Szkody komunikacyjne

Termin:

24 października 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Likwidacja majątkowych szkód komunikacyjnych to nie tylko prawidłowa ocena zakresu uszkodzeń pojazdu, ale również szereg kwestii prawnych, które mają wpływ na wysokość należnego odszkodowania. O metodach kalkulacji wysokości szkody, „zamiennikach”, „amortyzacji”, VAT w odszkodowaniu, pojeździe zastępczym, regresie ubezpieczeniowym oraz wielu innych sprawach związanych z ubezpieczeniami AC i OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będą mówić dr Marcin Orlicki i Jakub Nawracała.

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie prawne
+ firmy likwidacji szkód
+ kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 24 października 2011 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

1. Odszkodowanie za szkodę w pojeździe z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / AC:

dr Marcin Orlicki, Jakub Nawracała

• ?amortyzacja?, ?urealnienie? kosztów części zamiennych;
• warianty odszkodowania ?kosztorys? / ?warsztat? (AC);
• ?zamienniki? a części oryginalne, części używane;
• stawki roboczogodziny za naprawę (prace blacharskie i lakiernicze);
• szkoda częściowa a szkoda całkowita;
• odszkodowanie ?kosztorysowe? a VAT;

11.00

Przerwa kawowa

11.15

2. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego (OC ppm):

dr Marcin Orlicki, Jakub Nawracała

• Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych;
• Stanowisko KNF / PIU;
• Praktyka likwidacji szkód i orzecznictwo sądów powszechnych;
• Koszty wynajmu pojazdu zastępczego a kwestia związku przyczynowego;

12.30

Lunch

13.15

3. Postępowanie likwidacyjne a ciężar dowodu w postępowaniu sądowym:

dr Marcin Orlicki, Jakub Nawracała

• Rozkład ciężaru dowodu zgodnie z art. 6 k.c.;
• Zakres uszkodzeń pojazdu;
• Możliwość wykorzystania zamienników w naprawie (OC ppm);
• Stawka roboczogodziny (OC ppm / AC);
• Okoliczności wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela:
a) Stan techniczny pojazdu / uszkodzenia istniejące przed wypadkiem;
b) Okoliczności dotyczące przebiegu zdarzenia;
c) Wyłączenia / ograniczenia odpowiedzialności wynikające z OWU AC;
d) Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody (OC ppm);

14.15

Przerwa kawowa

14.30

4. Roszczenia regresowe ubezpieczyciela w ubezpieczeniach komunikacyjnych:

dr Marcin Orlicki, Jakub Nawracała

• Regres z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych a regres z art. 828 k.c.;
• Przedawnienie roszczeń regresowych (różnice pomiędzy dwoma rodzajami regresu);
• Błędy w postępowaniu likwidacyjnym a możliwość dochodzenia roszczeń regresowych:
a) Ciężar dowodu;
b) Wadliwa interpretacja przepisów prawa;
c) Przedawnienie roszczeń;

15.30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

dr Marcin Orlicki

X

absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny prowadzący kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, stały współpracownik redakcji ?Prawa Asekuracyjnego? i ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.
Dr Marcin Orlicki uczestniczył w pracach parlamentarnych nad nowelizacją ustaw ubezpieczeniowych uchwaloną dnia 15 lipca 2011 r.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: