Dane osobowe

Termin:

19 września 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Efektywne wykorzystanie informacji o klientach jest w dzisiejszym świecie podstawowym problemem, przed jakim stają ubezpieczyciele. Z jednej strony, rośnie ilość dostępnych informacji: media społecznościowe, rejestry publiczne, zewnętrzne bazy danych stwarzają niespotykane dotychczas możliwości pozyskiwania danych osobowych. Z drugiej strony jednak, kolejne regulacje prawne – w tym nadchodząca kompleksowa reforma prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej – coraz bardziej ograniczają pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w celach marketingowych.

Dr Paweł Litwiński, współautor najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, pokaże jak – pozostając w zgodzie z przepisami prawa – efektywnie pozyskiwać dane osobowe oraz maksymalizować korzyści z przetwarzania danych osobowych.

Kluczowe zagadnienia

  • Dane osobowe a tajemnica ubezpieczeniowa
  • Prace nad założeniami do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – omówienie potencjalnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej
  • Optymalizacja korzyści z przetwarzania danych osobowych
  • Dane osobowe w działalności marketingowej

Dla kogo

  • Działy prawne ubezpieczycieli i ABI
  • Underwriterzy
  • Działy likwidacji szkód
  • Departamenty marketingu
  • Pośrednicy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 19 września 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Jak dzisiaj należy rozumieć pojęcie danych osobowych?
2. Dane osobowe a tajemnica ubezpieczeniowa
3. Podstawowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej
4. Prawo marketingu bezpośredniego – główne przeszkody prawne w efektywnym dotarciu do klienta

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Najnowsze i planowane zmiany w prawie ochrony danych osobowych i prawie marketingu bezpośredniego

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem danych – stan prac nad projektem, omówienie najważniejszych zmian w prawie ochrony danych osobowych i ich wpływu na przetwarzanie danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej
2. Prace nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych – omówienie proponowanych zmian w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych
3. Prace nad założeniami do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – omówienie potencjalnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w działalności ubezpieczeniowej

12:15

Lunch

12:45

Optymalizacja korzyści z przetwarzania danych osobowych

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Źródła pozyskiwania danych osobowych: własne bazy danych, zewnętrzne bazy danych, źródła powszechnie dostępne (portale społecznościowe, rejestry publiczne)
2. Specyficzne kategorie danych osobowych: dane dotyczące wykonywania zobowiązań, segmentacja
3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych: adekwatność przetwarzania danych osobowych, marketing własny i marketing cudzy, marketing w grupie kapitałowej
4. Profilowanie: profile identyfikowalne i anonimowe, podstawy prawne profilowania, informowanie osób o tworzonych profilach

14:15

Przerwa kawowa

14:30

Dane osobowe w działalności marketingowej

dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów

1. Przetwarzanie danych osobowych objętych tajemnicą ubezpieczeniową dla celów marketingowych
2. Marketing własnych i cudzych towarów i usług, marketing usług wspólnych
3. Przedsięwzięcia z udziałem agencji reklamowych – praktyka GIODO, najczęstsze błędy
4. Komunikacja w kanale SMS i e-mail: ostatnie zmiany przepisów prawa, najnowsze orzecznictwo i praktyka organów ochrony prawnej
5. Marketing w mediach społecznościowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Paweł Litwiński

X

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Potrzeba i granice upraszczania dokumentów i procedur służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia

Hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego – odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Reprezentacja klienta przy składaniu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy oraz przy ich odbieraniu w relacjach ubezpieczeniowych

W przygotowaniu

OC za produkt

Ostatnie spotkania

Triggery

Wina oraz ryzyko jako przesłanki OC a okoliczności eskulpacyjne i egzoneracyjne

Składka ubezpieczeniowa – zagadnienia prawne

Odpowiedzialność cywilna operatora transportu intermodalnego

Prawo medyczne w praktyce podmiotów leczniczych oraz ich ubezpieczycieli

 

Newsletter: