Tworzenie OWU

Termin:

23 listopada 2010 r.

Miejsce:

CK UPSS
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Tworzenie ogólnych warunków ubezpieczenia to nie tylko praca stricte ubezpieczeniowa - wybor zakresu ubezpieczanych ryzyk, określenie wyłączeń, czy taryfikacja, ale również bardzo poważne wyzwanie prawne. Konstrukcja wzorca umownego, jakim są OWU, musi być poprzedzona dokładnym zbadaniem wymagań, co do tworzenia takich wzorców, oraz - a może przede wszystkim - ograniczeń jakim one podlegają.

Znani prawnicy, Piotr Czublun i Piotr Trębicki, przybliżą zarówno wymagania, jak i ograniczenia zwiazane z tworzeniem ogólnych warunków ubezpieczeń. Pokażą najpoważniejsze oraz najczęstsze pułapki, w które wpadają ubezpieczyciele tworzący OWU. Omówią również procedury postępowań w sprawach o uznanie wzorca za niedozwolony tak, by można było sie skuteczniej przed ewentualnymi zarzutami bronić.

Kluczowe zagadnienia

OWU
- jako przykład wzorca umownego
- zasady interpretacji
- grupówki

Klauzule abuzywne
- najważniejsze klauzule wpisane do rejestru
- „ulubione” klauzule abuzywne stosowane przez ubezpieczycieli

Tryb postępowania przed SOKiK
- wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych
- skutki wpisu klauzuli do rejestru

Dla kogo

- managerowie departamentów prawnych ubezpieczycieli
- radcowie prawni ubezpieczycieli
- managerowie departamentów produktowych
- osoby odpowiedzialne za konstrukcje ogólnych warunków ubezpieczeń
- członkowie zespołów prowadzących prace nad OWU

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - wtorek, 23 listopad
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Podstawowe zasady związane z tworzeniem OWU

Piotr Czublun

- OWU jako przykład wzorca umownego
- zakres OWU zdefiniowany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej
- zasady interpretacji OWU
- OWU w ubezpieczeniach grupowych

10:15

Przerwa kawowa

10:30

Klauzule abuzywne

Piotr Czublun

- Czym są klauzule abuzywne?
- Najczęściej spotykane błędy w OWU
- ?Ulubione? klauzule abuzywne stosowane przez ubezpieczycieli
- Omówienie najważniejszych klauzul wpisanych do rejestru

12:15

Lunch

13:00

Inne kontrowersyjne zapisy

Piotr Czublun

- zasady dokonywania zmian w OWU
- teoria doręczeń
- inne

13:45

Przerwa kawowa

14:00

Postępowanie w sprawie uznania postanowień wzorca umownego za niedozwolone

Piotr Trębicki

- tryb postępowania przed SOKiK
- wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych
- skutki wpisu klauzuli do rejestru

15:15

Pytania, dyskusja

Piotr Czublun, Piotr Trębicki

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.
Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komicji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.

ZAMKNIJ

Piotr Trębicki

X

Radca prawny o bogatym doświadczeniu w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa procesowego. Obecnie jest partnerem w spółce CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych. Poprzednio przez 4 lata związany był z uznaną polską korporacją prawniczą GESSEL, jako lider praktyki obsługi firm sektora zamówień publicznych.

Ma doświadczenie w reprezentowaniu stron: dostawców sprzętu i usług IT, dostawców systemów bezpieczeństwa (skanery i bramki rentgenowskie), dostawców usług wykorzystujących technologie satelitarne (mapy satelitarne), dostawców specjalistycznego wyposażenia pracowni badawczych, szkolnych i laboratoriów oraz pracowni naukowych i naukowo-badawczych, agencje pracy tymczasowej, firmy z branży zabezpieczenia i kontroli dostępu czy firmy reklamy zewnętrznej, dostawców towarów dla służby zdrowia, usługodawców z zakresu usług komunalnych (utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni miejskiej), autorów projektów architektonicznych i urbanistycznych (przetargi i konkursy na projekty architektoniczne budynków użyteczności publicznej oraz osiedli mieszkaniowych), wykonawców z branży budowlanej (budynki użyteczności publicznej i mieszkalne) i wodno-sanitarnej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody).

Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki udzielania zamówień publicznych m.in. w dziennikach ?Rzeczpospolita?, ?Dziennik?, ?Gazeta Prawna?, dwumiesięczniku ?Radca prawny?, w publikatorach branżowych, takich jak portal Przetargipubliczne.pl, ?Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego?, czy ?Computer Reseller News Polska? i ?Miesięcznik Ubezpieczeniowy?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: