Zadośćuczynienie

Termin:

14 listopada 2012 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od czasu wprowadzenia do Kodeksu Cywilnego art. 446 § 4 k.c. minęło już odpowiednio dużo czasu, aby móc pokusić się o analizę, w jaki sposób ten przepis jest stosowany w praktyce – w szczególności przez sądy. Na kanwie tego przepisu pojawia się również szereg szczegółowych zagadnień prawnych, które dopiero teraz stają się przedmiotem analizy doktryny i rozstrzygnięć sądowych. Mec. Jakub Nawracała w trakcie seminarium dokona omówienia zagadnień związanych z tym przepisem, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Kluczowe zagadnienia

  • Pojęcie „najbliższego członka rodziny"
  • Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia
  • Roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z art. 448 k.c.
  • Roszczenia z tytułu śmierci nienarodzonego dziecka
  • Kwestia dziedziczenia roszczeń

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Kancelarie prawne
  • Kancelarie odszkodowawcze
  • Brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 14 listopada 2012 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

1. Art. 446 § 4 k.c. - zagadnienia wstępne

Jakub Nawracała

1) Analiza historyczna (art. 166 Kodeksu Zobowiązań, ?quasi-zadośćuczynienie na podstawie art. 446 § 3 k.c.)
2) Zakres czasowy stosowania przepisu
3) Pojęcie ?najbliższego członka rodziny?

10:30

Przerwa kawowa

10:45

2. Przesłanki wpływające na wysokość zadośćuczynienia

Jakub Nawracała

1) Czynniki wpływające na rozmiar krzywdy - z analizą orzecznictwa sądów powszechnych
2) Status majątkowy pokrzywdzonego a wysokość zadośćuczynienia
3) Przyczynienie się poszkodowanego (art.. 362 k.c.)

12:15

Lunch

12:45

3. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z art. 448 k.c.

Jakub Nawracała

1) Analiza orzecznictwa
2) Wnioski - różnice pomiędzy zakresem dyspozycji art. 446 § 4 k.c. a a.446 § 4 k.c.

14:00

Przerwa kawowa

14:15

4. Art. 446 § 4 k.c. - szczegółowe wybrane zagadnienia prawne

Jakub Nawracała

1) Możliwość dochodzenia roszczeń za śmierć nienarodzonego dziecka
2) Dziedziczenie zadośćuczynienia (bądź roszczenia) z art. 445 § 1 k.c. a roszczenie o zadośćuczynienie ?własne? na podstawie art. 446 § 4 k.c.
3) Możliwość dziedziczenia roszczeń z art.. 446 § 4 k.c.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Jakub Nawracała

X

Radca prawny, z ubezpieczeniami związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. Od 2005 r. związany z Grupą Concordia, gdzie pełnił kolejno funkcję Dyrektora Biura Prawnego, a następnie Dyrektora Biura Ubezpieczeń OP i OC. Obecnie, w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: