Grupowe

Termin:

21 października 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Tworzenie prawidłowych zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia nie jest zadaniem łatwym. W przypadku ubezpieczeń grupowych zagadnienie jest jeszcze bardziej skomplikowane, gdyż dochodzi dodatkowo prawidłowe skonstruowanie grupowej umowy ubezpieczenia i ujęcie w dokumentacji umownej / OWU wszystkich skomplikowanych relacji na linii Ubezpieczyciel – Ubezpieczający – Ubezpieczony – Pośrednik Ubezpieczeniowy. W grę wchodzą bowiem nie tylko same warunki ochrony ubezpieczeniowej, ale również sposób i tryb jej udzielania i wygaśnięcia, przepływy pieniężne i rozliczenia, etc. Szkolenie prowadzone przez Jakuba Nawracałę ma na celu omówienie i uporządkowanie tych wszystkich zagadnień.

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie prawne
+ banki

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 21 października 2011 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

I. Zagadnienia ogólne

Jakub Nawracała

1. Charakter ubezpieczenia grupowego
2. Dokumentacja ubezpieczeniowa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

II. Udzielanie i wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej. Składka

Jakub Nawracała

1. Początek ochrony ubezpieczeniowej
2. Forma i sposób przystąpienia do ubezpieczenia. Potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
3. Składka w ubezpieczeniach grupowych
4. Koniec ochrony ubezpieczeniowej
5. Zwrot składki ubezpieczeniowej

12:45

Lunch

13:30

III. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Jakub Nawracała

1. OWU w ubezpieczeniach indywidualnych a grupowych
2. Doręczenie OWU i obowiązki informacyjne ubezpieczyciela
3. Zakres spraw regulowanych w OWU
4. Zmiana OWU w trakcie trwania ochrony
5. Związanie Ubezpieczonego treścią OWU
6. Powinności Ubezpieczonego
7. Klauzule abuzywne

14:15

Przerwa kawowa

14:30

IV. Relacje ubezpieczyciel - ubezpieczający - agent / broker

Jakub Nawracała

1. Podstawy formalnoprawne relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami
2. Podział obowiązków
3. Wynagrodzenie dla Ubezpieczającego i pośredników

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: