Likwidacja szkód

Termin:

24 listopada 2010 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Likwidacja szkód komunikacyjnych obejmująca zgłoszenie, weryfikację, ocenę i wypłatę szkody wydaje się być z zewnątrz procesem stosunkowo prostym. Praktycy wiedzą jednak jak bardzo jest to proces skomplikowany, i jak dokładnie proces ten trzeba przygotować. By z jednej strony wypłacić klientowi każde należne mu odszkodowanie, ale z drugiej obronić fundusz ubezpieczeniowy przed nienależnymi roszczeniami.
O szkodach, rzeczoznawcach, zdjęciach, wycenach, ogledzinach, współpracy z warsztatami, czy brokerami opowiedzą znani wielu praktycy rynku, biegli sądowi - Krzysztof Dąbrowski i Andrzej Nowicki. Pokażą jakie błędy ubezpieczycieli są najczęściej przez kancelarie odszkodowawcze i samych klientów wykorzystywane do żądania nadmiernych odszkodowań i świadczeń. Pojawią się też realne przypadki sądowe.

Kluczowe zagadnienia

- umowa ubezpieczenia jako kluczowy element likwidacji szkód
- procedura likwidacji szkód: zgłoszenie, weryfikacja, wycena, wypłata
- rzeczoznawcy i organizacja ich pracy
- likwidator
- współpraca z warsztatami
-- dealerzy
-- niezależne warsztaty
- udział brokerów w likwidacji szkód
- błędy ubezpieczycieli wykorzystywane przez kancelarie odszkodowawcze
- przypadki sądowe

Dla kogo

- managerowie odpowiedzialni za pion likwidacji szkód komunikacyjnych
- szefowie i pracownicy departamentów likwidacji szkód
- radcowie prawni prowadzący sprawy komunikacyjne
- osoby odpowiedzialne za organizację i nadzorowanie pracy rzeczoznawców
- osoby odpowiedzialne za organizację i nadzorowanie pracy likwidatorów
- likwidatorzy, rzeczoznawcy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - środa, 24 listopada
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Zgłoszenie szkody

1.1 zgłoszenie telefoniczne
a. anonimowość
b. zwolnienie pracownika zakładu ubezpieczeń z odpowiedzialności z treść zgłoszenia szkody
1.2 potwierdzenie okoliczności zdarzenia szkody
a. wypełnieni druków zgłoszenia szkody
b. potwierdzenie okoliczności przebiegu zdarzenia przez sprawcę i świadków
1.3 kwalifikacje i doświadczenie przyjmujących zgłoszenie szkody
1.4 waga szkody i klasyfikacja

10:30

Przerwa kawowa

10:45

2. Ustalenie zakresu szkody

2.1 Kwalifikacje pracowników
2.2 Narzędzia do likwidacji szkód
a. oględziny pojazdów, miejsca zdarzenia
b. programy do wyliczania wysokości szkód
c. programy do selekcji szkód, pojazdów, ubezpieczonych, poszkodowanych

11:45

3. Zamknięcie szkody

3.1 Procedury likwidacji szkód
a. chronologia i logika dokumentacji
b. jakość dokumentacji
c. ustalenie odpowiedzialności za szkodę
d. ustalenie wysokości szkody

12:30

Lunch

13:15

4. Procesy związane z likwidacją szkód przebiegające poza zakładem ubezpieczeń

4.1 Programy dealerskie i flotowe
a. plusy minusy likwidacji szkód przez dealera
b. programy flotowe
4.2 Aktywizacja zakładów ubezpieczeń
a. przeciwdziałanie wyłudzeniom odszkodowań

14:15

Przerwa kawowa

14:30

5. Współpraca zakładu ubezpieczeń

5.1 Z brokerem
5.2 Z rzeczoznawcą zewnętrznym

15:30

6. Konfrontacja zakładów ubezpieczeń z kancelariami odszkodowawczymi

16:00

7. Z wokandy sądowej

16:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Krzysztof Dąbrowski

X

+ absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej,
+ Wykładowca przedmiotów zawodowych w Zespole Szkód Samochodowych,
+ sSędzia sportów motorowych przy Automobilklubie Polski,
+ od 1996 roku rzeczoznawca samochodowy i biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego,
+ współzałożyciel i twórca ogólnokrajowej sieci likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych w firmie Partner Centrum Rzeczoznawstwa i Likwidacji Szkód w Pruszkowie,
+ wykładowca i trener na kursach dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych,
+ współtwórca i współwłaściciel AutoParagraf - Kancelarii Rzeczoznawców Samochodowych i Doradców Ubezpieczeniowych sc

ZAMKNIJ

Andrzej Nowicki

X

+ absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej,
+ absolwent studium podyplomowego Politechniki Krakowskiej z zakresu ekspertyzy wypadku drogowego,
+ szef taboru oraz kierownik serwisu w firmie przewozów międzynarodowych Trans Universal,
+ naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU SA,
+ broker ubezpieczeniowy, dyrektor departamentu ubezpieczeń komunikacyjnych KBU Protektor SA
+ zastępca dyrektora I Inspektoratu PZU SA w Warszawie,
+ rzeczoznawca samochodowy i biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego,
+ współtwórca i współwłaściciel AutoParagraf - Kancelarii Rzeczoznawców Samochodowych i Doradców Ubezpieczeniowych sc

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: