FIATA

Termin:

25 lutego 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „Odpowiedzialność wystawcy dokumentów FIATA” wpisuje się w cykl seminariów dotyczących szeroko pojętego prawa transportowego. Ma ono przybliżyć problematykę często stosowanych w transporcie dokumentów opracowanych przez organizację FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés - International Federation of Freight Forwarders Associations), w tym szczególnych zasad posługiwania się tymi dokumentami, jak również wskazać na różnice w skutkach prawnych wynikających z faktu wystawienia poszczególnych dokumentów FIATA.

Celem seminarium prowadzonego przez Beatę Janicką będzie zidentyfikowanie zasad odpowiedzialności cywilnej wystawcy poszczególnych dokumentów FIATA w kontekście wymaganego przez organizację FIATA ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wystawcy niektórych z tych dokumentów.

Prześledzenie zasad stosowania dokumentów FIATA, przepisów prawa znajdujących zastosowanie do odpowiedzialności wystawcy oraz relacji łączących podmioty uczestniczące w wykonywaniu praw z poszczególnych dokumentów ma umożliwić zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z faktu wystawienia danego dokumentu FIATA celem odróżnienia zasad odpowiedzialności wystawcy danego dokumentu FIATA od zasad odpowiedzialności spedytora czy przewoźnika danej gałęzi transportu.

Kluczowe zagadnienia

 • Ogólne zasady dystrybucji i wystawiania dokumentów FIATA
 • Zasady wypełniania
 • Rodzaje dokumentów FIATA
 • Klauzule konosamentu FIATA
 • Spedytorskie zaświadczenie przyjęcia towaru do wysyłki
 • Multimodalny List Przewozowy FIATA

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych ubezpieczycieli i firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach OCP/OCS oraz cargo
 • Przedstawiciele firm transportowych odpowiedzialni za zabezpieczenie ich działalności
 • Prawnicy uczestniczący w przygotowaniach umów w branży TSL
 • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej firm z branży TSL
 • Pracownicy banków zajmujących się akredytywami dokumentowymi
 • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się kontraktami importowymi i eksportowymi


  Uwaga!!
  Seminarium skierowane jest do osób, które już znają problematykę odpowiedzialności spedytora i przewoźnika oraz orientują się w poruszanych zagadnieniach.

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 25 lutego 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Beata Janicka

1. Organizacja FIATA i jej działalność
2. Dokumenty FIATA
2.1 Rodzaje dokumentów FIATA
2.2 Ogólne zasady dystrybucji i wystawiania dokumentów FIATA
3. FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)
3.1 FBL jako rodzaj House Bill of Lading
- charakter prawny konosamentu
3.2 Zasady wypełniania
3.3 Klauzule konosamentu FIATA
3.4 Wybrane zagadnienia prawne na tle klauzul FIATA Bill of Lading
3.5 Wymóg posiadania przez wystawcę odpowiedniego ubezpieczenia
3.6 Spedytor - wystawca konosamentu FIATA jako NVOCC
- zasady działania NVOCC na przykładzie USA

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Beata Janicka

4. FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL) - cd.
4.1. Reguły Incoterms a odpowiedzialność wystawcy FBL
4.2 Releasing Agent czyli agent zwalniający - spedytor czy agent przewoźnika umownego (NVOCC)
4.3 Ryzyka zaangażowania odpowiedzialności agenta zwalniającego
4.4 problematyka związana z wydaniem przesyłki bez prezentacji oryginału FBL
4.5 LOI
5. FIATA Forwarder’s Certificate of Receipt - FIATA FCR (spedytorskie zaświadczenie przyjęcia towaru do wysyłki)
5.1 Zasady wystawiania
5.2 Wprowadzone przez FIATA zakazy stosowania
5.3 Zasady odpowiedzialności wystawcy

12:30

Lunch

13:00

Beata Janicka

6. FIATA FCT - FIATA Forwarder’s Certificate of Transport (spedytorskie zaświadczenie transportowe)
6.1 Zasady wystawiania
6.2 Zasady odpowiedzialności wystawcy
7. Spedytorski kwit składowy FWR - FIATA Warehouse Receipt
7.1 umowa składu a umowa przechowania
8. Non-Negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) - Multimodalny List Przewozowy FIATA
8.1 Zasady wystawiania
8.2 Zasady odpowiedzialności wystawcy
8.3 Wymóg posiadania odpowiedniego ubezpieczenia
8.4 Spedytor - wystawca FWB jako NVOCC
9. FIATA NEUTRAL AWB - konosament lotniczy rekomendowany przez FIATA do użytku przez spedytorów
9.1 Zasady wystawiania
9.2 Zasady odpowiedzialności wystawcy
9.3 Wymóg posiadania odpowiedniego ubezpieczenia

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Beata Janicka

10. Pozostałe dokumenty FIATA
10.1 FIATA SDT - Shipper’s Certification for the Dangerous Goods (ujednolicony dokument dla przewozu ładunków niebezpiecznych FIATA)
10.2 FIATA SIC - FIATA Shippers Intermodal Weight Certification
10.3 FIATA Forwarding Instructions - FFI
10.4 FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services
10.5 FIATA Model Correspondents’ Agreement
11. Ubezpieczenie OC wystawcy dokumentu FIATA - OCP, OCS czy inne?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: