Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Branża TSL rozwija się w tej chwili w Polsce bardzo dynamicznie. Czy jednak oferta ubezpieczeń transportowych – OCP/OCS/OC operatora logistycznego i cargo – za tym rozwojem nadąża? Czy są nowe rozwiązania z jakich powinniśmy korzystać? Jak oceniana jest oferta polskiego rynku przez klientów?
Spotkanie ekspertów rynku i dyskusja na pewno pomogą w konstrukcji – zależnie od strony - niejednego zapytania lub niejednej oferty..

Kluczowe zagadnienia

+ ubezpieczenie OCP
+ wyzwania odpowiedzialności spedytora
+ klauzule branżowe w ubezpieczeniu cargo
+ ryzyka polityczne w ubezpieczeniach cargo
+ ocena warunków ubezpieczeń transporotwych oferowanych na polskim rynku

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń transporotwych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
+ przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL
Uwaga!!
Konferencja skierowana jest do osób, które już znają problematykę ubezpieczeń OCP/OCS oraz cargo i orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 1 lipca 2008 r.
13:00

Rejestracja

13:00

Lunch

(szwedzki stół)

14:00

Rozpoczęcie konferencji

14:00

Granice ochrony ubezpieczeniowej dla firmy transportowej (przewoźnika, spedytora) - sytuacja rynkowa, perspektywy

Monika Piotrowska, Tadeusz Siarkiewicz, Axa

1. standard rynkowy ochrony ubezpieczeniowej a zakres działalności firm transportowych.
2. odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa a umowne rozszerzenia odpowiedzialności firmy transportowej
3. próby odpowiedzi ubezpieczycieli na potrzeby płynące z umownych rozszerzeń odpowiedzialności
4. granice transferu ryzyka - czy/w jakim stopniu ubezpieczyciel powinien chronić nietrafione decyzje biznesowe?
5. rozszerzenia: granice ubezpieczeń transportowych jako linii produktowej: gdzie kończy się Marine Liability a rozpoczyna się General Liability?

15:15

Przerwa kawowa

15:30

Ubezpieczenia OC spedytora i logisty - nowe wyzwania dla rynku ubezpieczeń

Marek Izraelski, HDI-Gerling

1. Zmiany, które zaszły na rynku OC spedytora w ciągu ostatnich lat
2. Obecna oferta rynku dla branży
3. Oczekiwania firm

16:45

Przerwa kawowa

17:00

Ocena polskiego rynku ubezpieczeń transportowych

Piotr Dąbrowski, DHL

1. Wypracowany 10 lat temu standard oferty
2. Potrzeby z punktu widzenia risk managera
3. Potrzebne narzędzie - ochrona bilansu

18:15

Zakończenie pierwszego dnia wykładów

19:30

Kolacja

(i spotkania wieczorne)

Dzień 2 - środa, 2 lipca 2008 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Transfer ryzyka transportowego w firmach branży TSL

Zbigniew Kurzela, WSCiL

1. W drodze do transferu ryzyka - ale jazda!
2. Ubezpieczać czy nie ubezpieczać - oto jest pytanie
3. Ubezpieczenie OCP jako przepustka do..
4. A po co mi OC Spedytora?
5. CARGO na całe zło i nieszczęść sto.

9:45

Przerwa kawowa

10:00

Realizacja wartości dodanej wynikającej z ubezpieczenia ładunku w transporcie w przypadku, gdy ładunek dociera do miejsca przeznaczenia bez uszkodzeń

Zbigniew Korycki, Allianz

1. Ubezpieczenie ładunku jako czynnik determinujący właściwą realizację kontraktu handlowego.
2. Inkaso
3. Aakredytywa
4. Ryzyko handlowe a ryzyko transportowe
5. Postanowienia w regulacjach międzynarodowych
6. Postanowienia w regulacjach krajowych
7. Ubezpieczenie ładunku a fundamentalne naruszenie warunków kontraktu handlowego
8. Ubezpieczeniowa wadliwość kontraktu handlowego a wadliwość umowy ubezpieczenia
9. Sytuacje wyjątkowe - awaria wspólna i ratownictwo (morskie)
10. Koszty zapobieżenia szkodzie
11. Ubezpieczenie oc przewoźnika a ubezpieczenie ładunku w transporcie.

11:15

Przerwa kawowa

11:30

Klauzule branżowe w ubezpieczeniach cargo

Piotr Stachowiak, Commercial Union

1. Pojęcie klauzul branżowych
2. Specyfika klauzul branżowych
3. Rodzaje klauzul branżowych
4. Zalety stosowania klauzul branżowych przy ubezpieczeniu mienia w
transporcie
5. Omówienie wybranych klauzul branżowych stosowanych na polskim rynku ubezpieczeniowym

12:45

Przerwa kawowa

13:00

Ubezpieczenie ryzyk politycznych

Ewa Sodolska, Generali

1. Ryzyka polityczne - strajkowe i wojenne
2. Zarządzanie ryzykiem wczoraj i dziś

14:15

Zakończenie konferencji

14:30

Lunch

(szwedzki stół)

Ocena konferencji

Wszystkie oceny (o ile nie zaznaczono inaczej) podane są w skali 1-5, gdzie:
   1 - bardzo źle,
   5 - bardzo dobrze.

Ocena techniczna
Opieka IMP

zgłoszenie udziału

4,8

organizacja zakwaterowania

4,7

w czasie konferencji

4,7

Miejsce

lokalizacja

4,2

parking

3,9

pokój

4,3

sala konferencyjna

3,9

posiłki

4,3

obsługa hotelowa

4,4

Ocena merytoryczna
Dzień 1.

Granice ochrony ubezpieczeniowej dla firmy transportowej (przewoźnika, spedytora) - sytuacja rynkowa, perspektywy

Tadeusz Siarkiewicz, Axa

4,0

Ubezpieczenia OC spedytora i logisty - nowe wyzwania dla rynku ubezpieczeń

Marek Izraelski, HDI-Gerling

4,3

Transfer ryzyka transportowego w firmach branży TSL

Zbigniew Kurzela, WSCiL

3,3

Dzień 2.

Realizacja wartości dodanej wynikającej z ubezpieczenia ładunku w transporcie w przypadku, gdy ładunek dociera do miejsca przeznaczenia bez uszkodzeń

Zbigniew Korycki, Allianz

4,6

Klauzule branżowe w ubezpieczeniach cargo

Piotr Stachowiak, Commercial Union

4,4

Ubezpieczenie ryzyk politycznych

Ewa Sodolska, Generali

4,5

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Piotr Dąbrowski

X

Tworzył dział ubezpieczeń transportowych Gerlinga Polska.
W roku 2001 przeszedł na stronę klienta. Dziś pracuje jako risk manager DHL w Polsce.

ZAMKNIJ

Marek Izraelski

X

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing.
Związany z rynkiem ubezpieczeń od połowy lat dziewięćdziesiątych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach ubezpieczeniowych i brokerskich. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Transportowych i Osobowych w HDI-Gerling Polska

ZAMKNIJ

Zbigniew Korycki

X

Zaczynał w dziale operacyjnym armatora (Polska Żegluga Morska - Zakład Zbiornikowców i Usług Armatorskich) w końcu lat siedemdziesiątych.
Od roku 1980 do roku 1999 w Warcie przez 10 lat w odszkodowaniach z ubezpieczeń P&I (OC armatora) i przez następne 10 lat w ubezpieczeniach ładunków w transporcie (głównie morskim) oraz w odszkodowaniach z tych ubezpieczeń. Od roku 1999 do roku 2005 w Ergo Hestii w Biurze Ubezpieczeń Morskich i Transportowych z ukierunkowaniem na ubezpieczenia i odszkodowania transportowe (ładunkowe i OC przewoźnika oraz spedytora). Od roku 2005 do 2008 w PZU w Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych, a po wycofaniu się ubezpieczyciela z ubezpieczeń casco statków zagranicznych armatorów w Zespole Ubezpieczeń Transportowych. Obecnie w Allianz Polska.

ZAMKNIJ

Zbigniew Kurzela

X

Wykładowca Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie
Ukończył Szkołę Główną Handlową (SGH) na kierunku ekonomika i organizacja transportu. Absolwent ubezpieczeniowych studiów podyplomowych Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Uzyskał też “Postgraduate Diploma in Insurance Studies? w City University Business School w Londynie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania logistycznego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.
Wieloletni pracownik polskich i zagranicznych firm spedycji międzynarodowej. Posiada dyplom spedytora wydany przez Międzynarodową Federację Zrzeszeń Spedytorów z siedzibą w Szwajcarii ( FIATA Diploma of Competence in Freight Forwarding (by Experience) No 2665 ). Pierwszy przewodniczący komisji ds. Ubezpieczeń Polskiego Związku Spedytorów Międzynarodowych. Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni.
Publikacje w Polskiej Gazecie Transportowej, Gazecie Prawnej, internetowych biuletynach branżowych.

ZAMKNIJ

Monika Piotrowska

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Transportowych i NNW w Pionie Ubezpieczeń Korporacyjnych AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..
Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Następnie uzyskała dyplom studiów podyplomowych w Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych przy Politechnice Lubelskiej na kierunku Marketing i Zarządzanie.
Od 1997 roku do 2007 roku pracowała w Gerling Polska TU S.A.

ZAMKNIJ

Tadeusz Siarkiewicz

X

Menedżer ds. Ubezpieczeń Transportowych w Departamencie Ubezpieczeń Transportowych i NNW w Pionie Ubezpieczeń Korporacyjnych AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Ukończył Warszawską Szkołę Zarządzania, studiował także na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historii oraz w Instytucie Nauk Politycznych. Od 1997 roku do 2007 roku pracował w Gerling Polska TU S.A.

ZAMKNIJ

Ewa Sodolska

X

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwerystecie Gdańskim oraz Wydziału Neofilologii kierunek filologia angielska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowego studium Uniwersytetu Cambridge ‘An Introduction to English Law and the Law of the European Union’.
Uczestniczka szkoleń oraz kursów z dziedziny ubezpieczeń i prawa europejskiego w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Od 1998r zawodowo związana z ubezpieczeniami.; w latach 1998 -2008 w STU Ergo Hestia S.A w Biurze Ubezpieczeń Morskich i Transportowych oraz w Biurze Ubezpieczeń Małych i Œrednich Przedsiębiorstw - gdzie zajmowała się początkowo ubezpieczeniami ładunków w transporcie, ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora a następnie ubezpieczeniami casco statków morskich oraz ubezpieczeniami małego i średniego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń transportowych.
W swoim dorobku ma wiele szkoleń dla środowiska ubezpieczeniowo-transportowego w całej Polsce oraz publikacje w prasie branżowej i nie tylko, m.in. w Prawo ubezpieczeń gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Z. Brodeckiego i dr Małgorzaty Serwach, w Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Z. Brodeckiego, w Namiarach na Morze i Handel czy Biuletynie Informacyjnym PISIL-u.
Obecnie pełni funkcję managera projektu dotyczącego rozwoju ubezpieczeń transportowych w Generali TU S.A.

ZAMKNIJ

Piotr Stachowiak

X

Związany zawodowo z ubezpieczeniami od 1995 roku. Specjalizuje się w ubezpieczeniach mienia w obrocie krajowym i międzynarodowym we wszystkich gałęziach transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego.
Organizuje i prowadzi szkolenia poświęcone ubezpieczeniom cargo dla klientów z branży transportowej, spedytorów i brokerów ubezpieczeniowych.
W swoim dorobku ma wiele publikacji na temat ubezpieczeń cargo w prasie branżowej poświęconej tematyce ubezpieczeniowej i transportowej, takich jak: ,,Namiary na Morze i Handel’’, ,,Gazeta Prawna’’, ,,Gazeta finansowa’’.
Był autorem cyklu ,,Meandry Cargo’’ ukazującego się regularnie przez cały rok 2004 w Dzienniku Ubezpieczeniowym oraz serii artykułów o Instytutowych Klauzulach Ładunkowych publikowanych na łamach ?Miesięcznika Ubezpieczeniowego? od początku 2008 roku.
Od roku 2000 jest zatrudniony w firmie Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Regionalnego w Sopocie.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

SpedycjePl

GazetaTransportowa

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: