Triggery

Termin:

29-30 stycznia 2008 r.

Miejsce:

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Konferencja

Jedyne takie spotkanie..

Pokazanie niewyczerpanej problematyki triggerów z różnych punktów widzenia; dyskusja, wymiana myśli i poglądów. Często polemika. To najważniejsze punkty 'Triggerów w praktyce'.
A, że w jedym miejscu i czasie będą niemal wszyscy, którzy liczą się w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej..
Takiej okazji nie można ominąć..

Kluczowe zagadnienia

+ różne triggery, różne OWU
+ problematyka przedawnienia roszczeń
+ wybór triggera, a korzyści i zagrożenia dla ubezpieczycieli i klientów

Dla kogo

+ szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
+ brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
+ prawnicy, przedstawiciele wybranych grup zawodowych
Uwaga!!
Konferencja jest skierowana do osób, które już znają dobrze problematykę triggerów

Miejsce

Hotel Pan Tadeusz
Serock nad Zalewem Zegrzyńskim

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 - wtorek, 29 stycznia 2008 r.
13:00

Rejestracja

13:00

Lunch

(szwedzki stoł)

13:30

Rozpoczęcie konferencji

13:30

Sunset clause, claims reporting period

dr Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1) Jeżeli w okresie ubezpieczenia powstało roszczenie poszkodowanego w
stosunku do ubezpieczyciela OC, ubezpieczyciel nie może skutecznie uchylić się od odpowiedzialności aż do czasu przedawnienia tego roszczenia.
2) Wypadkiem ubezpieczeniowym może być wyłącznie zdarzenie w okresie
ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje odpowiedzialność ubezpieczyciela za roszczenia, które zostały zgłoszone w określonym czasie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, należy rozważyć, czy wolą stron nie było zastrzeżenie dłuższego okresu ubezpieczenia (z wszystkimi tego konsekwencjami).
3) Nie ma przeszkód dla określania wypadku ubezpieczeniowego w
ubezpieczeniu OC poprzez odwołanie się do podwójnego lub wielokrotnego triggera.
4) "Przezorne zgłoszenie możliwego roszczenia" nie może być
traktowane jako wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu OC

15:00

Triggery a przedawnienie roszczeń

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

1) Krótka charakterystyka konstrukcji wypadku ubezpieczeniowego z punktu widzenia ich dopuszczalności (mieszanie poszczególnych rodzajów triggers, dołączanie do nich dodatkowych elementów)
2) Kwestia wyjaśnienia wzajemnego stosunku dwóch przepisów o charakterze ius cogens: art.. 822 § 3 k.c. i art.. 819 § 3 k.c., a przede wszystkim wykazania braku kolizji pomiędzy tymi przepisami. Problematyka sunset clause a przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych
3) Regulacja przepisów odnoszących się do przedawnienia roszczeń, przedstawienie skutków nowelizacji art.. 442(1) k.c. oraz art... 819 k.c.
4) Określenie początku biegu przedawnienia w przypadku poszczególnych triggers - pojęcie dnia wymagalności roszczenia
5) Bieg terminu przedawnienia przy triggers, które zawierają w sobie więcej niż jeden element, np.. wymagają powstania szkody w okresie ubezpieczenia i zgłoszenia roszczenia w terminie 3 lat od jego zakończenia lub przeciwnie zgłoszenia roszczenia w okresie ubezpieczenia, dotyczącego wadliwego działania lub zaniechania ubezpieczonego, które wystąpiło nie dalej niż w czasie 3 lat przed zawarciem umowy.

16:30

Przerwa kawowa

16:45

Przyczyna sprawcza a pierwotna

Paweł Sukiennik, PS Consult

1) zastosowanie triggera przyczyny szkody (zdarzenia ) w polskiej praktyce ubezpieczeń OC,
2) rodzaje zdarzeń w kontekście czasu,
3) pojęcie przyczyny pierwotnej i sprawczej na przykładach,
4) konsekwencje problemu dla underwritera i redaktora OWU OC.

18:15

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:30

Kolacja

(i czas wieczornych spotkań)

Dzień 2 - środa, 30 stycznia 2008 r.
8:00

Œniadanie

9:00

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:00

Praktyka triggerów w różnych OWU

Regina Raźnikiewicz, PWS Konstanta

1) Sposób zapisania odpowiednich triggerów w różnych OWU
2) Zwrócenie uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy zastosowanych wcześniej triggerów pod kątem konstrukcji nowej umowy OC
3) Możliwość ewentualnego "dokupienia" pokrycia retroaktywnego bądź uzupełniającego w ramach ubezpieczenia OC - praktyki rynku
4) Trigger idealny - czy takowy istnieje ? - próba konstrukcji

10:00

Obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodowej - pozorna ochrona

Maria Tomaszewska-Pestka, Ergo Hestia

1) Czasowy zakres ochrony w obowiązkowych ubezpieczeniach OC zawodowej
2) Scenariusze szkodowe w odpowiedzialności cywilnej zawodowej - rozbieżności czasowe pomiędzy uchybieniem a szkodą
3) Wady obecnych rozwiązań w obowiązkowych ubezpieczeniach OC zawodowej
4) Proponowane rozwiązania dla poprawy sytuacji ubezpieczonych i poszkodowanych

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Wybór triggera - korzyści i zagrożenia dla klientów i ubezpieczycieli

Agata Dudek, Allianz, Piotr Wójcik, Axa

1) Czy wszyscy rozumieją tak samo definicje triggerów?
2) Łączenie różnych triggerów w jednej umowie i jednej definicji wypadku - konsekwencje dla procesu zawarcia umowy, likwidacji szkód, budowy rezerw ubezpieczeniowych
3) Początek dyskusji o granicach swobody modyfikacji triggerów na przykładzie sunset clause i dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń
4) Jaka klauzula szkód seryjnych dla różnych triggerów?
5) Jak wpływa wybór triggera na wysokość składki?

13:00

Zakończenie konferencji

13:00

Lunch

(szwedzki stół)

Ocena konferencji

Wszystkie oceny (o ile nie zaznaczono inaczej) podane są w skali 1-5, gdzie:
   1 - bardzo źle,
   5 - bardzo dobrze.

Ocena techniczna
Opieka IMP

zgłoszenie udziału

4,80

organizacja zakwaterowania

4,82

w czasie konferencji

4,75

Miejsce

lokalizacja

4,25

parking

3,73

pokój

4,82

sala konferencyjna

4,33

posiłki

4,41

obsługa hotelowa

4,17

Ocena merytoryczna
Dzień 1.

Sunset clause, claims reporting period

dr Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

3,98

Triggery a przedawnienie roszczeń

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki

4,27

Przyczyna sprawcza a pierwotna

Paweł Sukiennik, PS Consult

4,26

Dzień 2.

Praktyka triggerów w różnych OWU

Regina Raźnikiewicz, PWS Konstanta

3,85

Obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodowej - pozorna ochrona

Maria Tomaszewska-Pestka, Ergo Hestia

4,31

Wybór triggera - korzyści i zagrożenia dla klientów i ubezpieczycieli

Agata Dudek, Allianz, Piotr Wójcik, Axa

4,47

 

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący konferencją:

Marcin Orlicki

X

Dr Marcin Orlicki jest adiunktem na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu, wykładowcą prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, autorem licznych artykułów i monografii z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Marcin Orlicki prowadzi praktykę prawniczą, zaś w ramach spółki Piechula & Orlicki sp. z o.o. doradztwo dla ubezpieczycieli w zakresie problemów odpowiedzialności cywilnej i jej ubezpieczenia.

ZAMKNIJ

Regina Raźnikiewicz

X

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Œląskiego, praca w branży ubezpieczeń 15 lat (zakłady ubezpieczeń, firmy brokerskie), obecnie Dyrektor Biura Regionalnego PWS Konstanta SA w Katowicach

ZAMKNIJ

Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego
Autorka ponad 30 publikacji z zakresu prawa cywilnego
Specjalność - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

ZAMKNIJ

Agata Skrężyna-Dudek

X

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone podyplomowe polsko- niemieckie studium ubezpieczeniowe - kierunek :?jakość usług ubezpieczeniowych? w Instytucie Studiów Europejskich Gdyni. Z ubezpieczeniami związana od 1985r. najpierw w TU TUK SĽ, następnie w TU ATU-Gerling SĽ. Od maja 1997 do chwili obecnej TU Allianz Polska SĽ - aktualnie na stanowisku dyrektora departamentu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń transportowych.
Zainteresowania: podróże, sport, historia

ZAMKNIJ

Paweł Sukiennik

X

Magister prawa
Dyrektor Biura Ubezpieczeń OC Ergo Hestia, członek zarządu Inter Polska, wiceprezes Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi, prezes Kancelarii Prawniczo-Medycznej Adversum, obecnie konsultant i szkoleniowiec, prokurent w spółkach: Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. oraz Adversum Sp. z o.o.

Doradca wielu firm i organizacji, m.in.: Concordia Polska, Chubb Europe, ACE Europe, Munich Re, Swiss Re, Scott Wilson Kirkpatrick, Fundusz Spójności, Cosmopoli Consultants, Polski Instytut Dyrektorów, Izba Gospodarcza Ubezpieczeń
i Obsługi Ryzyka, Polska Izba Ochrony Osób i Mienia, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia.

Autor i współautor kilkudziesięciu produktów ubezpieczeniowych oraz kilkudziesięciu publikacji, m.in. "Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prawo
i praktyka", "Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach", "Meandry ubezpieczeń OC", "E-ubezpieczenia, szanse i zagrożenia". Członek grupy roboczej AIDA "Products, Pollution and New Technologies", Rady Rozwoju Rynku Finansowego i Grupy Roboczej ds. przeglądu regulacji prawa ubezpieczeń gospodarczych. Członek zespołu ekspertów reprezentujących Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w pracach nad przepisami kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia.

ZAMKNIJ

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa. Właściwie od początku pracy zawodowej związana z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia, gdzie także od początku zajmowała się ubezpieczeniami OC.
Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Ubezpieczeń OC.

ZAMKNIJ

Piotr Wójcik

X

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń OC AXA
Również przewodniczący Komisji Ubezpieczeń OC PIU i uczestnik stałej grupy roboczej ds.. ubezpieczeń OC CEA w Brukseli. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, uczestnik prac legislacyjnych nad nowelizacją przepisów o umowie ubezpieczenia oraz regulacją ubezpieczeń obowiązkowych.
Reprezentant sektora ubezpieczeń na roboczych konferencjach ONZ w sprawie Konwencji Bazylejskiej i Kijowskiej

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na konferencją nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z konferencją można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: