Obowiązkowe

Termin:

10 października 2011 r.

Miejsce:

Warszawa. DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Duża nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Powszechnie sądzi się, że nowelizacja ustaw ubezpieczeniowych uchwalona przez Sejm dnia 15 lipca 2011 r. dotyczy likwidacji problemu „podwójnego ubezpieczenia”. Wszyscy, którzy tak myślą, będą zdumieni tym, jak szeroki jest zakres przyjętej nowelizacji i jak wiele tej jesieni trzeba będzie uczynić, by dostosować się do wymogów nowego prawa. Dotyczy ono bowiem całego szeregu problemów odnoszących się zarówno do ubezpieczeń dobrowolnych, jak i obowiązkowych, działalności pośredników ubezpieczeniowych, zasad prowadzenia dokumentacji ubezpieczeniowej, rozliczania składek itp. Dlatego warto uczestniczyć w spotkaniu, którego tematem będzie najszersza z dotychczasowych nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Seminarium poprowadzi dr Marcin Orlicki, który uczestniczył w pracach parlamentarnych nad nowelizacją.

Kluczowe zagadnienia

+ Zmiana zasad ogólnych dotyczących wszystkich ubezpieczeń obowiązkowych (część ogólna ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK)
+ Zmiany dotyczące ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
+ Zmiany dotyczące ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych
+ Zmiany dotyczące działalności UFG
+ Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

Dla kogo

+ działy prawne ubezpieczycieli
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ instytucje ubezpieczeniowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 10 października 2011 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

1. Następstwa przekazania przez ubezpieczającego zakładowi ubezpieczeń fałszywych wiadomości przy zawieraniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego
2. Nowe ujęcie pojęcia obowiązku ubezpieczenia
3. Roszczenia regresowe z art. 11 ust. 3 ustawy
4. Roszczenia regresowe UFG

10.30

Przerwa kawowa

10.45

5. Obowiązki informacyjne UFG
6. Nowe zasady składania oświadczeń i zawiadomień w ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych
7. Zasady przechowywania informacji i dokumentów przez zakłady ubezpieczeń
8. Ochrona ubezpieczeniowa w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

11.45

Przerwa kawowa

12.00

9. Obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń przy prolongowaniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
10. Podwójne ubezpieczenie
11. Skutki przejścia lub przeniesienia własności pojazdu dla umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
12. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

13.00

Lunch

13.30

13. Zakres odszkodowania w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
14. Nowe zasady zwrotu składki w ubezpieczeniu obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
15. Opłaty karne na rzecz UFG
16. Nowa regulacja odpowiedzialności UFG za szkody wyrządzone przez niezidentyfikowany pojazd

14.45

Przerwa kawowa

15.00

17. Przedawnienie roszczeń do UFG
18. Kwestie intertemporalne
19. Inne kwestie objęte nowelizacją

16.00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Marcin Orlicki

X

absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny prowadzący kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, stały współpracownik redakcji ?Prawa Asekuracyjnego? i ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.
Dr Marcin Orlicki uczestniczył w pracach parlamentarnych nad nowelizacją ustaw ubezpieczeniowych uchwaloną dnia 15 lipca 2011 r.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: