Umowa OC

Termin:

9 lutego 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kolejne seminarium Insurance Meeting Point poświęcone będzie cechom charakterystycznym umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Maria Tomaszewska-Pestka skoncentruje się na elementach odróżniających tę umowę od pozostałych umów ubezpieczeń majątkowych i konsekwencjom tego w praktycznym zastosowaniu.
Wspólnie z prowadzącą prześledzimy zapisy Kodeksu Cywilnego o umowie ubezpieczenia, stosując komentarz dotyczący praktyki mającej miejsce w obszarze ubezpieczeń OC. Podstawą rozważań praktyki będą funkcjonujące na rynku Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz stosowane tzw. Klauzule brokerskie.
Prezentacja uzupełniona zostanie o elementy charakterystyczne dla umowy ubezpieczenia OC, które nie są uregulowane przepisami prawa, a które zostały wypracowane przez praktykę rynkową i uznaje się je za standard rynkowy.

Dla kogo

Poszukujący poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej:
+ underwriterzy
+ brokerzy
+ agenci
+ likwidatorzy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 9 lutego 2012 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

Maria Tomaszewska-Pestka

1. Definicja umowy ubezpieczenia OC - podstawowe cechy umowy ubezpieczenia
2. Przedmiot i zakresu umowy ubezpieczenia
3. Szkoda - wypadek - zdarzenie
4. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej (triggery)

11.00

Przerwa kawowa

11.15

Maria Tomaszewska-Pestka

5. Obowiązki informowania o ryzyku
6. Obowiązek zapłaty składki
7. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniach OC
8. Wypowiedzenie - wygaśnięcie - odstąpienie

13.00

Lunch

13.30

Maria Tomaszewska-Pestka

9. Obowiązek zapobieżenia szkodzie
10. Actio directa - zakaz podnoszenia zarzutów wobec poszkodowanego
11. Zgłoszenie wypadku
12. Umyślne wyrządzenie szkody
13. Zakaz uznawania roszczeń
14. Postępowanie Ubezpieczyciela w celu rozpatrzenia roszczenia

14.45

Przerwa kawowa

15.00

Maria Tomaszewska-Pestka

15. Przedawnienie roszczeń do Ubezpieczyciela OC
16. Regres Ubezpieczyciela OC do osoby odpowiedzialnej za szkodę - praktyczne możliwości

16.00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Autorka bloga Ubezpieczenia OC

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Partnerzy:

labrisk.pl/blog

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: