D&O

Termin:

20 września 2011 r.

Miejsce:


Warszawa, DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenia D&O, przez lata będące bardziej ciekawostką rynku i niszowym produktem dla najbardziej świadomych klientów, już od 2 lat są stałym punktem zainteresowania większości przedsiębiorstw. Wciąż jednak oferta tych ubezpieczeń, zapisy poszczególnych ogólnych warunków ubezpieczenia, a nawet sama podstawowa konstrukcja umów budzą wiele wątpliwości. Wciąż jeszcze na polskim rynku – pomimo już istniejącej bazy praktycznych przypadków – jesteśmy na starcie drogi w budowie prawdziwego, rzetelnego i świadomego rynku D&O.
Paweł Sukiennik, jeden z pionierów tych ubezpieczeń w Polsce, przedstawi swoje spojrzenie na dzisiejszy stan oferty ubezpieczeń D&O w Polsce. Będzie to spojrzenie najlepsze – z punktu widzenia i eksperta, i osoby aktywnie zaangażowanej w rynek. Spojrzenie i dla odbiorców umów D&O – klientów i brokerów, ale też... dla konkurencji.

Kluczowe zagadnienia

+ zasady odpowiedzialności menedżerów
+ konstrukcja ubezpieczeń D&O
+ analiza warunków ubezpieczeń D&O

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ duże i średnie przedsiębiorstwa

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 20 września 2011 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność menedżerów

Paweł Sukiennik

a) Kodeksy: spółek handlowych, cywilny, pracy, karny skarbowy, ustawa o rachunkowości i inne przepisy szczególne,
b) Przepisy branżowe: prawo spółdzielcze, ubezpieczeniowe, bankowe, ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, inne,
c) Obrót regulowany (giełdowy),
d) Nauka na błędach, czyli studium przypadku - opcje walutowe.

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Zasady ubezpieczenia D&O

Paweł Sukiennik

a) Różne podejścia do ubezpieczenia D&O, ubezpieczone interesy, świadczenia ubezpieczyciela,
b) Trigger (zakres czasowy) w kontekście art. 805 i 806 k.c.,
c) Suma gwarancyjna, podlimity i limity nadwyżkowe,
d) Procedura oceny ryzyka i zawarcia oraz odnowienia umowy ubezpieczenia.

11:30

Przerwa kawowa

11:45

Zakres ubezpieczenia D&O

Paweł Sukiennik

a) Kluczowe definicje: spółka, ubezpieczony, uchybienie, szkoda, roszczenie etc.,
b) Moduły ochrony ubezpieczeniowej (klauzule/sekcje).

12:45

Lunch

13:15

Zakres ubezpieczenia D&O cd.

Paweł Sukiennik

c) Spotykane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia,
d) Wyłączenia wspólne dla całego rynku.

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Zakres ubezpieczenia D&O cd.

Paweł Sukiennik

e) Wyłączenia spotykane w niektórych warunkach ubezpieczenia,
f) Możliwe kierunki modyfikacji zakresu dla konkretnych klientów (indywidualizacja formy i zakresu ubezpieczenia).

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Paweł Sukiennik

X

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1992, jeszcze przed ukończeniem Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (1993). W latach 1992-2001 członek kadry kierowniczej STU Ergo Hestia S.A., gdzie przez ponad 5 lat kierował m.in. ubezpieczeniami OC. W latach 2001-2002 członek zarządu spółek grupy Inter Polska. W latach 2003-2006 wiceprezes zarządu Nexum Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz prezes zarządu Kancelarii Prawniczo-Medycznej Adversum. W latach 2006-2010 prowadził także własną działalność szkoleniowo-doradczą. W Leadenhall Polska S.A. odpowiedzialny za produkty, underwriting, likwidację szkód oraz szkolenia pośredników. Autor licznych publikacji, głównie na temat ubezpieczeń OC i D&O, a także na temat regulacji prawnej umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzialności pośredników ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: