Przedawnienie

Termin:

14 października 2011 r.

Miejsce:

Warszawa, DAGO

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przy wzrastającej roli ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i wydłużających się w praktyce okresach składania roszczeń coraz większego znaczenia nabierać zaczyna również kwestia przedawnienia. W wielu przypadkach może to być jedyna, a przede wszystkim - skuteczna, obrona ubezpieczyciela przed wypłatą świadczenia.
Dr Małgorzata Serwach, znana doskonale środowisku ubezpieczeniowemu, przedstawi całościowo problematykę przedawnienia roszczeń odszkodowawczych i ubezpieczeniowych. Wykorzystanie materiału, jak zawsze podanego zarówno od strony tak teorii, jak i praktyki, pozostanie po stronie uczestników seminarium.

Dla kogo

+ departamenty prawne ubezpieczycieli
+ pracownicy działów likwidacji szkód
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie prawne
+ kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne DAGO Centrum

Budynek Rondo 1
Rondo ONZ 1
Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 14 października 2011 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

I. Pojęcie przedawnienia

dr Małgorzata Serwach

1. Problematyka przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym
2. Kategorie roszczeń ulegających przedawnieniu oraz generalne terminy przedawnienia (art. 118 k.c.)
3. Początek biegu przedawnienia, trudności z określeniem wymagalności roszczenia
4. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
5. Zawieszenie biegu przedawnienia
6. Przerwanie biegu przedawnienia (aktywność dłużnika, aktywność wierzyciela, mediacje)
7. Wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia

11.00

Przerwa kawowa

11.15

II. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

dr Małgorzata Serwach

1. Przedawnienie roszczeń deliktowych (art. 4421 k.c. )
2. Przedawnienie roszczeń kontraktowych. Bieg terminu w zależności od rodzaju umowy (umowy nazwane, umowy nienazwane)
3. Forma prowadzonej działalności a przedawnienie roszczeń odszkodowawczych na podstawie ubezpieczeń medycznych
4. Przedawnienie roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych (1 stycznia 2012 r.)
5. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w procesie inwestycyjnym
6. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych a terminy zawite (rękojmia, gwarancja)
7. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych w orzecznictwie sądów polskich

12.45

Lunch

13.30

III. Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych

dr Małgorzata Serwach

1. Przedawnienie roszczeń poszkodowanego do ubezpieczonego sprawcy szkody jako podstawowy parametr decydujący o czasowym zakresie odpowiedzialności zobowiązanych podmiotów
2. Przedawnienie roszczeń poszkodowanego do ubezpieczyciela OC ubezpieczonego sprawcy szkody (actio directa)

14.15

Przerwa kawowa

14.30

III. Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych cd.

dr Małgorzata Serwach

3. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego do ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia (art. 819 k.c.)
4. Problematyka przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela do sprawcy szkody
5. Przedawnienie roszczeń poszkodowanego do wojewódzkich komisji orzekających w sprawie tzw. zdarzeń medycznych

15.30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Małgorzata Serwach

X

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor nadzwyczajny WSAP (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi).
Autorka kilkunastu prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy.
Laureatka dwóch nagród w konkursach Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i TUiR Warta na najlepsze prace doktorskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współpraca z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie oraz z Zespołem Problemowym ds. reformy przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia działający przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspertyzy na rzecz Kancelarii Sejmu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

 

Newsletter: