Kanały dystrybucji

Termin:

29 listopada 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, UPSS

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wybór kanału dystrybucji jest kluczowym elementem strategii każdego ubezpieczyciela. Jednym z niedocenianych elementów takiej decyzji jest zwrócenie uwagi na ryzyka prawne związane z każdym z kanałów. Ryzyka, które mogą "tylko" znakomicie utrudnić operacje zakładu ubezpieczeń, ale też narazić ubezpieczyciela na bardzo poważne sankcje ze strony uprawnionych organów, a nawet uniemożliwić pewne działania.
Piotr Czublun, uznany ekspert i reprezentant wielu ubezpieczycieli w sporach z regulatorami, pokaże uwarunkowania prawne związane z rożnymi kanałami dystrybucji. Zwróci uwagę na problemy związane z każdym z kanałów oraz rozwiązania, które można w różnych sytuacjach zastosować.

Dla kogo

- radcowie prawni ubezpieczycieli,
- szefowie struktur sprzedaży ubezpieczycieli majątkowych i życiowych,
- szefowie departamentów produktowych ubezpieczycieli,
- członkowie zarządów odpowiedzialni za budowę strategii ubezpieczycieli.

Miejsce

Centrum konferencyjne Marynarska

Budynek Renault
ul. Marynarska 13
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 29 listopada 2011 r.
9:00

Rejestracja (i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ryzyko prawne wspólne dla wielu kanałów dystrybucji

Piotr Czublun

• Obowiązki informacyjne właściwe dla różnych kanałów dystrybucji
• Crosseling - gdzie jest granica składania wspólnych ofert

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Ryzyko prawne wspólne dla wielu kanałów dystrybucji - cd.

Piotr Czublun

• Ochrona danych osobowych
-- czy realna przeszkoda w szerokim oferowaniu produktów?
-- minimalizacja ryzyka prawnego przy zarządzaniu danymi osobowymi

12:30

Lunch

13:00

Problemy prawne poszczególnych kanałów dystrybucji

Piotr Czublun

• Agent ?tradycyjny?
-- czy wiemy już wszystko o współpracy z agentami ubezpieczeniowymi?
-- praktyczna analiza przepisów o umowie agencyjnej i pośrednictwie ubezpieczeniowym
• Broker
-- czy poza kurtażem ubezpieczyciel winien jest coś jeszcze brokerowi?
-- i inne problemy

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Problemy prawne poszczególnych kanałów dystrybucji - cd.

Piotr Czublun

• Grupówki
-- czy każdy produkt można zaoferować w formie grupówki?
-- i inne problemy
• Bancassurance
-- jakie prawne znaczenie ma kodeks dobrych praktyk
-- i inne problemy
• Ubezpieczenia direct
-- czy wręczać papierowe OWU klientowi, czy też niekoniecznie?
-- i inne problemy

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.
Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komicji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: