F-K BI

Termin:

19 stycznia 2010 r.

Miejsce:

Warszawa,
CK Warszawianka

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia business interruption to nie tylko same warunki ubezpieczenia i cena. Zarówno do konstrukcji tego ubezpieczenia, jak i do oceny ryzyka, a na pewno do budowy programu ubezpieczeniowego i likwidacji szkód potrzebna jest w tym przypadku wiedza z zakresu księgowości i rachunkowości przedsiębiorstw.
Prowadzone przez Dorotę Domańską, eksperta w rozliczaniu ubezpieczeń BI, seminarium da konieczną wiedzę rachunkowo-księgową osobom, które pracują przy tym ubezpieczeniu - zarówno przy zawieraniu umów, jak i likwidacji szkód.

Kluczowe zagadnienia

+ systemy rachunkowości przedsiębiorstwa
+ sprawozdania finansowe
+ definicja ubezpieczeniowego zysku brutto
+ przykład kalkulacji ubezpieczeniowego zysku brutto

Dla kogo

+ ubezpieczyciele prowadzący ubezpieczenia BI:
-- underwriterzy,
-- szefowie departamentów ubezpieczeń majątkowych
-- likwidatorzy szkód
+ brokerzy ubezpieczeniowi:
-- osoby prowadzące ubezpieczenia BI

Uwaga!
1.
Seminarium przeznaczone jest wyłącznie dla ubezpieczycieli oraz brokerów ubezpieczeniowych. Inne podmioty (np. klienci, agenci ubezpieczeniowi, radcowie prawni, firmy IT) mogą uczestniczyć w seminarium po uzyskaniu zgody Organizatora.
2.
Seminarium skierowane jest do osób, które znają dobrze ubezpieczeniowe zagadnienia ubezpieczeń BI oraz podstawy księgowości.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - wtorek, 19 stycznia 2010 r.
9:00

rejestracja

9:30

Ubezpieczeniowy zysk brutto w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa

Dorota Domańska (Open Expert)

• podstawowa charakterystyka systemu rachunkowości przedsiębiorstwa;
• sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa (elementy składowe, struktura wybranych sprawozdań);
• ubezpieczeniowy zysk brutto na tle zysków wykazywanych w sprawozdaniu finansowym

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Ubezpieczeniowy zysk brutto w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa (c.d.)

Dorota Domańska (Open Expert)

• podstawowa charakterystyka systemu rachunkowości przedsiębiorstwa;
• sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa (elementy składowe, struktura wybranych sprawozdań);
• ubezpieczeniowy zysk brutto na tle zysków wykazywanych w sprawozdaniu finansowym

12:45

Lunch

(szwedzki stół)

13:30

Kalkulacja zysku brutto na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Dorota Domańska (Open Expert)

• przykład prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa produkcyjnego;
• kalkulacja zysku brutto dla potrzeb określenia sumy ubezpieczenia BI w tym przedsiębiorstwie;
• kalkulacja szkody w zysku brutto w tym przedsiębiorstwie

15:30

Zakończenie

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 10 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych. Od dwu lat prowadzi własne biuro likwidacyjne OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in.. w szkodach BI, utraconych korzyściach z ub. OC. Doktorantka w Instytucie Oceny Ryzyka Akademii Finansów w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Ubezpieczenia od utraty zysku w Polsce.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: