CAR/EAR szkody

Termin:

14 listopada 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Kolejne w bieżącym roku Seminarium dotyczące ubezpieczeń budowlano-montażowych, które poprowadzi Ewa Szajna. Ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z analizą ryzyk/zagrożeń związanych z realizacją inwestycji budowlanych oraz zagadnień związanych z procesem likwidacji na przykładzie wybranych szkód.

Realizacja robót budowlano-montażowych to skomplikowany proces, wiążący się z istnieniem wielu zagrożeń i ryzyk. Każda z faz procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, eksploatacja) wiąże się z konkretnymi ryzykami wynikającymi zarówno ze zdarzeń niezależnych od uczestników procesu inwestycyjnego (zdarzenia losowe spowodowane siłami przyrody) jak również z możliwych konsekwencji podejmowanych decyzji. Wiadomym jest, że w czasie realizacji inwestycji ryzyko ulega zmianie; rośnie wraz zaawansowaniem prac. Prawo polskie nie nakłada na inwestora czy generalnego wykonawcę obowiązku ubezpieczenia procesu inwestycyjnego. Jest to dobrowolne przedsięwzięcie, które ma na celu zmniejszenie/zrekompensowanie strat.

Ubezpieczenia CAR/EAR już dawno przestały mieć charakter prostych, nieskomplikowanych zapisów. Powyższe stawia przed likwidacją szkód coraz wyższe wymagania. Skomplikowany, trudny, często autorski charakter tych ubezpieczeń wymaga od likwidatora dużego doświadczenia oraz specjalistycznej, technicznej wiedzy.

W trakcie seminarium omówione zostaną istotne zapisy OWU CAR/EAR, rodzaje występujących w procesie inwestycji zagrożeń, przykłady stosowanych ubezpieczeń, podstawowe wymogi i zasady stosowane w procesie likwidacji oraz wybrane przykłady szkód.

Kluczowe zagadnienia

 • Istotne zapisy OWU CAR/EAR oraz wybranych klauzul
 • Zagrożenia/ryzyka w procesie realizacji robót budowlano-montażowych
 • Przykłady ubezpieczeń
 • Główne elementy postępowania likwidacyjnego
 • Analiza ryzyka, na przykładach wybranych szkód

Dla kogo

 • Pracownicy departamentów budowlano-montażowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach budowlano-montażowych
 • Działy likwidacji szkód ubezpieczycieli
 • Firmy likwidacji szkód
 • Pracownicy firm budowlanych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w kontraktach budowlanych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 14 listopada 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Ewa Szajna, Allianz

1. Cel ubezpieczenia prac budowlano-montażowych
2. Kto powinien być Ubezpieczającym?
3. Istotne zapisy OWU CAR/EAR oraz wybranych klauzul
4. Zagrożenia/ryzyka w procesie realizacji robót budowlano-montażowych

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Ewa Szajna, Allianz

4. Zagrożenia/ryzyka w procesie realizacji robót budowlano-montażowych c.d.
5. Przykłady ubezpieczeń związanych z realizacją robót budowlano-montażowych
6. Przebieg procesu likwidacji szkód z ryzyk CAR/EAR; główne elementy postępowania likwidacyjnego

12:45

Lunch

13:15

Ewa Szajna, Allianz

7. Analiza ryzyk budowlano-montażowych na przykładach wybranych szkód

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Ewa Szajna, Allianz

7. Analiza ryzyk budowlano-montażowych na przykładach wybranych szkód c.d.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Ewa Szajna

X

Absolwentka Politechniki Warszawskiej wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po studiach praca zawodowa w bezpośrednim wykonawstwie budowlanym na stanowisku od inżyniera budowy i kierownika budowy do pełnomocnika zarządu ds. produkcji i przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane i projektowe. Od 1995 r. związana z ubezpieczeniami. Początkowo w Warcie w Oddziale Handlowym w Warszawie, w Wydziale Ubezpieczeń i Odszkodowań Budowlano-Montażowych (underwriter i likwidator szkód), następnie w Centrali Generali (menedżer zespołu likwidacji szkód majątkowych). Od 2004 r. dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód Korporacyjnych w Centrali TU Allianz Polska SA. Obecnie Doradca Zarządu ds. Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUiR Allianz Polska SA.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: