Szkody osobowe

Termin:

2 marca 2011 r.

Miejsce:

CK UPSS
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Szkody osobowe to temat, który z roku na rok staje się coraz ważniejszy dla rynku ubezpieczeniowego. Tematowi temu poświęcone jest również seminarium prowadzone przez Bartłomieja Janygę i Jakuba Nawracałę. Prowadzący – prawnicy i praktycy ubezpieczeniowi – przedstawią kwestię szkód osobowych w kontekście polskiego orzecznictwa. Na przykładach pokażą kryteria stosowane przez sądy i kierunki zmian. Dla ubezpieczycieli i pełnomocników cenne będzie także pokazanie, czego powinni unikać w sprawach szkód osobowych.

Kluczowe zagadnienia

+ rodzaje szkód osobowych
+ kryteria stosowane w orzecznictwie
+ błędy popełniane przez pełnomocników i ubezpieczycieli
+ orzecznictwo sądowe
+ praktyka ubezpieczeniowa

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
-- piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
-- piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - środa, 2 marca 2011 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia - na podstawie art. 445 §1 k.c.

Bartłomiej Janyga, Jakub Nawracała

+ Analiza przepisu.
+ Kryteria stosowane w orzecznictwie i ich ewolucja w czasie.
+ Podstawowe błędy pełnomocników i zakładów ubezpieczeń.
+ Praktyka sądowa i praktyka ubezpieczeniowa.

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej (art. 446 §3 k.c., art. 446 §4 k.c., art. 448 k.c.).

Bartłomiej Janyga, Jakub Nawracała

+ Analiza przepisów.
+ Kryteria stosowane w orzecznictwie i ich ewolucja w czasie.
+ Problemy w stosowaniu art. 446 §3 k.c. po wprowadzeniu art. 446 §4 k.c.
+ Wzajemna relacja art. 446 §4 k.c. oraz art. 448 k.c. Stosowanie art. 448 k.c.
+ Zadośćuczynienie z art. 446 §4 k.c. a dziedziczenie zadośćuczynienia na podstawie art. 445 §3 k.c.
+ Podstawowe błędy i problemy pełnomocników i zakładów ubezpieczeń.
+ Praktyka sądowa i praktyka ubezpieczeniowa.

12:00

Przerwa kawowa

12:15

Koszty leczenia, rehabilitacji, przystosowania do zawodu, etc. (art. 444 §1 k.c.).

Bartłomiej Janyga, Jakub Nawracała

+ Analiza przepisu.
+ Kryteria stosowane w orzecznictwie i ich ewolucja w czasie.
+ Podstawowe błędy pełnomocników i zakładów ubezpieczeń.
+ Praktyka sądowa i praktyka ubezpieczeniowa.

13:15

Lunch

(szwedzki stół)

14:00

Renta wyrównawcza oraz renta na zwiększone potrzeby (art. 444 §2 k.c.).

Bartłomiej Janyga, Jakub Nawracała

+ Analiza przepisu.
+ Kryteria stosowane w orzecznictwie i ich ewolucja w czasie.
+ Podstawowe błędy pełnomocników i zakładów ubezpieczeń.
+ Praktyka sądowa i praktyka ubezpieczeniowa.

15:15

Dyskusja i zakończenie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Bartłomiej Janyga

X

radca prawny, ukończył studia na Wydziale Prawa UAM oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Fryderyka - Wilhelma w Bonn. Wieloletni pracownik zakładów ubezpieczeń, gdzie odpowiadał m.in. za ubezpieczenia ochrony prawnej oraz nadzorował dział prawny. Prowadzi kancelarię prawną zajmująca się prowadzeniem procesów sądowych w sprawach ubezpieczeniowych.

ZAMKNIJ

Jakub Nawracała

X

radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w sporach ubezpieczeniowych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: