HR.
Od roku 2007 jako prawnik zewnętrzny świadczy usługi podmiotom gospodarczym m.in. w zakresie przygotowywania umów o pracę, opiniowania kwestii związanych z wykonywaniem prawa pracy, przygotowywaniem regulaminów wewnętrznych, czy też opiniowania i obsługi pracodawców w zakresie zwolnień grupowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców przed sądami pracy.

ZAMKNIJ

Radosław Kamiński

X

Od osiemnastu lat związany ze spółkami ubezpieczeniowymi Allianz w Polsce. Od maja 2015 roku wiceprezes odpowiedzialny za operacje w tym za likwidację szkód i wypłatę świadczeń. Radca prawny z wieloletnią praktyką jako zarządzający obszarem prawnym i compliance .Specjalizuje się w prawie ochrony konsumenta, prawie ochrony konkurencji oraz zagadnieniach odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Concordia Ubezpieczenia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię prawną, specjalizując się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Sebastian Pabian

X

Adwokat, partner w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów dotyczącym rozstrzygania różnorodnych sporów sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach dotyczących instytucji finansowych, w szczególności ubezpieczeniowych, oraz sporach regulacyjnych. Reprezentuje wiodących międzynarodowych ubezpieczycieli w sprawach odnoszących się w szczególności do ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (przede wszystkim ubezpieczenia D&O), a także w sporach z konsumentami. Jest ekspertem zakresie zagadnień dotyczących postępowań grupowych. W swojej praktyce zawodowej doradzał również klientom w zakresie tworzenia produktów ubezpieczeniowych i zagadnień związanych z ochroną praw konsumentów.

ZAMKNIJ

Anna Sadowska

X

Wpisana na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu. Od 2000 roku jest związana z rynkiem finansowym. Pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej Credit Agricole oraz Talanx. Do września 2015 roku obejmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawnego w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i Towarzystwie Ubezpieczeń Europa S.A. z którymi stale współpracuje od 2007 roku.
Radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym, prawie gospodarczym i cywilnym.
Doświadczenie zdobywała także jako słuchacz, a także wykładowca Podyplomowych studiów ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchacz Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi prywatną praktykę prawniczą w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego, a także współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze i doradztwie podmiotom gospodarczym.

ZAMKNIJ

dr hab. Paweł Wajda

X

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, of counsel w kancelarii White&Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp. k. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych (w tym funkcjonowania i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń). Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych oraz doradztwa w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: