BI

Termin:

21-22 października 2008 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Poważna szkoda majątkowa może postawić nawet dobrze rozwijające sie przedsiębiorstwo w bardzo trudnej biznesowo sytuacji. Lub nawet na skraju bankructwa.
Tylko ubezpieczenie przerw w produkcji, ubezpieczenie business interruption, jest w stanie zapewnić, że katastrofie uda się zapobiec. Ubezpieczenie dobrze zawarte, na poprawnych warunkach i z odpowiednią sumą ubezpieczenia. Ubezpieczenie zawarte u ubezpieczyciela, który wie, jak szkody BI likwidować...
O zawieraniu ubezpieczeń przerw w produkcji i o likwidacji szkód z tych ubezpieczeń chcemy porozmawiać..

Kluczowe zagadnienia

+ zarządzanie ryzykiem podstawą do kontraktów business interruption
+ zawieranie umów ubezpieczenia przerw w produkcji
+ waga sumy ubezpieczenia dla pełnej ochrony przedsiębiorstwa
+ podejście polskich klientów do ubezpieczeń BI
+ inne niz ogień bazy ubezpieczeń klasy BI
+ profesjonalna likwidacja szkód jako warunek przetrwania przedsiębiorstwa

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń przemysłowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach przemysłowych
+ szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
+ risk managerowie firm produkcyjnych
Uwaga!!
Konferencja skierowana jest do osób, które już znają problematykę ubezpieczeń przerw w produkcji i orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 21 października
13:00

Rejestracja

13:00

Lunch

(szwedzki stół)

14:00

Rozpoczęcie konferencji

14:00

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach przerw w produkcji

Jarosław Pieczko, Generali

15:15

Przerwa kawowa

15:30

Suma ubezpieczenia w umowach przerw w produkcji

Zbigniew Jęksa, Allianz

1. Funkcje sumy ubezpieczenia
2. Sposoby wyliczania sumy ubezpieczenia
3. Składowe sumy ubezpieczenia
4. Alternatywne podejścia do sumy ubezpieczenia

16:45

Przerwa kawowa

17:00

Standard postępowania likwidacyjnego w szkodach w zysku

Dorota Domańska, Open Expert

1. Likwidacja szkody rzeczowej a likwidacja szkody rzeczowej połączonej ze szkodą z tyt. utraty zysku brutto.
2. Rola likwidatora / rzeczoznawcy w likwidacji szkody z tyt. utraty zysku brutto.
3. Rola Brokera w likwidacji szkody w z tyt. utraty zysku brutto.
4. Najczęstsze problemy napotykane przy likwidacji szkód z tyt. utraty zysku brutto na rynku polskim.

18:15

Zakończenie wykładów pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i spotkania wieczorne...)

Dzień 2 - środa, 22 października
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Wykorzystanie Process Industry Modeling System w ubezpieczeniu BI

Leszek Niedałtowski, Piotr Górny, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

10:00

Przerwa kawowa

10:15

Ubezpieczenie Utraty Zysku w realiach polskiego rynku

Piotr Szkopiarek, PZU

1. Co to jest ubezpieczenie utraty zysku
2. Tworzenie oferty ubezpieczeniowej
3. Co determinuje potrzebę posiadania ubezpieczenia BI
4. Specyfika szkód.

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Aspekty ubezpieczeń MLoP i ALoP

Maciej Szczepański, Axa

1. Machinery Loss of Profits
+ Przedmiot ubezpieczenia
+ Anty-selekcja
+ Współczynnik względnej ważności ?FoRI?
+ Okres odszkodowawczy
2.Advance Loss of Profits
+ Suma ubezpieczenia
+ Możliwe wiele zdarzeń, ale zawsze tylko jedna szkoda

13:00

Przerwa kawowa

13:15

Schemat wyliczenia odszkodowania w ubezpieczeniu BI

Krzysztof Grelewicz, Ergo Hestia

14:30

Zakończenie konferencji

14:30

Lunch

(szwedzki stół)

Ocena konferencji

Wszystkie oceny (o ile nie zaznaczono inaczej) podane są w skali 1-5, gdzie:
   1 - bardzo źle,
   5 - bardzo dobrze.

Ocena merytoryczna
Dzień 1

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach przerw w produkcji

Jarosław Pieczko, Generali

4,2

Suma ubezpieczenia w umowach przerw w produkcji

Zbigniew Jęksa, Allianz

4,5

Standard postępowania likwidacyjnego w szkodach w zysku

Dorota Domańska, Open Expert

4,2

Dzień 2

Wykorzystanie Process Industry Modeling System w ubezpieczeniu BI

Leszek Niedałtowski, Piotr Górny, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

3,9

Ubezpieczenie Utraty Zysku w realiach polskiego rynku

Piotr Szkopiarek, PZU

4,2

Aspekty ubezpieczeń MLoP i ALoP

Maciej Szczepański, Axa

4,8

Schemat wyliczenia odszkodowania w ubezpieczeniu BI

Krzysztof Grelewicz, Ergo Hestia

4,7

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 10 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych. Od roku prowadzi własne biuro likwidacyjne OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in. w szkodach BI, utraconych korzyściach z ub. OC. Doktorantka w Instytucie Oceny Ryzyka Akademii Finansów w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Ubezpieczenia od utraty zysku w Polsce.

ZAMKNIJ

Piotr Górny

X

Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego, podyplomowych studiów z zakresu ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości oraz wielu kursów specjalistycznych. Staż w ubezpieczeniach od 1993 roku. Odpowiedzialny za wdrażanie i nadzór merytoryczny nad programami ubezpieczeniowymi oraz rozwój informatyczny spółki.

ZAMKNIJ

Krzysztof Grelewicz

X

Absolwent Politechniki Gdańskiej, inżynier budownictwa morskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń. Uczestnik wielu szkoleń i seminariów z zakresu ubezpieczeń w Polsce i zagranicą. Pracuje w STU Ergo Hestia od 1994 r, początkowo jako underwriter ubezpieczeń technicznych i mienia. Od trzech lat Dyrektor Bura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych

ZAMKNIJ

Zbigniew Jęksa

X

Jest magistrem ekonomii, ukończył także AWF oraz 3 letnie studium doktorskie w zakresie zarządzania. Z ubezpieczeniami związany od 15 lat. Od 11 lat pracuje w centrali TU Allianz Polska, gdzie pełni obecnie funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Ogniowych i Technicznych dla Przemysłu. Doświadczenie jako underwriter zdobywał również w TUiR Polisa i TU Gerling Polska. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów na temat ubezpieczeń oraz popularnej w środowisku branżowym książki Ubezpieczenia majątku i zysku firmy.

ZAMKNIJ

Leszek Niedałtowski

X

Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Prezes Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, podyplomowych studiów z zakresu doradztwa inwestycyjnego w Gdańskiej Akademii Bankowej oraz szeregu kursów specjalistycznych. Staż w ubezpieczeniach od 1995 roku. Prowadził wykłady i szkolenia na uczelniach wyższych oraz dla kadr kierowniczych czołowych polskich przedsiębiorstw. Autor licznych publikacji o tematyce ubezpieczeniowej. W STBU odpowiedzialny za marketing i wizerunek spółki.

ZAMKNIJ

Jarosław Pieczko

X

Absolwent Uniwersytetu Œląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pracuje w ubezpieczeniach od 1996, m. in. w Gerling Polska i Generali, underwriter ryzyk technicznych i majątkowych, od 2004 dyrektor Departamentu
Ubezpieczeń Majątkowych w Generali T.U. S.A., odpowiada za underwriting i
strategię towarzystwa w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych.

ZAMKNIJ

Maciej Szczepański

X

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrycznego.
Doświadczenie zawodowe związane z wykształceniem zdobywał w Zakładzie Energetycznym Gdańsk. W 1993 roku podjął pracę w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Hestia Insurance SA. W latach 1996 - 2007 związany z grupą Gerling w Polsce.
Obecnie Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych w AXA TU SA,
odpowiedzialny za ubezpieczenia ogniowe i techniczne dla przedsiębiorstw.
Szczególną wagę przykłada do ubezpieczeń niewypracowanego zysku

ZAMKNIJ

Piotr Szkopiarek

X

Z Grupą PZU związany od samego początku kariery zawodowej czyli od ponad 15 lat, zaczynał w 1993r. w Oddziale Ogręgowym PZU SA w Warszawie, od 1994 zatrudniony w Centrali PZU SA. Przez cały czas zajmuje się obsługą i underwritingiem dla klientów Instytucyjnych, a później Korporacyjnych. Ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Biurze Sprzedaży Korporacyjnej, wcześniej m.in Dyrektor Biura Sprzedaży Korporacyjnej oraz Dyrektor ds. Sprzedaży ubezpieczeń Poza-komunikacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Wydziału Ekonomiki Produkcji oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości kier. Przeciwdziałanie Przestępczości Ubezpieczeniowej. Przewodniczący Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji Wyrobów w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: