CAR/EAR

Termin:

30 maja 2017 r.

Miejsce:

Ogrodowa 58

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia budowlano-montażowe w najlepszym wydaniu. Ludzie zajmujący się tematyką od wielu lat. Ubezpieczeniowcy, którzy zawarli już setki umów i wypłacili dziesiątki szkód.

Kolejne spotkanie ekspertów CAR/EAR w ramach Insurance Meeting Point.

Kluczowe zagadnienia

 • Wartość odszkodowania - problemy
 • Rozkład ryzyka w kontraktach FIDIC
 • Underwriting inwestycji liniowych
 • Ryzyko techniczne w procesie budowy i montażu
 • Case study
 • Maszyny budowlane

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa

ul. Ogrodowa 58
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Wtorek, 30 maja 2017 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie konferencji

9:30

Ryzyko techniczne w procesie budowy i montażu

Rafał Żuchowski, PZU Lab

1. Wybrane aspekty i metody analizy ryzyka technicznego w ubezpieczeniach CAR/EAR
2. Przykłady modelowania zdarzeń awaryjnych
3. Przykłady błędów i awarii - przyczyny i skutki

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Underwriting inwestycji liniowych oraz zarządzanie portfelem takich ryzyk

Tomasz Kukuła, Generali

1. Charakterystyka inwestycji liniowych
2. Rodzaje kontraktów, stosowane technologie a ekspozycja na ryzyko
3. Podstawowe parametry i zarządzanie portfelem takich ryzyk

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Szkody budowlane obiektów inżynieryjnych infrastruktury drogowej i wodnej - case study wybranych przypadków

Ryszard Szpil, Łukasz Gołębiewski, Eksperci NEMU

1. Przyczyny szkód w obiektach inżynieryjnych
2. Wartość odszkodowania - problemy
3. Case study wybranych przypadków

13:00

Lunch

13:30

FIDIC w kontekście ubezpieczeń

Jakub Wołkowicz, Piotr Bytnerowicz, White & Case

1. Rozkład ryzyka w kontraktach FIDIC
2. Skutki zmaterializowania się ryzyka
3. Wymagania dotyczące ubezpieczeń

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Ubezpieczenie maszyn budowlanych

Zbigniew Roś, MAI Insurance Brokers

15:45

Zakończenie konferencji

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Bytnerowicz

X

Adwokat w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case
Członek m.in. brytyjskiego stowarzyszenia prawa budowlanego (Society of Construction Law) oraz fellow instytutu arbitrażowego (Chartered Institute of Arbitrators). Autor publikacji z zakresu warunków kontraktowych FIDIC oraz rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów budowlanych. Doradza uczestnikom procesu budowlanego w toku realizacji inwestycji na podstawie warunków FIDIC. Reprezentuje klientów m.in. w sporach budowlanych oraz sporach związanych z zaistnieniem zdarzeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganych przed sądami polskimi i w arbitrażu międzynarodowym.

ZAMKNIJ

Łukasz Gołębiewski

X

Kierownik Działu Likwidacji Szkód w Spółce Eksperci NEMU. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 r. zdobył tytuł zawodowy adwokata. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie procesów sądowych w sprawach cywilnych i karnych. Od roku 2010 r. związany ze Spółką Eksperci NEMU. Dysponuje doświadczeniem w likwidacji szkód: w maszynach i urządzeniach (All Risks, MB, CPM, EEI), OC, w tym OC za produkt i produkt niebezpieczny oraz szkód z tytułu wycofania produktu (product recall). Koordynuje pracę działu prowadzącego postępowania likwidacyjne szkód drogowych, kolejowych oraz środowiskowych.

ZAMKNIJ

Tomasz Kukuła

X

Od początku kariery związany z obszarem underwritingu ubezpieczeń korporacyjnych, zdobywał doświadczenie pracując w Gerling Polska, TUiR Warta oraz STU Ergo Hestia. W latach 2006 - 2014 odpowiedzialny w Allianz za zarządzanie polityka underwritingowa i portfelem ubezpieczeń technicznych. Od końca 2014 pracuje w grupie Generali na stanowisku Dyrektora Departamentu Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych.
Studiował na Politechnice Warszawskiej na wydziale Inżynierii Œrodowiska, jest absolwentem Akademii Koźmińskiego w katedrze Finansów i Rachunkowości specjalizując się w zarządzaniu i optymalizacją portfela ubezpieczeń korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Zbigniew Roś

X

Z wykształcenia inżynier, pracujący w ubezpieczeniach od 1993 r. w Warcie i Avivie (Commercial Union). Do 2009 underwriter i zastępca dyrektora underwritingu w dziale ubezpieczeń gospodarczych, od 2009 szef sekcji likwidacji szkód korporacyjnych Avivy. Od grudnia 2012 pracownik MAI Insurance Brokers Poland. Autor publikacji z dziedziny ubezpieczeń (w szczególności transportowych i technicznych). Uczestnik prac Komisji Ubezpieczeń Majątkowych PIU.
Doświadczenia zebrane w pracy po jasnej i ciemnej stronie mocy (sprzedaż/underwriting i likwidacja szkód/firma brokerska) pozwalają na wyważoną ocenę zagadnień ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Ryszard Szpil

X

Likwidator szkód ubezpieczeniowych związany ze Spółką Eksperci NEMU od 9 lat. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale inżynierii lądowej. Ukończone studia podyplomowe na Politechnice poznańskiej na wydziale budownictwa lądowego. Posiada długoletnie doświadczenie w utrzymaniu infrastruktury kolejowej, pracy w wykonawstwie - infrastruktura kolejowa - kierownik budowy oraz w projektowaniu infrastruktury kolejowej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy stacji linii i węzłów kolejowych od około 30 lat, uprawnienia projektowe w zakresie stacji kolejowych od około 20 lat. Specjalista z zakresie budowy stacji, linii i węzłów kolejowych. Posiada dużą praktykę i doświadczenie w zakresie budowli inżynierskich, koleje, drogi - wykonawstwo oraz projektowanie kolei. Rzeczoznawca budowlany.

ZAMKNIJ

Jakub Wołkowicz

X

Adwokat w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case
Autor publikacji z zakresu rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu międzynarodowego oraz członek organizacji arbitrażowych, w tym m.in. Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration). Doradza inwestorom i generalnym wykonawcom realizującym projekty budowlane na podstawie warunków FIDIC. Reprezentuje klientów w licznych sporach budowlanych, rozstrzyganych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Zdobywał doświadczenie zawodowe we Francji oraz w USA.

ZAMKNIJ

Rafał Żuchowski

X

Wykształcenie wyższe zdobył w specjalnościach: Elektro-automatyka Okrętowa (inżynier) na Wydz. Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zarządzanie Nieruchomościami (magister) i Ubezpieczenia (st. podyplomowe) na Wydz. Zarządzania UWM w Olsztynie. W latach 1999 - 2001 pracował w przemyśle drzewnym. Związany z PZU SA i ubezpieczeniami przemysłowymi od roku 2001. W latach 2007 - 2010 Underwriter ubezpieczeń technicznych (MB/MLoP, CAR/EAR) w Pionie Klienta Korporacyjnego PZU SA. Przez kolejne lata 2010 - 2015 zajmował się wykonywaniem analiz ryzyka na terenie zakładów przemysłowych, jako inżynier w zespole inżynieryjnej oceny ryzyka. Od października 2015 r. do dzisiaj zaangażowany w Projekt PZU Lab na stanowisku Koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka, z obowiązkami w zakresie analiz ryzyka i modelowania zdarzeń awaryjnych, doradztwa w zakresie bezpieczeństwa nowych inwestycji, wyceny budynków do wartości odtworzeniowej, pomiarów termowizyjnych i działalności szkoleniowej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: