UFK

Termin:

26 lutego 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium „Zasady tworzenia i obsługi produktów z UFK” będzie poświęcone przybliżeniu zagadnień związanych z prawnymi wymogami nakładanymi na ubezpieczycieli w związku z tworzeniem i wykonywaniem ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Celem seminarium prowadzonego przez Piotra Czubluna będzie zidentyfikowanie przepisów prawa dotyczących omawianych zagadnień i wskazanie, jak w praktyce należy te przepisy zastosować.

Ostatnie wydarzenia związane m.in. z wpisaniem do rejestru klauzul abuzywnych dotyczących sposobu obliczania wartości wykupu i związane z tym potencjalne zagrożenie pozwami grupowymi pokazują, jak ważne jest odpowiednie tworzenie tego typu produktów. Jednocześnie nową jakość na rynku mogą wprowadzić najnowsze, planowane przez Parlament Europejski regulacje dotyczące produktów inwestycyjnych (tzw. PRIPs).

Kluczowe zagadnienia

  • Zasady tworzenia OWU z UFK
  • Klauzule abuzywne w OWU UFK
  • Wykonywanie ubezpiecznenia z UFK
  • Dochodzenie roszczeń związanych z wypłatami świadczeń z UFK
  • Możliwe zmiany prawne dotyczące ubezpieczeń UFK

Dla kogo

  • Menedżerowie oraz kierownicy projektów tworzących produkty ubezpieczeń z UFK
  • Prawnicy zakładów ubezpieczeń tworzący i pracujący z warunkami ubezpieczeń
  • Osoby z departamentów produktowych
  • Kancelarie prawne

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Wtorek, 26 lutego 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

I. Zasady tworzenia ogólnych warunków ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
a) Podstawowe elementy OWU
b) Gdzie umiejscowić regulaminy UFK
c) Wprowadzanie zmian do treści OWU i regulaminów UFK - możliwe konstrukcje
II. Klauzule abuzywne w OWU UFK
a) Czy wpis klauzuli Aegona do rejestru coś zmienia?
b) Co dalej z zasadami naliczania opat likwidacyjnych?
c) Wartość wykupu jako świadczenie główne - czy to możliwe?
d) Inne klauzule abuzywne dotyczące ubezpieczeń na życie (przykłady)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

III. Wykonywanie ubezpieczenia z UFK
a) Reklama produktów z UFK
b) Obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z UFK
c) Obowiązki informacyjne w trakcie trwania ubezpieczenia
IV. Ubezpieczenie z UFK w modelu grupowym
a) Różnice w oferowaniu UFK w modelu indywidualnym i grupowym
b) Wątpliwości interpretacyjne (interes ubezpieczeniowy?)
c) Stanowisko KNF w sprawie bancassurance a ubezpieczenia z UFK

12:45

Lunch

13:15

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

V. Dochodzenie roszczeń związanych z wypłatami świadczeń z UFK
a) Kiedy przedawniają się roszczenia związane z wypłaceniem wartości wykupu?
b) Na ile realne jest zagrożenie pozwami grupowymi?
VI. Postępowanie przed SOKIK i UOKIK
a) Na co należy zwrócić szczególną uwagę w postępowaniu przez SOKiK?
b) Możliwe zarzuty w postępowaniu o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone.
c) Postępowanie przed UOKiK - kluczowe momenty
d) Jaką przyjąć strategię w postępowaniu przed UOKiK?

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Piotr Czublun, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

VII. Możliwe zmiany prawne dotyczące ubezpieczeń z UFK
a) Co to jest PRIPs?
b) Jakie obowiązki mogą wyniknąć z wprowadzenia rozporządzenia w sprawie PRIPs?
c) Kiedy możliwe jest wejście w życie tych przepisów?
d) Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej?

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Czublun

X

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od stycznia 2010 roku partner w kancelarii radców prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizującej się w prawie ubezpieczeniowym, prawie IT i prawie zamówień publicznych.
Przed utworzeniem własnej firmy Piotr Czublun przez ponad 4 lata pracował dla CMS Cameron McKenna, gdzie w ramach Departamentu Prawa Gospodarczego kierował zespołem odpowiedzialnym za obsługę firm sektora usług finansowych, w tym firm ubezpieczeniowych oraz zespołem odpowiedzialnym za obsługę projektów informatycznych.
Przed rozpoczęciem współpracy z CMS Cameron McKenna, był przez okres prawie 10 lat wewnętrznym prawnikiem w wiodących instytucjach finansowych w Polsce, w tym przez okres prawie 3 lat menedżerem działu prawnego.Przez okres ponad sześciu lat był członkiem Komisji Prawnej a przez prawie 4 lata - Komisji Informatycznej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest autorem wielu publikacji poświęconych zagadnieniom usług finansowych i IT.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: