Zasady OCPiS

Termin:

3 marca 2011 r.

Miejsce:

CK UPSS
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadzone przez Beatę Janicką seminarium "Zasady odpowiedzialności spedytora i przewoźnika – podobieństwa i różnice, dochodzenie roszczeń" ma przede wszystkim ugruntować wiedzę na temat trudnych zasad odpowiedzialności spedytorów i przewoźników. Podkreślone będą różnice w odpowiedzialności podmiotów funkcjonujących na rynku TSL zależnie od przyjętej pozycji.
Tradycyjnie przy semianariach Beaty Janickiej skupiać się będziemy na najbardziej praktycznych problemach.

Kluczowe zagadnienia

+ prawa i obowiązki stron umowy spedycji
+ zasady odpowiedzialności spedytora
+ spedytor a przewoźnik
+ odszkodowania
+ dochodzenie roszczeń

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
+ przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL
Uwaga!!
Konferencja skierowana jest do osób, które już znają problematykę odpowiedzialności spedytora i przewoźnika oraz orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - czwartek, 3 marca 2011 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Prawa i obowiązki stron umowy spedycji

Beata Janicka

• Obowiązki spedytora
• Obowiązki zleceniodawcy
• Przegląd orzecznictwa

10:15

2. Zasady odpowiedzialności spedytora

Beata Janicka

• Zasady odpowiedzialności spedytora za osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia
• wina w wyborze
• Spedytor dalszy a spedytor zastępczy
• Odpowiedzialność spedytora głównego za zastępcę
• Przegląd orzecznictwa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

3. Spedytor a przewoźnik

Beata Janicka

• Pojęcie ?pośrednictwa przy przewozie rzeczy?
• Przewoźnik faktyczny a przewoźnik umowny
• Sytuacja prawna spedytora, który sam dokonuje przewozu, a sytuacja prawna przewoźnika umownego
• Spedytor czy przewoźnik? Zlecenia transportowe
• Zasady odpowiedzialności przewoźnika za szkody transportowe
• Odpowiedzialność za podwykonawcę
• Podwykonawstwo w przewozie a konstrukcja prawna przewoźników sukcesywnych
• Ryzyka związane z doborem podwykonawców za pośrednictwem giełd transportowych
• Przegląd orzecznictwa sądów polskich i międzynarodowych

12:30

Lunch

(szwedzki stół)

13:15

4. Odszkodowania

Beata Janicka

• Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od spedytora
• Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne
- OPWS - prawo, zwyczaj czy wzorzec umowny
- OPWS 2010
• Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika
• Klauzula wartości i specjalny interes w dostawie

14:15

Przerwa kawowa

14:30

5. Dochodzenie roszczeń

Beata Janicka

• Dochodzenie roszczeń z umowy spedycji
• Dochodzenie roszczeń przez i od przewoźnika
• Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
• Terminy przedawnienia roszczeń z umowy spedycji i przewozu na przykładzie różnych gałęzi transportu
• Przegląd orzecznictwa.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykładowca PISiL oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku studiów podyplomowych ?Zarządzanie systemami logistycznymi?. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: