OC lekarzy

Termin:

26-27 październik 2010 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność cywilna lekarzy, odpowiedzialność cywilna szpitali, czy - szerzej - odpowiedzialność cywilna zawodów i podmiotów medycznych to jedno z najpoważniejszych wyzwań polskiego rynku ubezpieczeniowego na najbliższych kilka lat.
Wzrastające zagrożenie wysokimi wypłatami, coraz wyższa świadomość poszkodowanych, coraz ostrzejsze regulacje prawne. Wszystko to sprawia, że temat należy do najważniejszych w ubezpieczeniach. W czasie konferencji "OC lekarzy i jej ubezpieczenie" temat ten będzie dyskutowany w gronie najlepszych specjalistów w Polsce.

Kluczowe zagadnienia

+ odpowiedzialność cywilna w zawodach medycznych
+ prawa pacjenta, obowiązki lekarza
+ prawo, wyroki sądowe
+ praktyka współpracy z placówkami medycznymi
+ błędy medyczne, nowe regulacje
+ OC lekarzy z punktu widzenia ubezpieczyciela zdrowotnego

Dla kogo

Uwaga!
Konferencja przeznaczone jest dla osób znających problematykę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ich specyfikę dla rynku medycznego.

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 26 października 2010 r.
12:30

Rejestracja

12:30

Lunch

(szwedzki stół)

13:30

Rozpoczęcie konferencji

13:40

OC lekarzy

Marek Ostrowski, EIB

- podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej
- zmiany z 2007, 2008 i 2009 roku
- nowe rodzaje roszczeń
-- zgoda na leczenie
- ubezpieczenia OC dla lekarzy - przed czym chroni polisa
- postulaty na przyszłość

15:00

Przerwa kawowa

15:15

Kryzys tradycyjnego modelu odpowiedzialności za błędy medyczne i jego projektowane zmiany

Michał Molęda, HDI Asekuracja

- przyczyny kryzysu tradycyjnego modelu odpowiedzialności za błędy medyczne
- koncepcje odpowiedzialności bez winy za szkody wyrządzone przy leczeniu
- administracyjny tryb przyznawania odszkodowań za błędy medyczne (projekt zmiany ustawy o prawach pacjenta)
- projektowane zmiany odpowiedzialności za szkody wyrządzone w badaniach klinicznym (założenia projektu ustawy Prawo badań klinicznych produktów leczniczych

16:15

Przerwa kawowa

16:30

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia

Elżbieta Pruszko, PZU

- rodzaje ubezpieczeń OC dedykowanych zakładom opieki zdrowotnej;
- rodzaje roszczeń kierowanych do zakładów opieki zdrowotnej, trend;
- problematyka triggerów w ubezpieczeniach OC zoz.

18:00

Zakończenie pierwszego dnia

19:00

Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 - środa, 27 października 2010 r.
8:00

Œniadanie

(szwedzki stół)

8:50

Rozpoczęcie drugiego dnia

9:00

Szkody medyczne na gruncie doświadczeń TU Allianz

Agata Skrężyna-Dudek, Allianz

- struktura portfela od strony akwizycyjnej
- wskazanie segmentów generujacych szkodowość
- zmiana trendu, co do podmiotu oraz sposobu składania roszczeń
- konkluzja

10:00

Przerwa kawowa

10:15

OC lekarzy z punktu widzenia ubezpieczyciela kontraktującego usługi medyczne

Xenia Kruszewska, Medica Polska

- okiem Ubezpieczeniowca - najciekawsze ubezpieczenia.
- co to jest jakość usług medycznych dla Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowotnych?
- kto odpowiada za jakość prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?
- odpowiedzialność wobec pacjenta w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
-czy OC lekarza i Placówki Medycznej jest ważne dla Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowotnych?

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Odpowiedzialność cywilna lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej

Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

Przypadki sądowe:
- odpowiedzialność cywilna lekarza i zakładu opieki zdrowotnej - najnowsze tendencje
- odpowiedzialność cywilna lekarzy oraz innych podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej w orzecznictwie sądów polskich
- odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej - wina organizacyjna
- prawa pacjenta i odpowiedzialność za ich naruszenie

13:30

Zakończenie konferencji

13:30

Lunch

(szwedzki stół)

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Xenia Kruszewska

X

Jest Prezesem Zarządu Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA. Pierwszego specjalistycznego, o 100% polskim akcjonariacie, Zakładu Ubezpieczeń oferującego wyłącznie prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Ma bogate doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym i rynku usług medycznych.
W ciągu ostatnich 10 lat współpracowała z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeń (Signal Iduna, Commercial Union, PZU, InterRisk, Ergo Hestia, Norwich Union) i firmami doradczymi. Była współtwórcą pierwszej na polskim rynku porównywarki prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, ZdrowieDirect.pl. Pierwsze doświadczenie ubezpieczeniowe zdobywała w Kasach Chorych.
Prowadzi wykłady z problematyki ubezpieczeń zdrowotnych, osobowych, odpowiedzialności cywilnej zawodów medycznych.

ZAMKNIJ

Michał Molęda

X

Mgr nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Od początku kariery zawodowej związany z Towarzystwem Ubezpieczeń Gerling (w związku z przejęciem przez Grupę HDI obecnie HDI Asekuracja) pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI Asekuracja TU S.A.

ZAMKNIJ

Marek Ostrowski

X

Manager ds Rozwoju, EIB SA
od początku lat 90 związany z rynkiem ubezpieczeń, od 1995 w EIB SA,
Zainteresowania zawodowe - odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia i jej ubezpieczenie.

ZAMKNIJ

Elżbieta Pruszko

X

Elżbieta Pruszko - z wykształcenia ekonomistka. Od 1992 r. związana z PZU SA. Początkowo jako likwidator szkód majątkowych, następnie underwriter ubezpieczeń OC. Obecnie pełni funkcję kierownika Zespołu Ubezpieczeń OC w Centrali PZU SA

ZAMKNIJ

Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor nadzwyczajny WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi).
Autorka kilkunastu prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy.
Laureatka dwóch nagród w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i TUiR Warta na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współpraca z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie oraz z Zespołem Problemowym ds. reformy przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia działający przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspertyzy na rzecz Kancelarii Sejmu.

ZAMKNIJ

Agata Skrężyna-Dudek

X

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone podyplomowe polsko- niemieckie studium ubezpieczeniowe - kierunek :?jakość usług ubezpieczeniowych? w Instytucie Studiów Europejskich Gdyni. Z ubezpieczeniami związana od 1985r. najpierw w TU TUK SĽ, następnie w TU ATU-Gerling SĽ. Od maja 1997 do chwili obecnej TU Allianz Polska SĽ - aktualnie na stanowisku dyrektora departamentu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń transportowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: