Cargo

Termin:

23 września 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Instytutowe klauzule ładunkowe, choć na pierwszy rzut oka wydawałoby się proste i czytelne, to jednak teksty trudne, wymagające. Wymagające nie tylko doskonałego zorientowania w terminologii, niuansach pojęć znaczeniowych. Ale i w praktyce rynkowej i sądowej ich interpretacji.
Klauzule w przedstawieniu Piotra Stachowiaka, uznanego eksperta ubezpieczeń cargo, to żywy twór, plastyczny organizm, który można i trzeba kształtować zależnie od własnych potrzeb. Jak to robić, na jakie elementy zakresu ochrony, czy wyłączeń zwrócić uwagę będzie podstawową treścią planowanego spotkania.

Kluczowe zagadnienia

+ ICC A, B, C – klauzule, zmiany, zakres, wyłączenia
+ klauzule branżowe i polityczne
+ praktyczne problemy

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
+ przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - Piątek, 23 września 2011 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Instytutowe Klauzule Ładunkowe 1/1/09

Piotr Stachowiak

• Zmiany w klauzulach instytutowych 1/1/09 w porównaniu z 1/1/82
- praktyczne konsekwencje dla ubezpieczonego
• Przedmiot ubezpieczenia w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych
- istota szkody w rozumieniu klauzul
- odpowiedzialność ubezpieczyciela na przykładach szkód
• Wyłączenia odpowiedzialności w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych
- okoliczności obowiązywania wyłączeń
- wpływ ubezpieczającego na skuteczność wyłączenia
- najczęściej przywoływane wyłączenia w polisach cargo na przykładach szkód

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Instytutowe Klauzule Ładunkowe 1/1/09 - cd.

Piotr Stachowiak

• Czas trwania ubezpieczenia w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych
- zasady włączenia do okresu ubezpieczenia załadunku i rozładunku
- pojęcie zwykłego przebiegu przewozu
- przerwanie biegu ubezpieczenia
- zawieszenie biegu ubezpieczenia
- wpływ zmiany trasy przewozu na przebieg ubezpieczenia
• Porównanie klauzul (A), (B), (C) 1/1/09
- różnice zakresu ubezpieczenia pomiędzy poszczególnymi klauzulami
- obszary wykorzystania poszczególnych klauzul
- ogólne zasady wyznaczania kosztu ubezpieczenia w zależności od zastosowanej klauzuli
- przykłady wyceny ryzyk wybranych typów ładunków w poszczególnych klauzulach
• Modyfikacja zakresu ubezpieczenia w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych
- zakres możliwych modyfikacji
- konsekwencje zmiany oryginalnego brzmienia klauzul
- przykłady klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia
- praktyka rynkowa w odniesieniu do modyfikacji oryginalnych zapisów klauzulowych

12:30

Lunch

13:15

Rozszerzanie zakresu ubezpieczenia Klauzul Instytutowych o ryzyka polityczne

Piotr Stachowiak

• Zakres ubezpieczenia Instytutowych Klauzul Wojennych ( Ładunkowych) 1/1/09 oraz Instytutowych Klauzul Strajkowych ( Ładunkowych) 1/1/09
• Zasady stosowania klauzul wojennych i strajkowych
• Narzędzia monitoringu obszarów niebezpiecznych
• Ocena ryzyk politycznych w praktyce ubezpieczeniowej
• Zmiany rynkowe podejścia do oceny i wyceny ryzyk politycznych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
• Przykłady potencjalnych roszczeń z Instytutowych Klauzul Wojennych i Strajkowych

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Klauzule branżowe

Piotr Stachowiak

• Obszary zastosowań klauzul branżowych
• Zakres modyfikacji zapisów klauzul branżowych w porównaniu ze standardowymi Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi
• Korzyści stosowania klauzul branżowych
• Przykłady klauzul branżowych wykorzystywanych najczęściej w praktyce polskiego rynku ubezpieczeniowego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Stachowiak

X

Związany zawodowo z ubezpieczeniami od 1995 roku. Specjalizuje się w ubezpieczeniach mienia w obrocie krajowym i międzynarodowym we wszystkich gałęziach transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego.
Organizuje i prowadzi szkolenia poświęcone ubezpieczeniom cargo dla klientów z branży transportowej, spedytorów i brokerów ubezpieczeniowych.
W swoim dorobku ma wiele publikacji na temat ubezpieczeń cargo w prasie branżowej poświęconej tematyce ubezpieczeniowej i transportowej, takich jak: ,,Namiary na Morze i Handel’’, ,,Gazeta Prawna’’, ,,Gazeta finansowa’’.
Był autorem cyklu ,,Meandry Cargo’’ ukazującego się regularnie przez cały rok 2004 w Dzienniku Ubezpieczeniowym oraz serii artykułów o Instytutowych Klauzulach Ładunkowych publikowanych na łamach ?Miesięcznika Ubezpieczeniowego? od początku 2008 roku.
Od roku 2000 jest zatrudniony w firmie Aviva Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (wcześniej Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.) na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Regionalnego w Sopocie.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: