Rekomendacja

Termin:

28 listopada 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Odpowiedzialność brokera i rekomendacja brokerska w nowoczesnych ubezpieczeniach

Niekorzystny z punktu widzenia brokerów rozwój otoczenia rynkowego, wzrastająca wzajemna konkurencja oraz nasilająca się ponownie niechęć ze strony ubezpieczycieli wymagają od brokerów pełnej wiedzy o aktualnym ujęciu ich zakresu obowiązków, zasad i granic odpowiedzialności. Rynek nie zawsze pozwala na działanie według sztywnych reguł. Reguły te jednak, oraz zagrożenia związane z ich naruszeniem, trzeba znać. Tylko pełna wiedza pozwala na w pełni profesjonalne zarządzanie własnym ryzykiem prawnym i operacyjnym.
Uznani już eksperci z zakresu obowiązków i odpowiedzialności brokera, dr Jakub Pokrzywniak i dr Tomasz Kwiecińki, wyłącznie uczestnikom kolejnego spotkania Insurance Meeting Point przedstawią pełen obraz brokerki w kontekście polskiego prawa oraz praktyki sądowej. Co robić, jak robić, czego unikać.

Dla kogo

+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ ubezpieczyciele
+ kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 28 listopada 2011 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

Obowiązek udzielenia rekomendacji przez brokera

dr Jakub Pokrzywniak, dr Tomasz Kwiecińki

10.30

Przerwa kawowa

10.40

Odpowiedzialność brokera wobec ubezpieczającego za brak rekomendacji lub błędną rekomendację; zagadnienie odpowiedzialności brokera wobec ubezpieczonego

dr Jakub Pokrzywniak, dr Tomasz Kwiecińki

12.05

Przerwa kawowa

12.15

Odpowiedzialność brokera wobec ubezpieczyciela za zatajenie informacji lub podanie nieprawdziwych informacji w slipie brokerskim, albo na etapie postępowania likwidacyjnego

dr Jakub Pokrzywniak, dr Tomasz Kwiecińki

13.15

Lunch

13.45

Odpowiedzialność brokera za wykorzystanie programu ubezpieczeniowego opracowanego przez innego brokera

dr Jakub Pokrzywniak, dr Tomasz Kwiecińki

14.45

Przerwa kawowa

14.45

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za pominięcie brokera lub wykorzystanie uzyskanych od niego informacji

dr Jakub Pokrzywniak, dr Tomasz Kwiecińki

16.00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Tomasz Kwieciński

X

Radca prawny, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych.
Jest współzałożycielem i starszym wspólnikiem w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 1995-2003 był doradcą i partnerem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozległe doświadczenie Tomasza Kwiecińskiego obejmuje prawo spółek, prawo cywilne, prawo zamówień publicznych. Brał udział w wielu projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych oraz świadczeniu bieżącej obsługi prawnej dla klientów korporacyjnych.

ZAMKNIJ

dr Jakub Pokrzywniak

X

Radca prawny, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). W 2004 r. obronił pracę doktorską z zakresu prawa ubezpieczeniowego i cywilnego, uzyskując stopień doktora nauk prawnych. Jest radcą prawnym.
Specjalizuje się m.in. prawie ubezpieczeń gospodarczych. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym autorstwo lub współautorstwo trzech książek i dwóch poradników.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. dr Jakub Pokrzywniak uzyskał status doradcy WKB, gdzie rozwija praktykę ubezpieczeniową Kancelarii.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: