Praktyka reasekuracji

Termin:

12 kwietnia 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Reasekuracja to różne punkty widzenia i różne doświadczenia - ubezpieczyciela, brokera, reasekuratora. To też - paradoksalnie - rynek bardzo żywy. Teoria jest tylko podstawą do budowy większości stosowanych faktycznie rozwiązań.
Funkcjonowanie całości tego rynku z punktu widzenia praktyka pokaże Jacek Kugacz. Omówi przy tym i poszczególne linie biznesu, i programy reasekuracyjne, i rozliczenia.

Kluczowe zagadnienia

+ różne linie biznesowe z puntku widzenia reasekuracji
+ tworzenie i obsługa programów reasekuracyjnych
+ metody wyceny umów reasekuracyjnych
+ fakultety
+ dokumenty i rozliczenia reasekuracyjne

Dla kogo

+ departamenty reasekuracyjne ubezpieczycieli
+ departamenty merytoryczne ubezpieczycieli, w szczególności biura OC, techniczne, dużych ryzyk
+ biura finansowe i aktuarialne ubezpieczycieli
+ duzi brokerzy ubezpieczeniowi
+ brokerzy reasekuracyjni

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 12 kwietnia 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Funkcjonowanie rynku reasekuracyjnego w praktyce

Jacek Kugacz

a) podmioty
b) standardy rynkowe
c) cykle koniunkturalne
d) rynkowe dane finansowe

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Praktyczne spojrzenie na rolę reasekuracji jako mechanizmu wspierania rozwoju lokalnego rynku ubezpieczeniowego

Jacek Kugacz

a) nowe produkty
b) szkody pojedyncze i katastroficzne
c) stabilizacja wyników
d) dodatkowa pojemność
e) ujęcie reasekuracji w sprawozdaniach finansowych.

13:00

Lunch

13:30

Tworzenie kompleksowego i efektywnego programu reasekuracyjnego

Jacek Kugacz

a) dla poszczególnych linii biznesu (w tym m.in. PML error)
b) pokrycie katastroficzne
c) metody wyceny umów reasekuracyjnych
d) kryteria doboru reasekuratora

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Przykładowe dokumenty reasekuracyjne i ich praktyczne znaczenie

Jacek Kugacz

a) slip reasekuracyjny i wyłączenia
b) klauzule
c) bordera
d) rachunki techniczne

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jacek Kugacz

X

Absolwent University of Bournemouth (Wlk. Brytania) i Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów). Od września 1996r. związany z Polskim Towarzystwem Reasekuracji S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Wykonawczego, równocześnie prokurent Spółki. Odznaczony odznaką PIU ?Zasłużony dla rynku ubezpieczeń?. Prelegent na międzynarodowych konferencjach, Letniej Szkole Aktuarialnej UW, wykładowca akademicki, autor publikacji w prasie branżowej.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: