Duże podmioty - umowa

Termin:

23 kwietnia 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kreowanie umowy ubezpieczenia odbywa się w dwóch fundamentalnych obszarach – prawnym i oceny ryzyka. W zakresie drugiego z tych obszarów rynek wykształcił pokaźną grupę kompetentnych ubezpieczeniowców, obszar pierwszy wydaje się być terra incognita. Wniosek taki można wyciągnąć na podstawie analizy funkcjonujących na rynku umów ubezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych, szczególnie w sytuacji, w której podmioty te wymagają ochrony ubezpieczeniowej w niełatwym układzie zależności biznesowych. Powiązanie w jednej lub wielu umowach spółki matki z jej córkami, podwykonawcami i partnerami biznesowymi bywa bardzo skomplikowane.

Standardy umów ubezpieczenia dotyczące takich sytuacji sięgają czasów zamierzchłych, w szczególności opierają się na nieaktualnym stanie prawnym dotyczącym umowy ubezpieczenia, najczęściej nie określają statusów podmiotów wymienionych w umowie, bądź też przyznają tym podmiotom prawa lub nakładają na nie obowiązki niezgodne ze statusem. Podstawą wykonywania takich umów jest często porozumienie się ubezpieczyciela i brokera co do rozwiązań ubezpieczeniowych, co niejednokrotnie w żadnym stopniu nie jest odzwierciedlone w zapisach kontraktu ubezpieczeniowego, a jeżeli jest, to w sposób naruszający prawo.

Kwestie konstrukcji od strony prawnej umowy ubezpieczenia omówi Piotr Kaczanowski. Na seminarium zwróci uwagę zarówno na kwestie stricte formalne,
jak i praktyczne, a w części warsztatowej na przykładach omówi prawidłowe rozwiązania, które powinny stanowić nowy standard umowy ubezpieczenia nie tylko w odniesieniu do podmiotu gospodarczego.

Kluczowe zagadnienia


 • Fundamentalne pojęcia określające status podmiotu uczestniczącego w zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia
 • Umowa ubezpieczenia dużych ryzyk w kontekście skomplikowanej
  struktury dużych podmiotów gospodarczych
 • Znaczenie definicji w określaniu przedmiotu i zakresu ubezpieczenia
 • Klauzule kształtujące zakres ubezpieczenia – zabieg marketingowy i fikcja prawna

Dla kogo


 • brokerzy ubezpieczeniowi obsługujący duże podmioty gospodarcze
 • risk managerowie, underwriterzy i szefowie departamentów odpowiedzialni za duże ryzyka
  -- ogień, business interruption
  -- ryzyka techniczne
  -- duże OC
 • radcowie prawni odpowiedzialni za umowy ubezpieczenia dużych ryzyk

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 23 kwietnia 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Piotr Kaczanowski

1. Fundamentalne pojęcia i ich znaczenie dla umowy ubezpieczenia
2. Status podmiotu uczestniczącego w procesie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia jako przesłanka określenia jego praw i obowiązków

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Piotr Kaczanowski

3. Kto i na jakiej podstawie jest uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

12:30

Lunch

13:00

Piotr Kaczanowski

4. Warsztat - Konstrukcja umowy ubezpieczenia dużego podmiotu funkcjonującego w skomplikowanym układzie gospodarczym

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Piotr Kaczanowski

5. Przedmiot i zakres ubezpieczenia - klauzule stanowiące fikcję prawną
6. Zdarzenie i szkoda. Znaczenie definicji dla określenia triggera, terytorialnego zakresu odpowiedzialności, sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) i innych ograniczeń odpowiedzialności (udział własny i franszyz)

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Compensa TU S.A. VIG ds. Likwidacji Szkód, Członek Zarządu AutoEkspert Sp. z o.o. Pełni również funkcję Członka Zarządu Spółdzielni VIG Ekspert.

Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: