Kalejdoskop OC

Termin:

5 kwietnia 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „Kalejdoskop problemów OC” przybliża kilka ważnych, budzących wątpliwości zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną i jej ubezpieczeniem.
Celem seminarium jest wskazanie różnorodnego rozumienia poszczególnych zagadnień, które powodują rozbieżną interpretację pojęć i nieporozumienia w praktyce ubezpieczeniowej. Tematy zostały dobrane w ten sposób, aby dyskutować z utartymi i często błędnymi przekonaniami o zakresie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

Prezentacja poszczególnych zagadnień ma służyć unaocznieniu występujących ryzyk i sposobów ich ochrony lub istnienia ryzyk nieubezpieczanych w klasycznych modelach ubezpieczeń OC.
Zaproponowane przez prowadzącą Marię Tomaszewską-Pestkę zagadnienia, choć powszechnie pojawiające się w praktyce ubezpieczeniowej budzą także wątpliwości w praktyce odszkodowawczej. Komentarz do każdego z zagadnień będzie poświęcony także aspektom związanych z dochodzeniem i rozpatrywaniem roszczeń lub obroną przed nimi.

Kluczowe zagadnienia

 • OC kontaktowa
 • Czyste straty finansowe
 • OC za produkt w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
 • Recall Costs
 • Ubezpieczenie OC a Environmental Liability
 • Triggery
 • Odpowiedzialność za podwykonawców

Dla kogo

 • Szefowie departamentów i underwriterzy ubezpieczeń OC
 • Brokerzy wyspecjalizowani w ubezpieczeniach OC
 • Szefowie departamentów likwidacji szkód korporacyjnych i niezależni likwidatorzy
 • Prawnicy

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Piątek, 5 kwietnia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Maria Tomaszewska-Pestka

1. Ubezpieczenie OC kontaktowej – pojęcia, ryzyka, rodzaje szkód
2. Czyste straty finansowe – pojęcie, źródła ryzyka, ryzyka ubezpieczalne i nieubezpieczalne

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Maria Tomaszewska-Pestka

3. Odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa, w tym OC za produkt w obrocie profesjonalnym i konsumenckim – różnice w zasadach odpowiedzialności (przesłanki, terminy przedawnienia, krąg zobowiązanych do naprawienia szkody)
4. Odpowiedzialność za podwykonawców a współubezpieczenie podwykonawców – wady i zalety

12:45

Lunch

13:15

Maria Tomaszewska-Pestka

5. Recall Costs – pojęcie, zasady, różnice Third Party Recall Cost, First Party Recall Cost
6. Szkody środowiskowe odpowiedzialność cywilna a administracyjna. Ubezpieczenie OC a Environmental Liability

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Maria Tomaszewska-Pestka

7. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej (triggery) – modele, wady i zalety z punktu widzenia Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Maria Tomaszewska-Pestka

X

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 15 lat zatrudniona w Ergo Hestii. Od początku kariery odpowiedzialna za rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najpierw jako underwriter następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Od listopada
2011 prowadzi przedsięwzięcie LabRisk. Obecnie, w ramach Konsorcjum InTech 3D zajmuje się likwidacją szkód, gdzie specjalizuje się w likwidacji szkód OC.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Triggery

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

Odpowiedzialność cywilna małych i średnich przedsiębiorstw

Zadośćuczynienie za krzywdę w kontekście ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)

 

Newsletter: