Duże szkody - likwidacja

Termin:

25 lutego 2016 r.

Miejsce:

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Przy dużych ryzykach zwykle skupiamy się na zarządzaniu ryzykiem i underwritingu. Ale duże ryzyka to też duże szkody. Jak się do nich przygotować, jak je prowadzić, jak je likwidować mówić będą praktycy rynku, którzy dużych szkód różnych rodzajów widzieli już wiele.
Jak zwykle przy szkodach wszystko w oparciu o przykłady z życia, wszystko w oparciu o same szkody…

Kluczowe zagadnienia

  • Podejście do dużych szkód majątkowych w Polsce i na rynku londyńskim
  • Organizacja, zarządzanie i nadzór procesu likwidacji szkód korporacyjnych
  • Likwidacja szkód z punktu widzenia dużego klienta
  • Przygotowanie procedury postępowania przy likwidacji szkody dużej
  • Praca ekspertów w kontekście prowadzenia procesu likwidacji szkód

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Firmy inżynieryjne i eksperckie
  • Likwidatorzy szkód zajmujący się DUŻYMI RYZYKAMI

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Czwartek, 25 lutego 2016 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Likwidacja szkód z punktu widzenia dużego klienta

Wojciech Dzięcioł, Exalo Drilling

1. Zanim powiadomimy ubezpieczyciela - od zajścia zdarzenia do zgłoszenia szkody
2. Likwidatorów grzechy główne
3. Kto nam może pomóc? - przedstawiciele klienta

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Organizacja, zarządzanie i nadzór procesu likwidacji szkód korporacyjnych

Waldemar Wall, Generali

1. Organizacja procesu likwidacji szkód
2. Zarządzanie procesem likwidacji szkód vs zarządzanie szkodą
3. Nadzór procesu likwidacji szkód
4. Szkoda jako test sprawności organizacji likwidacji szkód

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Przygotowanie procedury postępowania przy likwidacji szkody dużej - konieczność czy fanaberia

Joanna Zaręba, Robert Pazikowski, Crawford

1. Procedura likwidacji szkód - teoria
2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia dużej szkody
3. Podejście do przygotowania procedury likwidacji dużej szkody na podstawie przykładów

13:00

Lunch

13:30

O profesjonalizmie profesjonalistów

Marcin Kapuściński, Eksperci NEMU

1. Wymagania wiedzy eksperckiej w szkodach unikatowych / indywidualnych
2. Dobór wykonawców - jak to się odbywa
3. Praca ekspertów w kontekście prowadzenia procesu likwidacji szkód - studium przypadku

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Podejście do dużych szkód majątkowych w Polsce i na rynku londyńskim

Mariusz Dzikowski, PZU

1. Zarządzanie likwidacją szkody
2. Badanie przyczyny szkody
3. Obsługa Klienta

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Wojciech Dzięcioł

X

Absolwent UW (studia magisterskie i podyplomowe) oraz SGH (studia doktoranckie). Autor wielu publikacji z zakresu praktyki ubezpieczeniowej. W branży ubezpieczeniowej od 1995 (PZU, Liberty Direct, Inter Polska). Specjalista z zakresu ubezpieczeń majątkowych (zarówno korporacyjnych jak MSP i indywidualnych). Od 2013 insurance manager w firmie wiertniczej (Exalo Drilling).

ZAMKNIJ

Mariusz Dzikowski

X

Ekspert ds. Likwidacji Szkód Majątkowych Klientów Korporacyjnych w PZU SA.
Absolwent Politechniki Warszawskiej i różnych studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń oraz technicznych.
Certyfikowany członek The Chartered Institute Of Loss Adjusters.
Monitorujący od lat największe szkody majątkowe z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji w Centrali PZU SA.
Autor Standardów Likwidacji Szkód Majątkowych Klientów Korporacyjnych.
Trener na szkoleniach Zespołów Likwidacji Szkód Majątkowych Klientów Korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Marcin Kapuściński

X

Prezes Zarządu. Od 1996 współzałożyciel i prowadzący firmę NEM S.A., od 2000 roku do dziś właściciel, prezes firmy Eksperci NEMU Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone drugie studia z ubezpieczeń na WSUiB. Pierwszy kontakt z ubezpieczeniami w firmie KBU Protektor S.A. w 1993 roku, następnie w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP, instytucjach finansowych. Doświadczenie w likwidacji szkód ubezpieczeniowych dla polskich i zagranicznych Zakładów Ubezpieczeń na podstawie prawie 20 000 różnego rodzaju zdarzeń losowych, roszczeń etc. W tym szkody w energetyce, przemyśle hutniczym, spożywczym. Zajmował się roszczeniami OC, szkodami związanymi z wycofaniem produktów z rynku.
Spektakularne szkody to hala MTK, katastrofy kolejowe w tym szkoda w Białymstoku, Szczekocinach, wiertnie i tłocznie gazu, pożar centrum handlowego w Zabrzu, przemysł lotniczy, BI i wiele innych.

ZAMKNIJ

Robert Pazikowski

X

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie od 8 lat związana z firmą Crawford Polska Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Zastępcy Head of Liability oraz Opiekuna Klienta Międzynarodowego. Posiada również akredytację GTS Crawford Company, jako Senior General Adjuster, specjalizując się w likwidacji szkód dużych z zakresu OC Produkt (w szczególności dot. branży spożywczej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej). Na co dzień prowadzi i koordynuje procesy likwidacji dużych i złożonych szkód OC i majątkowych. Uzyskał również akredytację Crawford jako Cyber Incident Manager.

ZAMKNIJ

Waldemar Wall

X

Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Generali TU S.A.. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Z ubezpieczeniami związany od 1993, PZU, Zurich TU S.A., Generali TU S.A., TUIR Allianz Polska S.A. oraz ponownie Generali TU S.A. Posiada praktykę zarówno w zakresie underwritingu jak również likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Brał udział w likwidacji najpoważniejszych szkód na rynku polskim, w tym likwidacji szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Międzynarodowych Targów Katowickich.

ZAMKNIJ

Joanna Zaręba

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Obecnie od 5 lat związana z firmą Crawford Polska Sp. z o.o., gdzie pełniąc funkcję
Head of Liability odpowiada za likwidację i organizację obsługi szkód z zakresu umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Posiada również akredytację GTS Crawford Company, jako Executive General Adjuster EGA, specjalizując się w szkodach dużych z zakresu OC Produkt (w szczególności dot. branży spożywczej, motoryzacyjnej i farmaceutycznej). Na co dzień prowadzi i koordynuje procesy likwidacji dużych lub złożonych szkód OC z zakresu szkód w środowisku, OC zawodowego
(w szczególności badacza i sponsora, doradców, organizatorów imprez masowych), OC medycznego, jak również obsługuje złożone szkody osobowe (w szczególności przypadki śmiertelne). W ramach struktury Crawford Company współuczennicy w tworzeniu standardów likwidacji szkód transgranicznych w linii Liability w Europie. Jest współtwórcą licznych procedur likwidacji szkód przeznaczonych do wdrożenia na rynku lokalnym. Ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe na rynku ubezpieczeń zdobyła, jako menadżer projektów i specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego zajmując się oceną ryzka, obsługą roszczeń i odwołań, jak również analizą ogólnych warunków ubezpieczenia.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: