OC przemysłowe

Termin:

29 listopada 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „Ryzyka OC w zakładach przemysłowych” prowadzone przez Marię Tomaszewską-Pestkę ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością przez zakłady przemysłowe, które mogą skutkować wyrządzeniem szkód innym podmiotom. Poprzez mapowanie zagrożeń dla otoczenia, pracowników, kontrahentów oraz środowiska prowadząca postara się stworzyć scenariusze szkodowe charakterystyczne dla poszczególnych branż przemysłu.

W drugiej części seminarium omówione zostaną zasady odpowiedzialności cywilnej, które ponoszą zakłady przemysłowe, tak aby stworzyć pełen obraz ryzyka, uwzględniający rzeczywiście istniejące zagrożenia i surową odpowiedzialności spoczywającą na zakładach.

W kolejnej części seminarium prowadząca postara się wykazać elementy oceny ryzyka, które mają pomóc w identyfikacji rzeczywiście istniejących zagrożeń w konkretnym zakładzie.

Problemom ochrony ubezpieczeniowej poświęcona zostanie ostatnia część seminarium. Skoncentrujemy się w niej na kilku najistotniejszych zagadnieniach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej charakterystycznych dla zakładów przemysłowych ze względu na stwarzane przez nie zagrożenia.

Kluczowe zagadnienia

  • Mapowanie ryzyk odpowiedzialności cywilnej, w tym OC za produkt, OC pracodawcy, szkód środowiskowych
  • Zasady odpowiedzialności cywilnej zakładów przemysłowych
  • Ocena ryzyka w zakładach przemysłowych
  • Elementy istotne w ubezpieczeniu OC zakładów przemysłowych

Dla kogo

  • Underwriterzy ubezpieczeń OC
  • Risk managerowie dużych przedsiębiorstw
  • Brokerzy ubezpieczeniowi wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
  • Agenci ubezpieczeniowi
  • Prawnicy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 29 listopada 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Mapowanie ryzyk odpowiedzialności cywilnej, w tym OC za produkt, OC pracodawcy, szkód środowiskowych dla:

Maria Tomaszewska-Pestka

a) zakładów chemicznych
b) zakładów petrochemicznych
c) elektrowni

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Mapowanie ryzyk odpowiedzialności cywilnej, w tym OC za produkt, OC pracodawcy, szkód środowiskowych dla:

Maria Tomaszewska-Pestka

a) kopalni
b) zakładów metalurgicznych
c) spółek dystrybucji energii
d) zakładów przetwórstwa spożywczego

13:00

Lunch

13:30

Zasady odpowiedzialności cywilnej zakładów przemysłowych

Ocena ryzyka w zakładach przemysłowych

Maria Tomaszewska-Pestka

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Elementy istotne w ubezpieczeniu OC zakładów przemysłowych

Maria Tomaszewska-Pestka

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Obecnie, w ramach Konsorcjum InTech 3D zajmuje się likwidacją szkód, gdzie specjalizuje się w likwidacji szkód OC.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Idealna umowa ubezpieczenia transportowego

Renta odszkodowawcza - zasady, wysokość, orzecznictwo sądowe, praktyka

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczeniowe związane z leasingiem pojazdów

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego

 

Newsletter: