Grupowe – sprzedaż

Termin:

27 września 2016 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia grupowe zwracają uwagę coraz większej liczby ubezpieczycieli. Potrzebna jest tam jednocześnie i innowacyjność, i umiejętność wykorzystania tradycyjnych ryzyk i kanałów sprzedaży. Potrzebny jest marketing i rozpoznanie potrzeb klientów.
W czasie konferencji IMP eksperci rynku będą prezentować swoje doświadczenia z grupówek oraz dyskutować o możliwościach i kierunkach ich dalszego rozwoju w Polsce.

Kluczowe zagadnienia

 • Postawy konsumenckie oraz risk perception
 • Zarządzanie multikanałową/multiproduktową sprzedażą ubezpieczeń grupowych
 • Grupowe programy ochronne
 • Wybrane elementy marketingu-mix dla obszaru ubezpieczeń grupowych
 • Ubezpieczenia grupowe w poszukiwaniu innowacji vs. wyzwania w dystrybucji

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele, a w szczególności departamenty odpowiedzialne za:
  - dystrubucję
  - współpracę z bankami
  - współpracę z pośrednikami
  - sprzedaż
  - marketing
 • Brokerzy
 • Banki

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 27 września 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Zabezpieczenia na wysokie sumy ubezpieczenia

Michał Jakubowski, Nationale-Nederlanden

1. Programy VIP
2. Sponsorowanie składki przez Ubezpieczającego
3. Grupowe programy ochronne

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Ubezpieczenia grupowe w poszukiwaniu innowacji vs. wyzwania w dystrybucji, procesowe, obsługowe - adekwatne do oczekiwań klientów

Przemysław Gawlak, Donoria

1. Zarządzanie konfliktami między pośrednikami ubezpieczeniowymi: strona klienta, zakładu ubezpieczeń i pośrednika - czy można wypracować standardy rynkowe takie które zwiększają prestiż branży ubezpieczeniowej?
2. Procesy underwritingowe, produktowe i obsługowe: wiarygodność oferty w oczach klienta vs. złożona obietnica

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Istota marketingu w obszarze ubezpieczeń grupowych

Małgorzata Jarczyk-Chróstowska, AXA

1. Pojęcie marketingu
2. Wybrane elementy marketingu-mix dla obszaru ubezpieczeń grupowych
3. Istota działań w poszczególnych elementach marketingu-mix

13:00

Lunch

13:30

Postawy konsumenckie oraz risk perception w kontekście ubezpieczeń grupowych

Marcin Kowalski, Mercer

1. Postawy konsumentów
2. Postrzeganie ryzyka
3. Dlaczego konsumenci kupują i dlaczego nie kupują ubezpieczeń

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Zarządzanie multikanałową/multiproduktową sprzedażą ubezpieczeń grupowych

Joanna Łąka-Wałach, Generali

1. Jakie produkty przez jakie kanały
2. Co jest kluczem do sukcesu w każdym z kanałów
3. Największe wyzwania w sprzedaży multiproduktowej/multikanałowej

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Przemysław Gawlak

X

Posiada 21. letnie doświadczenie pracy na rynku ubezpieczeń na życie i osobowych , w tym ponad 10. letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami regionalnych sprzedawców i rozwoju sprzedaży w TU Allianz Zycie Polska S.A.
W latach 2004-2010 w Allianz pracował jako Kierownik Wydziału Współpracy z Brokerami i Pracowniczych Programów Emerytalnych, wdrożył ponad 100 Pracowniczych Programów Emerytalnych uzyskując pozycję lidera rynkowego w zakresie przejęć zarządzania programami PPE.
W latach 2011-2014 roku pełnił funkcję Menedżera Wydziału Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych i Osobowych w Departamencie Sprzedaży i zarządzał sprzedażą ubezpieczeń grupowych w kanale Sieć Własna. W okresie roku 2014- kwiecień 2016 odpowiadał za rozwój sprzedaży na rynku brokerskim i kierował Zespołem Regionalnych Koordynatorów.
W latach 1999-2002 Key Account Manager w TUnŻ Nationwide S.A. (obecnie Aegon Polska) odpowiedzialny za sprzedaż planów emerytalnych do kluczowych klientów korporacyjnych, członek Zespołu uruchamiającego działalność Nationwide w Polsce.
Wcześniej zdobywał doświadczenie w TU Warta Vita S.A. , Compensa Życie S.A., GPH Intl. - Bain Hogg - Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. Z o.o., Nationale Nederlanden Polska TUnŻ S.A.
Posiada egzamin brokera ubezpieczeniowego. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi,
a następnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie H. Chodkowskiej na kierunku Zarządzanie.

ZAMKNIJ

Michał Jakubowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych. Piastował m.in. stanowiska Wiceprezesa Zarządu FINLIFE TUnŻ S.A., Dyrektora Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w AXA Życie oraz Dyrektora Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w UNIQA Życie TUnŻ S.A.?

ZAMKNIJ

Małgorzata Jarczyk-Chróstowska

X

Od dwunastu lat zajmuje się pracą związaną z obszarem grupowych ubezpieczeń na życie i grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.
Od 2005 do 2012 pełniła obowiązki Menadżera Ubezpieczeń Grupowych Allianz i od 2012 roku do chwili obecnej pełni funkcję Kierownika Ubezpieczeń Grupowych AXA.
Jest odpowiedzialna za wsparcie własnej sieci sprzedaży przynależnej do Biura Sprzedaży Warszawa (oddziały, franczyzy) i współpracę z pośrednikami zewnętrznymi. Prowadzi szkolenia pośredników oraz wdrożenia negocjatorów ubezpieczeń grupowych.
Jest aktywnym praktykiem sprzedaży ubezpieczeń grupowych: przygotowuje oferty dla pośredników wewnętrznych i zewnętrznych, wspiera własną sieć sprzedaży w negocjacjach, prowadzi sprzedaż bezpośrednią.
Studiowała na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH).

ZAMKNIJ

Marcin Kowalski

X

Absolwent specjalizacji Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jego kariera zawodowa związana jest z pracą w międzynarodowych firmach brokerskich, w zespołach wyspecjalizowanych w przygotowywaniu i obsłudze programów ubezpieczeń pracowniczych. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Ubezpieczeń firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o.

ZAMKNIJ

Joanna Łąka-Wałach

X

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek lingwistyka stosowana) oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (podyplomowe studia MBA). Na rynku ubezpieczeniowym od 1998 roku, najpierw 13 lat w Amplico Life w sprzedaży ubezpieczeń grupowych, obecnie od ponad 4 lat w Generali Życie. Od 2 lat pełni funkcję Dyrektora Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych i zarządza sprzedażą przez kanał brokerski, kanały agencyjne i multiagencyjne, odpowiadając zarówno za sprzedaż programów międzynarodowych, jak i lokalnych, w tym ubezpieczenia ochronne oraz programy emerytalne i inwestycyjne. Odpowiada zarówno za sprzedaż do segmentu dużych klientów, jak i biznes MŒP.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: