Budowlane

Termin:

8-9 kwietnia 2008 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Rozwój ubezpieczeń budowlano-montażowych w Polsce wkroczył w kolejną fazę. Coraz częściej mamy już do czynienia nie z prostymi, powielanymi w setkach i tysiącach, kontraktami CAR/EAR, ale z prawdziwymi "szytymi na miarę" projektami.
By móc się z nimi zmierzyć potrzebna jest wiedza, wiedza, wiedza.. Oraz doświadczenie i .. trochę szczęścia.

Kluczowe zagadnienia

+ praktyczne wyzwania ubezpieczeń budowlano-montażowych w Polsce
+ ubezpieczenia ALoP
+ likwidacja szkód budowlano-montażowych (typologia, przykłady, wnioski)
+ specyfika zamówień publicznych na ubezpieczenia budowlano-montażowe
+ FIDIC
+ gwarancje związane z kontraktami budowlanymi

Dla kogo

+ szefowie departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
+ przedstawiciele firm budowlanych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów budowlano-montażowych i zamówień publicznych na takie prace
Uwaga!!
Konferencja skierowana jest do osób, które już znają problematykę ubezpieczeń budowlano-montażowych i orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 8 kwietnia 2008 r.
13:00

Rejestracja

13:00

Lunch

(szwedzki stół)

14:00

Rozpoczęcie konferencji

14:00

Zamówienia publiczne w kontekście ubezpieczeń budowlano-montażowych

Łukasz Zoń, Energo Inwest Broker

- Zagadnienia wstępne - roboty budowlane, dostawy
- Podmioty obowiązane do stosowania PZP a ich potrzeby ubezpieczeniowe CAR/EAR.
- Ubezpieczający - Inwestor czy Wykonawca w kontekście reżimu PZP.
- Rodzaje ubezpieczeń CAR/EAR a tryby zawierania umowy w ramach PZP.
- Dialog konkurencyjny i zapytanie o cenę PZP - rozwiązania dla zawierania ubezpieczeń CAR/EAR?
- Umowa ramowa i dynamiczny system zakupów PZP - rozwiązanie dla Inwestora ?z rozmachem? ?
- Najważniejsze zasady konstrukcji SIWZ dla ubezpieczeń CAR/EAR.
1) zapisy SIWZ a zapisy OWU.
2) standardowe klauzule (np. monachijskie) a zapisy SIWZ - czy oszczędność w słowach jest wskazana?
- Potwierdzenie niezbędnego doświadczenia wykonawcy - żądanie wykazu zawartych umów ubezpieczenia a tajemnica ubezpieczeniowa.
- Art. 144 PZP a umowa ubezpieczenia robót budowlano - montażowych w kontekście konstruowania zapisów SIWZ

15:15

Przerwa kawowa

15:30

Wyzwania FIDIC

Michał Prymakowski, prawnik, członek FIDIC

1. Wstęp
a. Rys historyczny FIDIC
b. Rodzaj kontraktów
i. Czerwona książka
ii. Zółta Ksiażka
iii. EPC
2. FIDIC a ubezpieczenia
Aspekty ubezpieczeniowe w kontraktach FIDIC czy tylko klauzula 18?
3. FIDIC a zamówienia publiczne
Aspekty obowiązującego prawa zamówień publicznych a procedury FIDIC
a. Warunki udziału w postępowaniu a doświadczenie w realizacji na podstawie warunków FIDIC
b. Terminy - prawo zamówień czy FIDIC
c. Gwarancje
d. Odpowiedzialność solidarna czy In solidum

16:45

Przerwa kawowa

17:00

Typologia szkód budowlano-montażowych

Ewa Szajna, Allianz

- wprowadzenie - istotne zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia CAR/EAR
- sekcja I "Ubezpieczenie mienia" - przykłady typowych szkód, omówienie sposobu ich likwidacji
- sekcja II "Ubezpieczenie OC" - przykłady typowych szkód, omówienie sposobu ich likwidacji
- omówienie zapisów niektórych klauzul stosowanych w umowach ubezpieczenia CAR/EAR

18:15

Zakończenie pierwszego dnia

19:30

Kolacja

(i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - środa, 9 kwietnia 2008 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Rynek ubezpieczeniowy z perspektywy klienta

Jerzy Molenda, BRVZ, grupa Strabag

- kryteria oceny oferty rynku ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń budowlano-montażowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa budowlanego
- rys historyczny - jak zmieniało się podejście zakładów ubezpieczeń do ubezpieczeń budowlanych na przestrzeni ostatnich lat
- ogólne warunki ubezpieczeń CAR na standardzie monachijskim wobec praktycznych uwarunkowań przedsiębiorstwa budowlaneg

10:15

Przerwa kawowa

10:30

Gwarancje ubezpieczeniowe

Krzysztof Grelewicz, Ergo Hestia

- przykłady zapisow o gwarancje w kontraktach
- slowo o wymaganiach FIDIC w tym zakresie
- stosowane standardy oparte na standardze Munich Re oraz typu decenial wraz z wymaganiami technicznymi niezbednymi do zawarcia tych umów

11:45

Przerwa kawowa

12:00

Wyzwanie na (najbliższą?) przyszłość - ALoP

Zbigniew Roś, Commercial Union

1. Trochę historii - kiedy to się zaczęło
2. A komu to potrzebne? - czyli po co w ogóle o tym mówimy
3. W jakich przypadkach zawierać to ubezpieczenie?
4. Trochę szczegółów technicznych
a) Zakres ubezpieczenia i wyłączenia
b) Suma ubezpieczenia
c) Maksymalny okres odszkodowawczy
d) Franszyza (okres wyczekiwania)
5. Szkody
a) ubezpieczone i nieubezpieczone opóźnienia projektu
b) minimalizacja strat
c) inspekcje na placu budowy
6. Zasady wyceny ryzyka ALOP
a) MPL/PML/EML - ocena możliwości akceptacji ryzyka
b) wyliczenie składki - podstawy
7. Podsumowanie

13:15

Zakończenie konferencji

13:30

Lunch

(szwedzki stół)

Ocena konferencji

Wszystkie oceny (o ile nie zaznaczono inaczej) podane są w skali 1-5, gdzie:
   1 - bardzo źle,
   5 - bardzo dobrze.

Ocena techniczna
Opieka IMP

zgłoszenie udziału

4,7

organizacja zakwaterowania

4,8

w czasie konferencji

4,8

Miejsce

lokalizacja

4,4

parking

4,1

sala konferencyjna

4,8

pokój

4,6

posiłki

4,2

obsługa hotelowa

4,3

Ocena merytoryczna
Dzień 1.

Wyzwania FIDIC

Michał Prymakowski, FIDIC

3,9

Rynek ubezpieczeniowy z perspektywy klienta

Jerzy Molenda, BRVZ, grupa Strabag

3,4

Typologia szkód budowlano-montażowych

Ewa Szajna, Allianz

4,5

Dzień 2.

Zamówienia publiczne w kontekście ubezpieczeń budowlano-montażowych

Łukasz Zoń, Energo Inwest Broker

4,5

Gwarancje ubezpieczeniowe

Krzysztof Grelewicz, Ergo Hestia

4,4

Wyzwanie na (najbliższą?) przyszłość - ALoP

Zbigniew Roś, Commercial Union

4,7

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

InstalacjeBudowlane.pl

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: