Dla praktyków

Termin:

3 października 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jak przygotować się do wejścia w życie zmian
w ubezpieczeniach obowiązkowych


Po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych czeka nas mała rewolucja, a jednocześnie duży problem. Lepsze, jak to często bywa, okazało się wrogiem dobrego, czyli miało być lepiej, a wyszło jak zawsze. Dominika Kaczanowska i Piotr Kaczanowski, nie dotykając teorii prawa, niezwykle praktycznie przedstawią skutki nowych regulacji we wszystkich obszarach działania ubezpieczycieli. Omówią wymiar merytoryczny zmian, ale również ich konsekwencje w zakresie wzrostu kosztów działalności ubezpieczeniowej, komplikacje w sferze ewidencjonowania zdarzeń w systemach informatycznych, konieczność ukształtowania nowych relacji w ramach umów agencyjnych, zagrożenia dla stabilności portfeli klientów oraz nowy wymiar konkurencji w ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dla kogo

+ działy prawne ubezpieczycieli
+ pracownicy działów likwidacji szkód
+ departamenty ubezpieczeń komunikacyjnych
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ instytucje ubezpieczeniowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 3 października 2011 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

1. Zmiany w definicjach
2. Taryfy składek i ich zmiany - obowiązek informacyjny
3. Deklaracja ryzyka, a pozorna możliwość zmiany składki
4. Rozliczenia z UFG po nowemu

10.30

Przerwa kawowa

10.45

5. Wszystkie skutki nowych możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia
a) Poczta, która rozwiązuje umowy ubezpieczenia - praktyczne skutki
b) Kilka umów ubezpieczenia - nieograniczone możliwości manipulacji
c) Oświadczenie woli złożone agentowi - nowy kształt relacji
d) Odstąpienie od umowy zawieranej na odległość - praktyczne skutki
e) Nowy kształt wypowiedzenia umowy przez nabywcę pojazdu - istotne zagrożenia
f) Rekalkulacja jako instytucja pozorna
6. Potwierdzenie działania klauzuli prolongacyjnej w praktyce

11.45

Przerwa kawowa

12.00

7. Upływ 12 miesięcy - nowe obowiązki i możliwości
a) zakres informacji
b) sposób informowania
c) możliwość zwiększenia składki
8. Nowy kształt odpowiedzialności za zapłatę składki w przypadku zbycia pojazdu

13.00

Lunch

13.30

9. Co nowego w zespole pojazdów i pojazdach złączonych w celu
holowania?
10. Nowy kształt przepisów o zwrocie składki - praktyczny wymiar
a) Różne podstawy rozwiązania umowy ubezpieczenia
b) Szkody a zwrot składki
c) Termin zwrotu składki
d) Nowy sposób liczenia składki podlegającej zwrotowi

14.45

Przerwa kawowa

15.00

11. Analogie w ubezpieczeniu OC rolnika i budynków rolniczych

16.00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dominika Kaczanowska

X

Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych i działalności ubezpieczeniowej. Przedmiotem jej zainteresowania jest reasekuracja oraz szerokie obszary prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialność cywilna. Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego zdobywała pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych przekształconym następnie w Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych ubezpieczeniom majątkowym i likwidacji szkód. Obecnie jest głównym prawnikiem w Inter Partner Assistance SA Oddział w Polsce.
Ukończyła Wdział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Pracę magisterską w zakresie prawa cywilnego napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Safjana. W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
Od listopada 2008 roku prowadziła w Dzienniku Ubezpieczeniowym stałą rubrykę ?Ubezpieczeniowe paragrafy? (wcześniej ?Komunikacyjne paragrafy?) poświęconą wyjaśnianiu zawiłości prawa cywilnego, w szczególności prawa ubezpieczeniowego i odpowiedzialności cywilnej.

ZAMKNIJ

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Compensa TU S.A. VIG ds. Likwidacji Szkód, Członek Zarządu AutoEkspert Sp. z o.o.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: