Spedycja i przewóz

Termin:

10 czerwca 2011 r.

Miejsce:

CK UPSS
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadzone przez Beatę Janicką seminarium "Podwykonawstwo w spedycji i przewozie drogowym przesyłek towarowych" ma przede wszystkim ugruntować wiedzę na temat trudnych zasad odpowiedzialności spedytora i przewoźnika za podwykonawców. Poruszone zostaną kwestie dochodzenia roszczeń i przedawnienia roszczeń. Omawiane zagadnienia ilustrowane będą przykładami orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych.
Tradycyjnie przy seminariach Beaty Janickiej skupiać się będziemy na najbardziej praktycznych problemach.

Kluczowe zagadnienia

+ zasady odpowiedzialności:
-- spedytora za podwykonawców
-- przewoźnika drogowego za podwykonawcę
+ dochodzenie roszczeń
+ przedawnienie roszczeń

Dla kogo

+ szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
+ underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
+ przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
+ prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL
Uwaga!!
Seminarium skierowane jest do osób, które już znają problematykę odpowiedzialności spedytora i przewoźnika oraz orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Centrum konferencyjne UPSS

Biurowiec New City
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - piątek, 10 czerwca 2011 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Zasady odpowiedzialności spedytora za podwykonawców

Beata Janicka

• spedytor dalszy
• spedytor zastępczy
• przewoźnik
• inny podwykonawca
• przegląd orzecznictwa

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Przedawnienie roszczeń spedytora względem podwykonawcy

Beata Janicka

• dochodzenie roszczeń pomiędzy podwykonawcami
• roszczenia podwykonawcy względem spedytora głównego
• przegląd orzecznictwa

12:30

Lunch

13:15

3. Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego za podwykonawcę

Beata Janicka

• podwykonawca a przewoźnik sukcesywny w świetle ustawy prawo przewozowe i Konwencji CMR
• pozycja prawna podwykonawcy w świetle ustawy prawo przewozowe i Konwencji CMR
• konstrukcja prawna przewoźników sukcesywnych w świetle ustawy prawo przewozowe i Konwencji CMR
• szkoda popełniona przez podwykonawcę a okoliczność, której przewoźnik nie mógł uniknąć ani jej zapobiec
• przegląd orzecznictwa sądów polskich
• przegląd orzecznictwa sądów zagranicznych

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy przewozu drogowego towarów

Beata Janicka

• dochodzenie roszczeń od podwykonawcy i roszczeń zwrotnych pomiędzy podwykonawcami w świetle ustawy prawo przewozowe i Konwencji CMR
• dochodzenie roszczeń od przewoźników sukcesywnych i roszczeń zwrotnych pomiędzy tymi przewoźnikami w świetle ustawy prawo przewozowe i Konwencji CMR
• przegląd orzecznictwa sądów polskich
• przegląd orzecznictwa sądów zagranicznych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykładowca PISiL oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku studiów podyplomowych ?Zarządzanie systemami logistycznymi?. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: