D&O

Termin:

1 czerwca 2016 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

D&O

Jedyne takie spotkanie..

Kilka już lat po pierwszym "wybuchu" szkód D&O w Polsce możemy ze spokojem i pewnym doświadczeniem popatrzeć na ten rynek. Najlepsi eksperci tych ryzyk w Polsce będą dyskutować o D&O dla grup kapitałowych, podmiotów innych niż spółki kapitałowe, praktyce tych ryzyk, ich postrzeganiu przez brokera i ubezpieczyciela, scenariuszach szkodowych i samych szkodach.

Kluczowe zagadnienia

  • Przykładowe scenariusze szkodowe
  • Wybrane aspekty ubezpieczenia D&O grupy kapitałowej
  • Praktyczne aspekty ubezpieczenia D&O
  • D&O dla podmiotów innych niż spółki kapitałowe
  • Różnice w postrzeganiu ryzyka D&O przez brokera i przez ubezpieczyciela

Dla kogo

  • Underwriterzy zajmujący się ubezpieczeniami D&O
  • Departamenty OC ubezpieczycieli
  • Brokerzy, których klienci zainteresowani są ubezpieczeniami D&O
  • Radcowie prawni uczestniczący w negocjacji umów D&O

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 1 czerwca 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Wybrane aspekty ubezpieczenia D&O grupy kapitałowej

Marcin Gajkowski, Anna Kaczmarska, Generali

1. Pojęcie, tworzenie i zasady funkcjonowania grup kapitałowych
2. Wybrane problemy rachunkowości grup kapitałowych z punktu widzenia oceny ryzyka w ubezpieczeniu D&O
3. Interes spółki zależnej a interes grupy kapitałowej w kontekście odpowiedzialności członków władz

10:20

Przerwa kawowa

10:35

D&O dla podmiotów innych niż spółki kapitałowe

Michał Molęda, Leadenhall

1. Zasady odpowiedzialności za zarządzanie w nietypowych podmiotach jak np. w spółdzielniach, stowarzyszeniach, fundacjach, jednostkach budżetowych itp.
2. Ryzyko związane z upadłością podmiotów innych niż spółki kapitałowe
3. Zakres ubezpieczenia D&O dla podmiotów innych niż spółki kapitałowe

11:25

Przerwa kawowa

11:40

Praktyczne aspekty ubezpieczenia D&O

Michał Kiesiński, EIB

1. Katalog ubezpieczonych podmiotów: otwarty czy zamknięty ?
2. Znaczenie i charakter tzw. zakresu B "company reimbursment"
3 Znaczenie odróżnienia czynności zarządczych i nadzorczych a czynności zawodowych dla ochrony w ramach D&O
4. Zakres oddziaływania "actio directa" w ubezpieczeniu D&O
5. Jak daleko sięga wyłączenie znanych okoliczności i toczących się postępowań
5. Zgoda walnego zgromadzenia na pociągnięcie do odpowiedzialności członka władz spółki i jej znaczenie dla likwidacji szkód w ramach D&O
6. Praktyczne przykłady szkód

12:30

Lunch

13:00

Różnice w postrzeganiu ryzyka D&O przez brokera i przez ubezpieczyciela

Włodzimierz Pyszczek, Allianz

1. Wybrane obserwacje dotyczące różnic w postrzeganiu rynku D&O i samego produktu z perspektywy brokera i ubezpieczyciela
2. Co mówią klienci, do czego D&O jest naprawdę potrzebne
3. Co można zrobić, aby przy obecnej sytuacji rynkowej D&O było nadal dochodowym produktem

13:50

Przerwa kawowa

14:05

Działanie ubezpieczenia D&O w oparciu o przykładowe scenariusze szkodowe

Jakub Płócienniczak, Gras Savoye

1. Konstrukcja umowy ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania ochrony,
2. Przykłady szkód objętych zakresem ubezpieczenia

14:55

Przerwa kawowa

15:10

Przegląd typowych i nietypowych szkód w ubezpieczeniu D&O w Polsce

Adam Gmurczyk, AIG

1. Najpoważniejsze rodzaje szkód
2. Nietypowe rodzaje szkód
3. Kiedy spółka może być beneficjentem polisy

16:00

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marcin Gajkowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada zdany egzamin brokerski przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych. Od 16 lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, zarówno jako broker ubezpieczeniowy jak i underwriter po stronie różnych zakładów ubezpieczeń. Specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Aktualnie Dyrektor Działu Ubezpieczeń OC w Generali T.U. S.A.

ZAMKNIJ

Adam Gmurczyk

X

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Financial Lines w AIG Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, od 13 lat związany głównie z ubezpieczeniami D&O oraz odpowiedzialności zawodowej.

ZAMKNIJ

Anna Kaczmarska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Łódzkiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Ryzykiem na Akademii Finansów oraz Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Aktualnie w trakcie odbywania studiów podyplomowych Rachunkowości i Rewizji Finansowej na Uniwersytecie Warszawskim. Z ubezpieczeniami związana od 2002 roku, od 6 lat zajmuje się underwritingiem oraz sprzedażą polis ubezpieczenia członków zarządu. Pracowała min. dla AXA Ubezpieczenia, Avivy, AIG. Obecnie zajmuje się tworzeniem programu ubezpieczenia D&O w Generali T.U.S.A.

ZAMKNIJ

Michał Kiesiński

X

Absolwent wydziały Prawa i Administracji na UMK w Toruniu, Radca Prawny, od początku kariery zawodowej związany z rynkiem ubezpieczeniowym, posiada zdany egzamin brokerski przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowym i reasekuracyjnych zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i reasekuracji. Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością członków statutowych władz spółek handlowych i jej ubezpieczeniem. Współtworzył pierwsze w Polsce rozwiązania ubezpieczeniowe w tym zakresie i przeszczepiał produkty oraz standardy z rynków zachodnich (tzw. ubezpieczenia D&O). Posiada bogate doświadczenie w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych z obszaru odpowiedzialności członków władz podmiotów gospodarczych. Autor licznych publikacji i prelegent licznych konferencji z zakresu odpowiedzialności władz spółek. Uznany konsultant tzw. ?kontaktów menadżerskich?, w tym także dla spółek Skarbu Państwa. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju u jednego z największych w Polsce brokerów ubezpieczeniowych EIB SA.

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Karierę zawodową rozpoczął w TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz HDI Asekuracja TU SA. Obecnie jest wiceprezesem zarządu Leadenhall Polska S.A., Lloyd's coverholder."

ZAMKNIJ

Jakub Płócienniczak

X

Broker Specjalista w Dziale Odpowiedzialności Cywilnej w Gras Savoye, specjalizujący się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej menadżerów (D&O), wcześniej przez 10 lat zajmował się ubezpieczeniami D&O w Marsh, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył podyplomowe studia ubezpieczeń w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Związany z rynkiem ubezpieczeń od 16 lat.

ZAMKNIJ

Włodzimierz Pyszczek

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Od blisko 18 lat zajmuje się ubezpieczeniami ryzyk finansowych (Financial Lines). Zdecydowaną większość kariery zawodowej związany z firmą Marsh, gdzie od 8 lat pełnił funkcję Dyrektora Działu FINPRO, a ostatnio także funkcję Leadera FINPRO w Regionie Austria/CEE, był Członkiem FINPRO Continental Europe Executive Commitee oraz Management Liability Advisory Board w Marsh. Osobiście odpowiedzialny za obsługę największych polskich przedsiębiorstw, głównie z branży finansowej. Specjalizuje się w ubezpieczeniach z tytułu zarządzania spółką, od przestępstw (Crime, BBB, K&R), ubezpieczeniach ryzyk cybernetycznych.
Od 1 maja br. pełni funkcję Szefa Działu Financial Lines w Allianz Polska.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: