FIDIC

Termin:

13 czerwca 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „FIDIC i ubezpieczenia” ma na celu przedstawienie głównych zagadnień prawnych wyłaniających się na linii FIDIC – ubezpieczenia.
Seminarium poprowadzą Piotr Bytnerowicz oraz Sebastian Pabian z kancelarii White & Case. W pierwszej części przedstawimy ogólną charakterystykę kontraktów budowalnych zawieranych wg wzorców FIDIC. Postaramy się także zidentyfikować główne ryzyka związane z realizacją projektu budowlanego oraz przypisać je poszczególnym uczestnikom procesu.

W drugiej części seminarium skupimy się na standardowych wymaganiach FIDIC dotyczących ubezpieczeń. Zwrócimy m.in. uwagę na to, które ryzyka zgodnie z warunkami kontraktu mają być objęte ubezpieczeniem, a które potencjalnie mogą pozostać nieubezpieczone. Postaramy się też omówić główne rodzaje polis ubezpieczeniowych stosowanych przy projektach realizowanych wg wzorców umownych FIDIC.

W trzeciej części seminarium omówimy przykłady poszczególnych szkód, które w zależności od zakresu ubezpieczenia (w szczególności, zastosowanych wyłączeń lub rozszerzeń), mogą być objęte pokryciem lub też pozostać nieubezpieczone.
W ostatniej części seminarium poruszona zostanie kwestię wypłat z gwarancji ubezpieczeniowych oraz skupimy się na kwestii rozwiązywania sporów.

Kluczowe zagadnienia

  • Charakterystyka i rodzaje kontraktów FIDIC
  • Wymagania FIDIC dotyczące ubezpieczeń
  • Wyłączenia i rozszerzenia na przykładach
  • Gwarancje ubezpieczeniowe
  • Dochodzenie roszczeń / rozstrzyganie sporów

Dla kogo

  • Ubezpieczyciele
  • Brokerzy ubezpieczeniowi
  • Radcowie prawni, adwokaci
  • Firmy budowlane
  • Inwestorzy budowlani

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 13 czerwca 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie

9:30

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

1. Charakterystyka i rodzaje kontraktów FIDIC
2. Uczestnicy procesu budowlanego
3. Główne ryzyka
4. Podział ryzyk

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

5. Wymagania FIDIC dotyczące ubezpieczeń
- podmiotowy zakres ubezpieczeń
- przedmiotowy zakres ubezpieczeń
6. Nieubezpieczone ryzyka
7. Główne rodzaje stosowanych polis ubezpieczeniowych

12:45

Lunch

13:15

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

8. Wyłączenia i rozszerzenia na przykładach, m.in.:
- rozgraniczenie między wadą a szkodą
- błędy projektowe
- wadliwe materiały i wykonawstwo
9. Główne problemy

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Piotr Bytnerowicz, Sebastian Pabian, White & Case

10. Gwarancje ubezpieczeniowe
- warunki wypłaty
- zagadnienie powstrzymania się od wypłaty pomimo spełnienia formalnych warunków
11. Dochodzenie roszczeń / rozstrzyganie sporów

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Bytnerowicz

X

ACIArb, adwokat w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case.
Członek m.in.. Brytyjskiego stowarzyszenia prawa budowlanego (Society of Construction Law) oraz instytutu arbitrażowego (Chartered Institute of Arbitrators). Autor publikacji z zakresu warunków kontraktowych FIDIC oraz rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem sporów budowlanych. Doradza uczestnikom procesu budowlanego w toku realizacji inwestycji na podstawie warunków FIDIC. Reprezentuje klientów m.in.. W sporach budowlanych oraz sporach związanych z zaistnieniem zdarzeń ubezpieczeniowych, rozstrzyganych przed sądami polskimi i w arbitrażu międzynarodowym.

ZAMKNIJ

Sebastian Pabian

X

Adwokat, partner w Dziale Rozwiązywania Sporów kancelarii White & Case. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów dotyczącym rozstrzygania różnorodnych sporów sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach dotyczących instytucji finansowych, w szczególności ubezpieczeniowych, oraz sporach regulacyjnych. Reprezentuje wiodących międzynarodowych ubezpieczycieli w sprawach odnoszących się w szczególności do ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przede wszystkim ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (ubezpieczenia D&O). Prowadzi też spory dotyczące roszczeń regresowych dochodzonych przez ubezpieczycieli. Sebastian Pabian reprezentuje również klientów w sporach dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych oraz budowlanych. Posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz uczestników procesu budowlanego w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: