Majątek

Termin:

20 listopada 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo staje się kluczowe dla ubezpieczeń majątkowych, bo zmiany prawa i zmiany interpretacji prawa stanowią coraz częściej o rentowności znacznej części biznesu majątkowego. Dyskusja o czasowych granicach art. 446 i 448 kc, najmie pojazdu zastępczego to wprost dyskusja, ile więcej ubezpieczyciele będą musieli wypłacić świadczeń. Również wszystkie inne problemy takie jak skutki niedoręczenia OWU, postanowienia niedozwolone, czy dopuszczalność proporcji są dla rynku ubezpieczeniowego bardzo ważne.

Dr hab. Marcin Orlicki przedstawi zestawienie trudnych aktualnie zagadnień z zakresu ubezpieczeń majątkowych, które ubezpieczyciele na pewno powinni wziąć pod uwagę w prowadzonych przez siebie operacjach.

Kluczowe zagadnienia

 • Czasowe granice stosowania Art.446 par.4 i 448 kc.
 • Wyczerpanie i waloryzacja sumy gwarancyjnej
 • Skutki niedoręczenia, opóźnionego doręczenia owu, oraz wady w transparentości
 • Klauzule abuzywne
 • Reguły proporcji przy niedoubezpieczeniu
 • Zarzut niedopełnienia powinności jako podstawa dla odmowy wypłaty odszkodowania
 • Szkody zalaniowe

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele majątkowi
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --underwriterzy
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 20 listopada 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr hab. Marcin Orlicki

1. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej - czasowe granice stosowania art.446 par.4 i 448 kc.
2. Wyczerpanie i waloryzacja sumy gwarancyjnej. Zasady wypłaty odszkodowań między wielu poszkodowanych w przypadku, gdy suma gwarancyjna jest niższa od dochodzonych roszczeń.
3. Zarzut niedopełnienia powinności jako podstawa dla odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

dr hab. Marcin Orlicki

4. Okoliczności sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.
5. Pytania do ubezpieczającego a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.
6. Najem pojazdu zastępczego - zasady stosowania przepisów w świetle uchwały SN.

12:30

Lunch

13:00

dr hab. Marcin Orlicki

7. Skutki niedoręczenia, opóźnionego doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wad dotyczących ich transparentności.
8. Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach majątkowych.
9. Kwestia konsumenckiego statusu poszkodowanego w kontekście ubezpieczeń OC.
10. Kwestia dopuszczalności stosowania reguły proporcji przy niedoubezpieczeniu.

14:30

Przerwa kawowa

14:45

dr hab. Marcin Orlicki

11. Przejście przedmiotu ubezpieczenia na inną osobę a ochrona ubezpieczeniowa.
12. Szkody zalaniowe - znaczenie uchwały SN dla ubezpieczycieli.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: