OWU

Termin:

25 października 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Tworzenie ogólnych warunków ubezpieczenia to żmudny proces przekładania przyjętych przez ubezpieczyciela założeń biznesowych „produktu” ubezpieczeniowego na język prawa. Twórcy OWU kreują tekst, który ma być precyzyjny, jednoznaczny, powszechnie zrozumiały, pozbawiony pułapek w postaci klauzul abuzywnych, a zarazem ma stanowić podstawę do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w sposób rentowny dla ubezpieczyciela. Jest to możliwe, ale bardzo trudne. Warto więc podjąć próbę spojrzenia na proces tworzenia i interpretacji OWU z neutralnego punktu widzenia, wskazać na powszechnie popełniane błędy i przedyskutować metody ich unikania i naprawiania.

W czasie seminarium, które poprowadzi dr Marcin Orlicki, mowa będzie o tym, jak pisać ogólne warunki ubezpieczenia i jak je czytać, by interesy obu stron umowy ubezpieczenia pozostawały w równowadze, by ubezpieczyciel osiągał swoje cele i świadczył ochronę ubezpieczeniową w rozmiarze z góry założonym, zaś klient nie czuł się oszukany. Dobre OWU to najważniejszy czynnik właściwej jakości usługi ubezpieczeniowej. Dlatego warto podjąć starania o poprawę treści zawartych w OWU i ich prawidłowe interpretowanie.

Kluczowe zagadnienia

  • OWU a przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  • Charakterystyka prawna, zakres niezbednej regulacji OWU
  • Sposób ustalania składki - taryfa
  • Ogólne warunki ubezpieczenia - sankcje za braki, zrozumiałość, klauzule abuzywne, czas doręczenia, procedura zmiany, odstępstwa

Dla kogo

  • Menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
  • Prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
  • Underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
  • Pracownicy działów likwidacji szkód
  • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 25 października 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr Marcin Orlicki

1. Charakterystyka prawna ogólnych warunków ubezpieczenia
2. Ogólne warunki ubezpieczenia a zgodny zamiar stron i cel zawieranej umowy ubezpieczenia
3. Priorytet umowy indywidualnej względem wzorca
4. Postanowienia OWU a instrukcje dla agentów (lub pracowników działu sprzedaży zakładu ubezpieczeń)
5. Zakres niezbędnej regulacji w OWU

10:30

Przerwa kawowa

10:45

dr Marcin Orlicki

6. OWU a przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
a) Nietypowe wyłączenia odpowiedzialności
b) Wprowadzająca w błąd systematyka OWU
c) ?Ubezpieczeniowe wydmuszki? czyli sytuacje, w których wyłączenia odpowiedzialności pokrywają się z całym lub prawie całym pozytywnie wskazanym zakresem odpowiedzialności
d) Sytuacje, gdy przy określaniu zakresu odpowiedzialności są stosowane czynniki podlegające arbitralnej ocenie zakładu ubezpieczeń
e) Techniczno - ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odszkodowania ubezpieczeniowego

12:00

Lunch

12:30

dr Marcin Orlicki

7. Sposób ustalania składki - taryfa
a) Bonus/malus
b) Zniżki marketingowe (problem ze stosowaniem art. 815 i 816 kc)
c) Sposób opłacania składki - możliwość zastrzeżenia przez ubezpieczyciela procedury z art. 814 § 3 kc (co nie obliguje do jej uruchamiania)
d) Metoda i sposób indeksacji składek
e) Wskazanie obiektywnych (niezależnych od ubezpieczyciela metod indeksacji składek ubezpieczeniowych)
f) Tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony

13:50

Przerwa kawowa

14:05

dr Marcin Orlicki

8. Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron - ?napełnienie? treścią przepisów kc dotyczących wypowiedzenia umowy ubezpieczenia: art.. 812 §5 oraz 830 §1 i 2 kc
9. OWU :
a) A informacje, które mają być udzielone przez ubezpieczyciela
b) Sankcje za braki
c) Język i stopień zrozumiałości - orzecznictwo sądowe
d) Odstępstwa
e) Powtarzanie unormowań prawnych - wady i zalety
f) Klauzule abuzywne
g) Związanie treści OWU ubezpieczyciela i ubezpieczającego
h) Czas doręczenia
i) Procedura zmiany

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny prowadzący kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, stały współpracownik redakcji ?Prawa Asekuracyjnego? i ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.
Dr Marcin Orlicki uczestniczył w pracach parlamentarnych nad nowelizacją ustaw ubezpieczeniowych uchwaloną dnia 15 lipca 2011 r.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: