Likwidacja cargo

Termin:

30 marca 2012 r

Miejsce:

Warszawa, Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kilka ostatnich lat to wciąż fantastyczny rozwój przewozów w Polsce. A jeśli rozwój przewozów, to również coraz częściej szkód w przewożonych towarach. Również prób wyłudzeń przy okazji tych ubezpieczeń.
Kompleksowo problemy i rozwiązania konieczne przy likwidacji szkód w ubezpieczeniach cargo pokaże Marek Gryniuk, od lat - najpierw w zakładzie ubezpieczeń, a później jako niezależny likwidator - zajmujący się tą właśnie problematyką. Jego spojrzenie będzie cenne dla wszystkich, którzy przy tych ubezpieczeniach, zarówno przy sprzedaży, jak i obsłudze, i likwidacji, pracują.

Kluczowe zagadnienia

 • znaczenie regulacji oraz umów dla rozkładu ryzyka i w konsekwecncji likwidacji szkód cargo
 • obowiązki poszczególnych stron
 • podmioty uczestniczące przy likwidacji szkód
 • konieczne procedury w transporcie
 • konieczne procedury likwidacyjne
 • wyłudzenia
 • przedawnienie roszczeń

Dla kogo

 • szefowie i pracownicy biur ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i brokerów, którzy chcieliby dowiedzieć się jak zawierane przez nich umowy będą likwidowane
 • underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach cargo
 • przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie ich działalności
 • duże podmioty zlecające przewozy towarów
 • prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL zarówno ze strony klientów, jak i firm transportowych
  Uwaga!
  Na seminarium nie będą przyjmowane zgłoszenia dla osób i firm zajmujących się likwidacją szkód na zlecenie ubezpieczycieli, ubezpieczających lub ubezpieczonych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 30 marca 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Marek Gryniuk

1. Ryzyko transportowe (rozkład ryzyka) i jego wpływ na likwidację szkody (INCOTERMS 2010)
2. Uprawniony do odbioru odszkodowania (INCOTERMS 2010) poprzez zawarty kontrakt handlowy
3. Transport obcy (przewoźnik zawodowy), transport własny, vanseling i wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciela
4. Wyłączenia odpowiedzialności wskazane w zakresie umowy ubezpieczenia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Marek Gryniuk

5. Obowiązki nadawcy (sposób zabezpieczenia ładunku na czas przewozu - sztauowanie)
6. Obowiązki ubezpieczonego (poszkodowanego) w momencie powstania szkody
7. Udział komisarza awaryjnego w czynnościach likwidacyjnych (wpływ szybkości dokonania oględzin mienia na ustalenie wysokości powstałej szkody)
8. Konieczność spisania protokołu wspólnego (wpływ na ewentualny regres)
9. Obowiązek minimalizacji szkody
10. Zabezpieczenie kompletu dokumentów (obowiązek ubezpieczonego)

13:00

Lunch

13:30

Marek Gryniuk

11. Wyłudzenie odszkodowania:
- Ładunek inny niż zadeklarowany
- Fałszywy przewoźnik
- Szkoda ?planowana?
- ?Planowane? powiększenie szkody
12. Przedawnienie roszczeń:
- W stosunku do ubezpieczyciela
- W stosunku do spedytora
- W stosunku do przewoźnika
- W stosunku do podwykonawcy

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Marek Gryniuk

X

Od początku kariery związany z obszarem likwidacji szkód ubezpieczeniowych, zdobywał doświadczenie pracując w TUiR Warta, początkowo jako specjalista ds. likwidacji szkód majątkowych, a następnie kierownik ds. likwidacji szkód.Od 2004 roku związany z Crawford Polska, obecnie Dyrektor Operacyjny oraz członek Zarządu. Jest również Starszym Ekspertem ds.Likwidacji Szkód oraz likwidatorem szkód Crawford GTSSM. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej na kierunku zarządzanie oraz członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Uczestnik kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu likwidacji szkód oraz prawa cywilnego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

Crawford

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: