BI

Termin:

21 maja 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ubezpieczenie business interruption należy do najtrudniejszych w praktyce ubezpieczeniowej. Problemem jest tu nawet nie sam element ubezpieczeniowy, ale jego połączenie i powiązanie z rachunkowością i finansami ubezpieczanego przedsiębiorstwa oraz ze specyfiką jego działalności gospodarczej.

Trudno liczyć na to, że służby finansowe klientów będą uczyć się języka ubezpieczeń. To ubezpieczeniowcy muszą potrafić się ze swoimi klientami "dogadać". Dorota Domańska na najwyższym poziomie pokaże jak wygląda ubezpieczenie utraty zysku brutto w praktyce od strony ubezpieczeniowej i jak przełożyć to ubezpieczenie na język klientów.

Kluczowe zagadnienia

  • konstrukcja produktu BI
  • suma ubezpieczenia
  • rodzaje rachunków zysków i strat
  • szkody w zysku brutto
  • niedoubezpieczenie i franszyza redukcyjna
  • postępowanie likwidacyjne w szkodach w zysku brutto

Dla kogo

+ ubezpieczyciele prowadzący ubezpieczenia BI:
-- underwriterzy,
-- szefowie departamentów ubezpieczeń majątkowych
-- likwidatorzy szkód
+ brokerzy ubezpieczeniowi:
-- osoby prowadzące ubezpieczenia BI
+ przedstawiciele ubezpieczających
-- pracownicy działów rachunkowości finansowej / zarządczej
-- pracownicy działów zarządzania ryzykiem / ubezpieczeń

Uwaga!
Na seminarium nie będą przyjmowane zgłoszenia dla osób i firm zajmujących się likwidacją szkód na zlecenie ubezpieczycieli, ubezpieczających lub ubezpieczonych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 21 maja 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Dorota Domańska

1.Rodzaje ubezpieczeń zysku brutto
2.Konstrukcja produktu BI:
- przedmiot ubezpieczenia
- zakres ubezpieczenia
- najczęstsze wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności,
- rozszerzenia zakresu ochrony (Klauzula dostawców - odbiorców, Klauzula braku dostaw mediów, Klauzula braku dostępu).
- okres odpowiedzialności (odszkodowawczy) a okres ubezpieczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Dorota Domańska

3.Ustalanie sumy ubezpieczenia
4.Wprowadzenie w tematykę rachunkowości przedsiębiorstw: rodzaje Rachunków zysków i strat, ubezpieczeniowy zysk brutto w rachunkowości finansowej

13:00

Lunch

13:30

Dorota Domańska

5. Definicja szkody w zysku brutto
- definicja spadku obrotu
- definicja wskaźnika zysku brutto
- definicja zwiększonych kosztów działalności oraz kosztów zaoszczędzonych
6.Niedoubezpieczenie i franszyza redukcyjna

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Dorota Domańska

7.Standard postępowania likwidacyjnego w szkodach w zysku brutto:
- likwidacja szkody rzeczowej a likwidacja szkody w zysku brutto
- szkoda rzeczowa jako źródło kryzysu w przedsiębiorstwie
- rola likwidatora / rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkody w zysku
- najczęstsze problemy napotykane w procesie likwidacji szkody na rynku polskim

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dorota Domańska

X

Likwidacją szkód zajmuje się od 13 lat, przez cały okres w zewnętrznych firmach likwidacyjnych. Od 5 lat prowadzi własne biuro likwidacyjne OPEN EXPERT, specjalizujące się m.in. W szkodach BI, utraconych korzyściach z ub. OC. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Finansów w Warszawie, temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej Ubezpieczenia od utraty zysku w Polsce.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: