Życie

Termin:

11 grudnia 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo staje się kluczowe dla ubezpieczeń na życie, bo zmiany prawa i zmiany interpretacji prawa stanowią coraz częściej o rentowności znacznej części biznesu życiowego. Problemy stosowania przepisów k.c., klauzule niedozwolone, kwestia statusu uposażonego są dla rynku ubezpieczeniowego bardzo ważne.

Dr hab. Marcin Orlicki przedstawi zestawienie trudnych aktualnie zagadnień z zakresu ubezpieczeń na życie, które ubezpieczyciele na pewno powinni wziąć pod uwagę w prowadzonych przez siebie operacjach.

Kluczowe zagadnienia

 • Karta Produktu UFK – znaczenie prawne
 • Kodeks cywilny w odniesieniu do ubezpieczeń na życie z UFK
 • Skutki niedoręczenia, opóźnionego doręczenia OWU, oraz wady w transparentości
 • Klauzule abuzywne
 • Możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie
 • Zmiany treści umowy ubezpieczenia na życie

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele życiowi
  --działy prawne
  --działy likwidacji szkód
  --underwriterzy
  --osoby odpowiedzialne za tworzenie produktów ubezpieczeniowych
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Niezależni likwidatorzy szkód

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 11 grudnia 2013 r.
9:00

Rejestracja

(powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

dr hab. Marcin Orlicki

1. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
2. Karta Produktu UFK - znaczenie prawne, konsekwencje jej stosowania i niestosowania.

11:00

Przerwa kawowa

11:15

dr hab. Marcin Orlicki

3. Skutki niedoręczenia, opóźnionego doręczenia ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wad dotyczących ich transparentności.
4. Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach na życie.

12:30

Lunch

13:00

dr hab. Marcin Orlicki

5. Kwestia możliwości rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie.
6. Kwestia zmiany treści umowy ubezpieczenia na życie.

14:30

Przerwa kawowa

14:45

dr hab. Marcin Orlicki

7. Ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie wierzytelności.
8. Kwestia konsumenckiego statusu uposażonego w ubezpieczeniu na życie.

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr hab. Marcin Orlicki

X

Absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), adiunkt i wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego? i Rady Naukowej ?Rozpraw Ubezpieczeniowych?.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: