OC nieruchomości

Termin:

11 września 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium Odpowiedzialność cywilna w związku z własnością, użytkowaniem, zarządzeniem nieruchomościami, które poprowadzi Maria Tomaszewska-Pestka ma wskazać skomplikowany układ faktycznych i prawnych relacji występujących pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w użytkowaniu i zarządzaniu nieruchomościami.

Celem seminarium będzie zidentyfikowanie przepisów i reguł prowadzących do odpowiedzialności cywilnej poszczególnych podmiotów za szkody.
Prześledzenie przepisów oraz relacji łączących podmioty uczestniczące w użytkowaniu i zarządzaniu nieruchomościami ma pozwolić rozpatrzeć odpowiedzialność cywilną tych podmiotów w najbardziej typowych scenariuszach szkodowych takich jak zalanie, pożar, uszkodzenie ciała wynikłe z niewłaściwego utrzymania stanu technicznego, uszkodzenie pojazdów.

Kluczowe zagadnienia

 • prawa i obowiązki właściciela nieruchomości, najemcy
 • ustawy o
  - własności lokali
  - gospodarce nieruchomościami
  - spółdzielniach mieszkaniowych
 • zasady odpowiedzialności
 • prawo budowlane

Dla kogo

 • brokerzy
 • zarządcy nieruchomości
 • ubezpieczyciele
 • radcowie prawni
 • multiagencje ubezpieczeniowe

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 11 września 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Maria Tomaszewska-Pestka

I. Podmioty związane z własnością, użytkowaniem, zarządzeniem nieruchomościami oraz prawne relacje występujące pomiędzy nimi:
a) właściciel i współwłaściciel lokalu
b) wspólnota
c) zarząd wspólnoty
d) spółdzielnia mieszkaniowa
e) zarządca nieruchomości
f) gmina
g) najemca lokalu
h) osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
II. Prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów związanych z własnością, użytkowaniem, zarządzaniem nieruchomościami wynikające z :
a) Prawa Budowlanego
b) Ustawy o własności lokali
c) Ustawy o gospodarce nieruchomościami

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Maria Tomaszewska-Pestka

III. Prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów związanych z własnością, użytkowaniem, zarządzaniem nieruchomościami wynikające z :
d) Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
e) Kodeksu cywilnego
f) Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
g)Ustawy o ochronie przeciwpożarowej

13:00

Lunch

13:30

Maria Tomaszewska-Pestka

IV. Ogólne zasady odpowiedzialności:
a) wobec osób trzecich
b) zasada winy
c) zasada ryzyka
d) pomiędzy stronami umowy
V. Reguły odpowiedzialności cywilnej w najbardziej typowych scenariuszach szkodowych
a) właściciela lokalu za szkody wyrządzone wspólnocie, osobom postronnym
b) wspólnoty za szkody wyrządzone właścicielowi lokalu, osobom postronnym
c) zarządcy za szkody wyrządzone wspólnocie, właścicielowi lokalu, osobom postronnym

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Maria Tomaszewska-Pestka

VI. Reguły odpowiedzialności cywilnej w najbardziej typowych scenariuszach szkodowych
d) najemcy na szkody wyrządzone wspólnocie, właścicielowi lokalu, osobom postronnym
e) zarządu wspólnoty na szkody wyrządzone wspólnocie, właścicielowi lokalu, osobom postronnym
f) osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu za szkody wyrządzone spółdzielni, osobom postronnym
g) spółdzielni za szkody wyrządzone osobie, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom postronnym

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Obecnie, w ramach Konsorcjum InTech 3D zajmuje się likwidacją szkód, gdzie specjalizuje się w likwidacji szkód OC.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: