Floty

Termin:

23 października 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Opracowanie programu ubezpieczeń komunikacyjnych dla floty w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to nie tylko analiza danych szkodowych za kilka lat wstecz. Taka wiedza statystyczna jest istotna, jednak odwołuje się ona do tego co było i "se ne vrati". Zmieniają się czasy, zmienia się rynek, zmieniają się osoby zarządzające flotami i narzędzia stosowane w praktyce.

Seminarium prowadzone przez Piotra Gortatowicza poświęcone jest temu, jak zbudować rozsądny program ubezpieczenia floty, łącząc dane historyczne z bieżącymi trendami i potrzebami klientów.

Kluczowe zagadnienia

 • Zakres programu ubezpieczeniowego
 • Schemat tworzenia programu
 • Analiza danych twardych i miękkich
 • Najczęstsze przykłady problemów z danymi oraz sposoby rozwiązań
 • Stopień i metody zatrzymania ryzyka
 • Wycena programu
 • Sprawozdawczość i ewaluacja

Dla kogo

 • Ubezpieczyciele
 • Brokerzy ubezpieczeniowi
 • Firmy leasingowe
 • Firmy zarządzające flotami

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Œroda, 23 października 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Piotr Gortatowicz

1. Zakres programu ubezpieczeniowego
2. Schemat tworzenia programu
3. Zbieranie danych - zakres
a) Wykaz pojazdów
b) Dane szkodowe
c) Współpraca z warsztatami naprawczymi
d) Historia floty
e) Polityka flotowa - jaki jest jej związek z ubezpieczeniami
f) Terytorium użytkowania pojazdów
g) Stosowana telematyka
h) Plany na przyszłość
i) Osoba (y) odpowiedzialne za politykę flotową

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Piotr Gortatowicz

4. Analiza danych ?twardych?
a) Dane szkodowe
b) Dane pojazdów

12:45

Lunch

13:15

Piotr Gortatowicz

5. Analiza informacji ?miękkich?
a) Stan zastany u klienta
b) Podatność na zmiany
c) Analiza konkurencji
d) Możliwość narzucenia zmian przez brokera / underwritera
e) Wnioski z analizy - przygotowanie programu
f) A może rozliczyć ex post?
6. Problemy z danymi
a) Najczęstsze przykłady problemów
b) Sposoby rozwiązań
7. Stopień i metody zatrzymania ryzyka
8. Przygotowanie programu - zapytanie ofertowe

14:30

Przerwa kawowa

14:45

Piotr Gortatowicz

9. Wycena programu
10. Prezentacja programu
a) Sposób prezentacji (metoda kolejnych przybliżeń)
b) Porównanie cen i kluczowych elementów
c) Analiza ?gap? i omówienie zagrożeń i ryzyka nie pokrytego przez program
d) Omówienie zasad obsługi i raportowania
11. Sprawozdawczość i ewaluacja

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Gortatowicz

X

Z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych związany od 1994 roku. Poznawał rynek i rozwijał z obu stron; zarówno jako broker reprezentujący interesy flot, firm leasingowych i CFM (w Aon Polska, Gras Savoye, Promesa CDU i KBU Protektor SA) jak i przedstawiciel zakładu ubezpieczeń (PZU SA, gdzie odpowiadał za ogólną politykę underwritingową w obszarze korporacyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych). Aktualnie doradca Zarządu w firmie brokerskiej Business Financial Services Sp. z o.o., przedstawiciel sieci serwisów Acoat Selected oraz osoba wspierająca rozwój wynajmu samochodów dla Abacus Sp. z o.o.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: