Reasekuracja

Termin:

29 października 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium prowadzone przez Tomasza Libronta "Budowa programu reasekuracyjnego" ma za zadanie przybliżyć uczestnikom cały złożony proces powstawania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem jak najlepszego zabezpieczenia interesów firmy ubezpieczeniowej oraz roli, jakie spełniają wszystkie strony uczestniczące przy jego tworzeniu.

Reasekuracja nie funkcjonuje w oderwaniu od innych obszarów działalności firmy ubezpieczeniowej i może mieć wpływ na różne aspekty jej działalności. Przedmiotem pierwszej części seminarium będzie zdefiniowanie roli i funkcji, jakie pełni reasekuracja w firmie ubezpieczeniowej oraz wpływ reasekuracji na różne obszary działalności firmy ubezpieczeniowej.

W drugiej części seminarium prześledzimy standardowy proces aranżowania programu reasekuracji z podziałem na reasekurację obligatoryjną i fakultatywną. Dopełnieniem dwóch pierwszych części będzie opisanie i charakterystyka światowego rynku reasekuracyjnego z uwzględnieniem zarówno roli i znaczenia agencji ratingowych jak również zmieniającej się sytuacji na międzynarodowym rynku reasekuracyjnym. Podczas ostatniej części zaprezentowane i omówione zostaną przykłady różnych rozwiązań w zakresie reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej.

Kluczowe zagadnienia

  • Wpływ reasekuracji na różne obszary działalności firmy ubezpieczeniowej
  • Proces aranżowania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej
  • Dokumenty, definicje, proces budowy programu reasekuracji
  • Alternatywne rynki reasekuracyjne
  • Przykłady

Dla kogo

  • Departamenty reasekuracyjne ubezpieczycieli
  • Biura finansowe i aktuarialne ubezpieczycieli
  • Duzi brokerzy ubezpieczeniowi
  • Brokerzy reasekuracyjni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 29 października 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Wstęp: rola i funkcja reasekuracji w firmie ubezpieczeniowej oraz wpływ reasekuracji na różne obszary działalności firmy ubezpieczeniowej

Tomasz Libront, Colemont

Proces aranżowania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej

Tomasz Libront, Colemont

a) Definicje reasekuracyjne
b) Dokumenty reasekuracyjne

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Proces aranżowania programu reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej - cd.

Tomasz Libront, Colemont

c) Proces budowy programu reasekuracji obligatoryjnej
d) Proces aranżowania ochrony reasekuracji fakultatywnej

13:00

Lunch

13:30

Œwiatowy rynek reasekuracyjny

Tomasz Libront, Colemont

a) Agencje ratingowe i znaczenie ratingu w reasekuracji
b) Polski rynek ubezpieczeniowo-reasekuracyjny z perspektywy ocen ratingowych
c) Tradycyjny rynek reasekuracyjny
d) Rynek Lloyd’s
e) Alternatywne rynki reasekuracyjne
f) Brokerzy reasekuracyjni

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Przykłady

Tomasz Libront, Colemont

a)Przykładowe rozliczenie szkód w ramach umowy nieproporcjonalnej jak również w ramach umów proporcjonalno-reasekuracyjnych;
b)Przykładowe rozliczanie składki w ramach umowy nieproporcjonalnej tj. obliczanie stawki minimalno-depozytowej, rate on line, payback;
c)Działanie umów nieproporcjonalnych na przykładzie różnych klauzul reasekuracyjnych.

15:45

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Tomasz Libront

X

Broker reasekuracyjny, od 2008 roku Dyrektor ds. Reasekuracji w Colemont Polska Sp. z o.o., od 2010 roku Członek Zarządu Colemont Polska Sp. z o.o. W latach 1993 - 2008 zatrudniony w Biurze Reasekuracji PZU S.A., w którym przez ostatnie 10 lat kierował Wydziałem ds. Reasekuracji Umów Obligatoryjnych i Fakultatywnych. Odpowiedzialny m.in. za tworzenie założeń do strategii programu reasekuracyjnego dla Grupy PZU S.A. oraz wprowadzanie na polski rynek nowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z rynkami zagranicznymi. Z ramienia PZU S.A. uczestniczył w procesie due dilligence i zakupie spółek na Litwie i na Ukrainie.
W 1993 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie a w 1994 roku Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W 2003 roku ukończył w Wyższej Szkole Handlowej Podyplomowe Studia na kierunku Zarządzanie Wartością Firmy.
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem reasekuracji ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
Uczestniczył w aranżowaniu ochrony reasekuracyjnej w zakresie ubezpieczenia OC m.in. dla największych polskich i litewskich firm z sektora energetycznego, paliwowego, kolejowego i chemicznego. Od wielu lat współpracuje z największymi firmami reasekuracyjnymi na świecie w zakresie reasekuracji ryzyk fakultatywnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Przegląd produktu ubezpieczeniowego

Rekomendacje likwidacyjne - last minute (czy ubezpieczyciele mają likwidować szkody według zasad wskazanych przez KNF, czy też zgodnie z wyrokami SN?)

Życie i śmierć w ubezpieczeniach - problemy prawne z małoletnimi i zmarłymi klientami

Procedura zawierania umowy ubezpieczenia

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

 

Newsletter: