Maszyny

Termin:

6 kwietnia 2016 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie maszyn od lat należy już do podstawowego kanonu ubezpieczeń dużych ryzyk. Coraz częściej pojawia się w przypadku nawet średniej wielkości przedsiębiorstw. O wyzwaniach badan potrzebnych przy tych ubezpieczeniach, ocenie ryzyka, zabezpieczeniach, warunkach i likwidacji szkód w ubezpieczeniach maszyn będą na konferencji IMP dyskutować obecni na tym rynku od wielu lat eksperci.

Kluczowe zagadnienia

 • Odpowiedzialności Ubezpieczyciela za błąd człowieka
 • Likwidacja szkód dotyczących maszyn i urządzeń
 • OWU maszyn od uszkodzeń oraz ich skutków w wypadku powstania szkody
 • Zabezpieczenia przeciwwybuchowe maszyn i urządzeń procesowych

Dla kogo

 • Inżynierowie ryzyka
 • Underwriterzy ryzyk przemysłowych:
  - ogniowych, technicznych, BI
  - dyrektorzy departamentów ubezpieczeń dużych ryzyk
  - zarówno niezależni jak i związani z ubezpieczycielami likwidatorzy dużych szkód
 • Risk managerowie
 • Brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach dużych i średnich firm

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Œroda, 6 kwietnia 2016 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Odpowiedzialności ubezpieczyciela za błąd człowieka

Cezary Falkowski, Allianz

a) Analiza ubezpieczonych błędów ludzkich w kontekście szkody maszynowej

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Likwidacja szkód dotyczących maszyn i urządzeń w kontekście ustalenia prawidłowej sumy ubezpieczenia (aspekty techniczne i prawne)

Piotr Wagner, Eksperci NEMU

a) Problematyka określania sumy ubezpieczenia maszyn w kontekście późniejszej wypłaty odszkodowania (Ubezpieczenia All Risks, MB) - teoria, a praktyka
b) Niedoubezpieczenie - zasada, wyjątki i orzecznictwo

12:15

Lunch

12:45

Niejasności i pułapki w ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz ich konsekwencje w wypadku powstania szkody

Arkadiusz Trusiło, EIB

a) Niejasne lub niejednoznaczne postanowienia występujące w OWU różnych ubezpieczycieli
b) Przykłady problemów w zakresie likwidacji szkód, które mogą się wiązać z określonym brzmieniem OWU

14:00

Przerwa kawowa

14:15

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe maszyn i urządzeń procesowych

Bartłomiej Mateńka, Generali

a) Uregulowania prawne w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
b) Stosowane techniczne systemy zabezpieczeń
c) Przykłady szkód spowodowanych przez wybuch w maszynach i urządzeniach procesowych
d) Zabezpieczenia przeciwwybuchowe okiem ubezpieczyciela

15:30

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Cezary Falkowski

X

Absolwent specjalizacji Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Underwriter z ponad 10-letnim doświadczeniem. Od grudnia 2014 roku Menedżer Wydziału Ubezpieczeń Technicznych w TUiR Allianz Polska S.A. odpowiedzialny za portfel ryzyk technicznych. Z grupą Allianz związany od 2011 roku .

ZAMKNIJ

Bartłomiej Mateńka

X

Absolwent Akademii Finansów w Warszawie, oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 15 lat związany z ubezpieczeniami majątkowymi gdzie zajmował się głównie likwidacją szkód majątkowych i oceną ryzyka. Problematyka optymalnego zabezpieczenia pożarowego budynków stanowiła tematykę publikacji w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, oraz była tematem pracy magisterskiej obronionej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.
Aktualnie jest zastępcą Dyrektora Działu Inżynierów Oceny Ryzyka w Generali TU S.A.

ZAMKNIJ

Arkadiusz Trusiło

X

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie budownictwa na Wydziale Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Od 2006 r. pracuje jako broker ubezpieczeniowy w EIB S.A. W latach 2006 - 2011 na stanowisku Broker - Specjalista ds. Likwidacji Szkód, a od 2011 r. jest Kierownikiem Biura Rewizji Północ odpowiedzialnego za wsparcie w procesach likwidacji szkód kilkuset podmiotów. Posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w zakresie audytów ubezpieczeniowych oraz likwidacji szkód z wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, w tym technicznych, finansowych i OC, w szczególności przedsiębiorstw z sektora paliwowego i energetycznego, szpitali i samorządów.

ZAMKNIJ

Piotr Wagner

X

Kierownik działu likwidacji szkód w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto kurs ?Prawa procesowego? w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum. W 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach warszawskich, w tym w kancelarii międzynarodowej skoncentrowanej na obsłudze podmiotów zagranicznych, głównie z rynku skandynawskiego. Od roku 2009 r. związany ze Spółką Eksperci NEMU. Jest odpowiedzialny za likwidację szkód: w maszynach u urządzeniach (All Risks, MB, CPM, EEI), OC, w tym OC za produkt i produkt niebezpieczny oraz szkód z tytułu wycofania produktu (product recall). Zajmuje się również koordynacją szkód z zakresu kolejowego (OC Zarządcy Infrastruktury i Przewoźnika, CASCO Taboru Kolejowego). Autor publikacji zakresu ubezpieczeń, prowadzi szkolenia dla Brokerów i Zakładów Ubezpieczeń w zakresie prawnych aspektów likwidacji szkód technicznych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: