Agent

Termin:

13 maja 2011 r.

Miejsce:

CK UPSS Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Współpraca ubezpieczycieli z agentami ubezpieczeniowymi to nie tylko kwestie „biznesowe”, ale również szereg skomplikowanych zagadnień o charakterze prawnym. Przyjęty model współpracy powinien znaleźć swoje należyte odzwierciedlenie w umowach agencyjnych i innych dokumentach dotyczących współpracy. Mec. Jakub Nawracała zajmuje się aspektami prawnymi współpracy pomiędzy ubezpieczycielami a agentami ubezpieczeniowymi zarówno od strony praktycznej (m.in. przez kilka lat jako dyrektor Biura Prawnego zakładów ubezpieczeń), jak i teoretyczno-prawnej. Podczas prowadzonego przez siebie seminarium omówi różnorodne zagadnienia, na które należy zwracać uwagę przy tworzeniu dokumentów dotyczących współpracy agencyjnej.

Kluczowe zagadnienia

+ Regulacje prawne
+ Problemy związane z tworzeniem umów agencyjnych
+ Wyłączność, rozliczenia, odpowiedzialność
+ Różne formy współpracy agencyjnej

Dla kogo

+ Ubezpieczyciele: Działy prawne, Działy organizacji sprzedaży
+ Kancelarie prawne obsługujące rynek ubezpieczeniowy
+ Multiagencje i duże agencje ubezpieczeniowe
+ Dealerzy, banki i inne podmioty współpracujący jako agenci z ubezpieczycielami

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - piątek, 13 maja 2011 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Podstawy prawne współpracy agencyjnej

Jakub Nawracała

• Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym
• Szkolenia agencyjne
• Rejestr pośredników ubezpieczeniowych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Konstrukcja umów agencyjnych - aspekty prawne i praktyczne

Jakub Nawracała

• Umowa agencyjna a inne dokumenty dotyczące współpracy (regulaminy, wytyczne, etc.)
• Zakres obowiązków agenta
• Pełnomocnictwo a kompetencje
• Stosowanie O.W.U., taryf, etc. Konsekwencje uchybień

12:30

Lunch (szwedzki stół)

13:15

3. Konstrukcja umów agencyjnych - aspekty prawne i praktyczne

Jakub Nawracała

• Posługiwanie się OWCA
• Wyłączność / multiagencja
• Konkurencja ?wewnętrzna?, udział innych pośredników. Prawo do portfela
• Rozliczenia. Moment nabycia prawa do prowizji
• Odpowiedzialność stron

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Szczególne formy współpracy agencyjnej

Jakub Nawracała

• Agencja ?prowadząca? (agencja generalna, oddział)
• Dealerzy samochodowi
• Bancassurance
• Pośrednicy finansowi
• Portale internetowe

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak
i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie,
w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: